Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm B. Số 556

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 2, 12, 17-20.  Bài đọc trích sách Khôn ngoan đề cập đến sự việc kẻ gian ác tìm cách hãm hại người công chính.  Những người này một mực tin  nơi Thiên Chúa, nên được Người thương che chở.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Gc. 3, 16-4, 3.  Ở đâu có tranh chấp, ganh ghét, ở đó có mọi thứ xấu xa.  Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc.  Đó là ý nghĩa bài thánh thư hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 9, 30-37.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Ngài.  Nhưng các ông lại tranh dành nhau kẻ nào lớn nhất, nên Ngài bảo, “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người bé nhất và làm đầy tớ mọi người.”       

Đáp ca. Chúa đã nâng đỡ tâm hồn con.   
 
Kinh thánh tuần sau:   Ds. 11, 25-29; Gc. 5, 1-6; 9, 37-47.

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì. Nó chứng tỏ các ông chưa học được bao nhiêu từ những giáo huấn của Ðức Giêsu. Nó cho thấy các ông chả hiểu gì về sứ mạng Ðức Giêsu. Bởi đó, Ðức Giêsu gọi họ lại và dạy cho họ biết ý nghĩa của việc làm lớn. Ðức Giêsu không huỷ bỏ cao vọng, nhưng Ngài định nghĩa nó lại cho đúng. Thay vì cao vọng thống trị người khác, Ngài dạy họ phục vụ người khác. Thay vì cao vọng muốn người khác hầu hạ mình, Ngài dạy họ biết hầu hạ người khác. Như thế điều Ngài lên án không phải là cao vọng mà là cao vọng sai hay tham vọng. Tham vọng sai làm hại cho sự hiệp nhất của cộng đoàn, nó biến thành ích kỷ và ganh ghét, và nó có thể sinh ra đủ thứ thái độ xấu xa đối với nhau. Tiêu chuẩn Chúa đưa ra để đánh giá một người, ấy là sự phục vụ. Như thế ai biết phục vụ thì là người lớn. Còn kẻ không phục vụ thì là người nhỏ. Người ở địa vị cao mà biết phục vụ thì vẫn là người lớn, còn kẻ ở địa vị thấp mà không phục vụ thì cũng vẫn là người nhỏ. Nghĩa là: giá trị của một con người không phải do địa vị của người đó, mà tuỳ vào khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó. Ai muốn làm lớn thì phải hạ mình phục vụ mọi người. Giá trị của một con người không phải do địa vị của người đó, mà là do khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó. Xin Chúa ban thêm cho chúng ta sự khiêm nhường và nhiệt tình, để thực hành bài học phục vụ mà Chúa dạy chúng ta hôm nay.

Reflection.
Wisdom 2:12, 17-20. The author of Wisdom describes "the just one" who suffers the insults of the wicked. Because he pointed out their wrongdoing, the wicked are determined to make the just one suffer. They sarcastically predict that even if they condemn him to death, God will take care of him. Why do you think a person who always does what is right may be resented by others? How would you describe the example Jesus the Just One gives us?
James 3:16-4:3. In this reading, we hear the voice of a just one who spells out the consequences of sinful behavior. James encourages Christians to show by their actions that they have "wisdom from above." The wise do not act out of jealousy or selfish striving after their own way. They are peace loving, gentle, forgiving, and kind. They understand that by working for peace they help bring about justice in the world. What are some of the causes of envy and jealousy among people of your age? What are the results of envy and jealousy?
Mark 9:30-37. When Jesus tried to tell his disciples about how he would soon suffer and die, they were afraid to ask him any questions. They acted as though everything would stay the same. They even argued about who was the greatest among them. So Jesus corrected them by saying that whoever wanted to be the greatest would have to be the servant of all.  In what ways have you ever been involved in arguments about "Who's the greatest?"

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Ep. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13.     Lh. Maria
Thứ Ba.      Esd. 6, 7-20; Lc. 8, 19-21.  Tạ ơn/Gđ. Đoàn Nguyễn
Thứ Tư.      Esd. 9, 5-9; Lc. 9, 1-6.        Xin bình an/Gđ. Achị Thành
Thứ Năm.  Kg. 1, 1-8; Lc. 9, 7-9.          Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.    Kg. 2, 1-10; Lc. 9, 18-22.    Lh. Phê-rô&Maria/Gđ. Ánh&Minh
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt - 
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Ba-tô-lô-mê-ô&I-nê Tê-rê-sa/Gd0. Ánh&Minh
                                 Lh.Mồ côi/Gđ. Chị Hương Châu 

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                                 Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm    Ng. Trung Trực                                    Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Trần Th.Hồng Trang   Trần Ngọc Ánh           
10. Lê Đình Phong/Trần Duyên       Ng. Trung Hải;Phạm V.Tiến                Hải Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Cao Thăng                                       Hoàng Thiện Tâm;Đinh Jon

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn    Ng. Ngọc Bảo                                  Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Trâm            Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng. Hồng Ân    Lê Đình Phong;Trần V. Thái            Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Trần Chiến Thắng                                                  Johny Đặng;Mike Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 9, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,403
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
  1. Nguyễn Tuyến Linh 500
  2. Huỳnh Tiến Dũng    500
  3. Quảng cáo              350
  4. Trần Thắng Đồng   200
        Tổng cộng:       $ 1,550

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Giúp Lễ.  
Sẽ có ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ. Xin cha mẹ khuyến khích, và ghi danh cho các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ , kể cả các em hiện đang trong danh sách. Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 27 tháng 9, lúc 7 giờ 30 tối. Sẽ có những tiết mục hào hứng như thi lồng đèn, trang phục, và tài năng. Các em dự thi những tiết mục trên, phải tới hội trường lúc 7 giờ tối để ghi danh và tập dượt. Đồng thời có phát kẹo cho các em, thưởng thức bánh Trung thu và uống nước trà cho người lớn. Xin mời mọi người và các gia đình trong giáo xứ tham gia để mừng tết với các em, đồng thời giữ những truyền thống cổ truyền của người Việt Nam.

Công Tác Phụ Huynh Nhóm 3.  
2015/SEP/27, 2015/OCT25, 2015/NOV/22, 2016/JAN/17. 2016/FEB/21, 2016/APR/10, 2016/MAY/15. Ẩm Thực: Chương & Thủy, Tuyền, Hùng & Trinh, Phi & Hương, Phúc & Loan.  Vệ Sinh: Jim & Hoa, Minh & Hiếu, Hoàng & Amy, Hải & Trúc.

Tháng Mân Côi - Cung Nghinh Đức Mẹ Maria.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 4 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn kêu gọi của địa phận sẽ tổ chức những cuộc thăm viếng chủng viện, cho những thanh niên có ý hướng trở thành linh mục, vào những ngày sau đây. Chủng viện Chúa Ba Ngôi, Irving, TX, từ Thứ Bảy, ngày 3, đến Thứ Hai, ngày 5 tháng 10. Chủng viện Nhập Thể, từ Thứ Bảy, ngày 14, đến Thứ Hai, ngày 16 tháng 11.  Xin liên lạc Văn phòng Ơn kêu gọi: đt: 918-307-4936; E-mail: tulsavocations@gmail.com.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.  
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay muốn tham dự, và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ. Ghi danh từ nay cho đến ngày 25 tháng 9 là hạn chót.
 
40 Ngày Cho Sự Sống.  
Hợp với phong trào bảo vệ người mẹ và trẻ sơ sinh trên thế giới, chương trình 40 ngày cầu nguyện của địa phận cho sự chấm dứt phá thai, và hỗ trợ việc bảo vệ sự sống con người, sẽ khởi động vào Thứ Tư, ngày 23 tháng 9, từ 6 đến 7 giờ 30 chiều, tại Vườn Hy Vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa. Sẽ có sự hiện diện của Đức giám mục địa phận Edward J. Slatterty.  Xin mời tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....