Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm B. Số 557

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1 Ds. 11, 25-29. Trong bài đọc 1 trích sách Dân số tuần này, chúng ta được biết ông Giôsuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Gc. 5, 1-6.  Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụ lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Mc. 9, 38-43. Tin mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hiệp nhất, cộng tác với mọi người, không nên lấy danh Chúa mà gây chia rẽ, bè phái, và phe nhóm. Luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và gương xấu cho người khác. 

Đáp ca. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.     

Kinh thánh tuần sau:   St. 2, 18-24; Dt. 2, 9-11; Mc. 10, 2-12.

Suy Niệm. Trong đời sống Kitô hữu, nhiều khi vì tự cao mà chúng ta gây ra những sự chia rẽ và tranh chấp làm gường xấu cho kẻ khác. Chúng ta nói nhiều đến nạn kỳ thị tôn giáo, thế nhưng ít khi đề cập đến nạn kỳ thị xảy ra ngay trong chính Giáo hội, hội dòng và ngay trong giáo xứ. Thế nên, lời Chúa hôm nay thúc giục chúng ta tự duyệt xét lại thái độ của mình trước những việc lấy hay nhân danh Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời khi đối diện với những người phục vụ, thực thi công bình bác ái. Theo đó, tất cả những ai thực thi công bình bác ái, phục vụ tha nhân đồng loại đều thuộc về Chúa Giêsu và Giáo hội của Người. Đây là giáo huấn rất quan trọng. Thế nên đừng vì những lợi lộc thấp hèn, sự tự cao hay vì lòng ích kỷ mà đánh mất giáo huấn trọng yếu này.  “Không ai lấy danh nghĩa Thầy làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấm nhuần chân lý này, để làm sáng danh Chúa, và không ngừng thực thi và cổ võ những giá trị công bình bác ái Kitô giáo và trong sứ mệnh phục vụ, rao giảng Tin mừng,  không chỉ cho chúng ta mà còn cho mọi người.

Reflection. 
Numbers. 11:25-29. Some of the Israelites are jealous of Moses' gift. They want it to be kept by the privileged few. Moses tells them that he wishes the Lord would bestow his spirit on all the Israelites. We can follow the example of Moses by sharing our gifts generously in the Church, and by avoiding any envy of those whose gifts may appear to be greater than our own. What gifts have you shared with the parish community? Why is it important that Christians follow Moses' example of generously sharing their gifts? If you could have any one spiritual gift in abundance, what would you want it to be? Why? Who or what might help you to grow in this gift?
James 5:1-6. Once again Saint James is warning Christians about practicing the faith they profess. The rich who crave for expensive possessions and store up wealth for themselves should fear God's judgment. Those who gained their wealth by cheating their workers should weep and repent. James compares those who live in selfish luxury with calves fattened for the slaughter. How do you think a worker who has been cheated by a rich employer might feel about this reading?
Mark 9:38-48. Like Moses before him, Jesus wants God's healing power to be shared by as many as possible. When a disciple complains about a man who is healing in Jesus' name but who is not one of their company, Jesus assures him, "Anyone who is not against us is with us.” Doing good is not to be restricted to an exclusive few. Giving good example to the "little ones" or those of simple faith will be rewarded. Anyone who leads them astray deserves punishment. Why do you think Jesus uses exaggerated examples to call our attention to how our bodies can lead us into sin? 

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Dcr. 8, 1-8; Lc. 9, 46-50.       Các Lh.
Thứ Ba.     Dcr. 8, 20-23; Lc. 9, 51-56.    Lh. Augustin ô/Gđ. Ôbà Phạm B. Nghiêm
Thứ Tư.    Nkm. 2, 1-8; Lc. 9, 57-62.      Tô-ma
Thứ Năm. Nkm. 8, 1-12; Lc. 10, 1-12.    Lh. Giuse
Thứ Sáu.  Br. 1, 15-22; Lc. 10, 13-16.     Lh. Maria
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt – Lh. Gioan Bao.&Maria
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Ng. Thanh Ban

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn    Ng. Ngọc Bảo                                Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang        Ng. Đình Chót          
10. Ng.Trường Giang/Ng. Hồng Ân    Lê Đình Phong;Trần V. Thái         Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Trần Chiến Thắng                                                  Johny Đặng;Mike Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Đình Chót                                 Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến    Peter Nguyễn  
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đình Thành                                                     Colin Vũ;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 9, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,305
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Trần Thị Tho (#135) 1,000
  2. Bùi Khải                       500
  3. Thân Ngọc Tuyết         300
  4. Nguyễn Văn Phước     100
  5. Lâm Hồng Hải              100
  6. Nguyễn Văn Cường     100
  7. Nguyễn Hồng Trần      100
  8. Nguyễn Trị                   100
           Tổng cộng:         $ 2,300

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần này, lúc 7 giờ 30 tối. Các em dự thi những tiết mục phải tới hội trường lúc 7 giờ tối để ghi danh và tập dượt. Có phát kẹo cho các em, thưởng thức bánh Trung thu và uống nước trà cho người lớn. Xin mời mọi người và các gia đình trong giáo xứ tham gia để mừng tết với các em, đồng thời giữ những truyền thống cổ truyền của người Việt Nam.
Giờ Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham gia giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, để xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ trước Thánh lễ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham gia. 

Tháng Mân Côi -Cung Nghinh Đức Mẹ Maria.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 4 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Công Tác Phu Huynh Nhóm 4.  
2015/OCT/04, 2015/NOV/01/, 2015/DEC/13, 2016/JAN/24, 2015/FEB/28, 2016/APR/17, 2015/MAY/22
Ẩm Thực: Toàn & Yến, Vũ & Trang, Quốc & Hiền, Phương, Brian & Lâm …..
Vệ Sinh: Thiên & Vân, Thành & Mai, Long & Hồng, Tâm & Quỳnh

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn kêu gọi của địa phận sẽ tổ chức những cuộc thăm viếng chủng viện, cho những thanh niên có ý hướng trở thành linh mục, vào những ngày sau đây. Chủng viện Chúa Ba Ngôi, Irving, TX, từ Thứ Bảy, ngày 3, đến Thứ Hai, ngày 5 tháng 10. Chủng viện Nhập Thể, từ Thứ Bảy, ngày 14, đến Thứ Hai, ngày 16 tháng 11.  Xin liên lạc Văn phòng Ơn kêu gọi: đt: 918-307-4936; E-mail: tulsavocations@gmail.com.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.   
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 10, 15, 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay muốn tham dự, và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ. Ghi danh từ nay cho đến ngày 25 tháng 9 là hạn chót. 

40 Ngày Cho Sự Sống.   
Hợp với phong trào bảo vệ người mẹ và trẻ sơ sinh trên thế giới, chương trình 40 ngày cầu nguyện của địa phận cho sự chấm dứt phá thai, và hỗ trợ việc bảo vệ sự sống con người. Sẽ có những buổi cầu nguyện tại Vườn Hy Vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa. Xin vào website để biết thêm chi tiết: www.40daysforlife.com/tulsa. Hay liên lạc với ông Timothy Putnam at 918-924-5074 or familylife.office@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....