Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm B. Số 558

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. St. 2, 18-24. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam, trở thành vợ chồng.  Cả hai nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Dt. 2, 9-11.  Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗI đã chịu chết chuộc tội chúng ta.  Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn bó với nhau đến chết.  Đó là nội dung đoạn thư Do thái hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 10, 2-16.  Qua Tin mừng theo thánh Marcô hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết vợ chồng không thể ly dị nhau, vì cả hai là một xương một thịt Thiên Chúa đã kết hợp ngay từ đầu.  Nếu ly dị, họ ‘’phạm tội ngoại tình đối với nhau’’.

Đáp ca. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con,
                                            hết mọi ngày trong đời sống chúng con!  

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc. 10, 17-27.  

Suy Niệm. Phụng vụ Chúa nhật hôm nay đề cập tới một vấn đề căn bản, cốt yếu nhất của xã hội loài người: hôn nhân gia đình. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người có nam có nữ để họ sống với nhau trong mối giây ràng buộc, bất khả phân ly của hôn nhân. Đây là gia đình đầu tiên của con người. Để trả lời những người biệt phái “Người ta có được phép ly dị vợ không?” Chúa Giêsu đã đề cập đến giá trị, nền tảng của gia đình và đòi hỏi của hôn nhân. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Chúa Giêsu xác định lại tính thánh thiêng của bậc vợ chồng. Ngài có thái độ thật dứt khoát đối với đời sống hôn nhân: một vợ một chồng, bất khả phân ly. Chúa Giêsu lên án gắt gao mạnh mẽ tội ngoại tình, và kết án việc ly dị và gian dâm. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của hôn nhân, vì thế câu nói của Chúa Giêsu: Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân lylà nền tảng vững chắc cho đời sống hôn nhân gia đình. Vợ chồng trở nên một thân thể trong sự tôn trọng, yêu thương, và đặt hôn nhân vợ chồng nơi quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nâng bậc hôn nhân lên hàng Bí Tích và mặc lại cho hôn nhân vẻ đẹp ban đầu đã bị tội lỗi làm cho lu mờ, che khuất. Xin cho mọi người biết bảo vệ đời sống và giá trị  hôn nhân gia đình mà Chúa đã biến đổi thành Bí Tích.

Reflection.
Genesis 2, 18-24. In earlier verses which are not part of today's reading, the story describes how God made the first man from clay. God then fashioned all kinds of birds and animals. But none of them were suitable partners for the man. So God made the first woman from the man's own body. Together the man and the woman became one body. They were equal and suitable partners for one another. In marriage, husband and wife enter a union blessed by God. What does this story tell you about the relationship between man and woman? What message do you hear about marriage in this story?
Hebrews 2, 9-11. Jesus, the Son of God, is a perfect example of humility. He made himself lower than the angels by taking on our human nature. He then made himself subject to suffering and death in order to gain our salvation. Jesus tasted death for all of us so that we can share in his glory with God the Father. He is pleased to call us his brothers and sisters. In return, at every Eucharist, we thank him for lifting us up with him. What does today's reading tell us about the effects of Jesus' suffering and death?
Mark 10, 2-16. The Pharisees tried to test Jesus by asking him if he agreed with the law of Moses regarding divorce. Jesus draws their attention to the true meaning of marriage. He reminds the Pharisees of the teaching from Genesis about the man and the woman becoming one flesh. Jesus is focusing on God's loving plan for marriage partners. What are the most important qualities needed by both husband and wife? What are some of the obstacles to a good and lasting marriage? Why is it important for partners to share their faith?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Gn.1,1-2,1-11; Lc. 10, 25-37.     Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Ng. Thanh Ban
Thứ Ba.      Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 38-42.          Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Ng. Thanh Ban  
Thứ Tư.      Lễ Đức Mẹ Mân côi.                  Ý chỉ của Hội Đền tạ
Thứ Năm    Ml.3,13-4,2; Lc. 11, 5-13.          Xin tạ ơn/Gđ. Độ&Vân
Thứ Sáu.    Ge. 1,13-15-2,1-2; Lc. 11, 15-26. Lh. Phao-lô/Gđ.Thủy&Phương
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt –Lh. Mồ côi/Gđ. Jackie&Tuyết
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna&các Lh./Một người xin
                                Xin Tạ ơn
                                                                                                    
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Đình Chót                                   Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Ng. Văn Cả        
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến    Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đình Thành                                                      Colin Vũ;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan   Trần Ngọc Ánh                                  Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm               Ng. Đình Chót
10. Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Ng. Trung Hải;Lê Đình Phong      Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quang Thành                                           Việt Nguyễn;Học Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 9, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,208
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Văn Hinh     200
  2. Nguyễn Chơn Phán 200
  3. Trần Văn Sinh          100
  4. Nguyễn Văn Phước 100
  5. Nguyễn Văn Hòa      100
  6. Lê Văn Thuận          100
  7. Phạm Minh Tâm      100
  8. Hồ Văn Song           100
  9. Lê Đình Phong          50
  10. Giải thưởng               30
             Tổng cộng:   $ 1,080

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tháng Mân Côi -Cung Nghinh Đức Mẹ Maria.
Trong Tháng Mân Côi kính Đức Maria, mọi người được kêu gọi sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.

Cảm Tạ.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, nhất là quí vị trong hội đồng Mục vụ, quí cô đã làm bánh, nấu chè, và các em trong nhóm Humble Bees, và Thánh kinh chuẩn bị kẹo và lồng đèn, và mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc, để tổ chức ngày Tết Trung Thu tối Chúa nhật tuần vừa qua.  Mọi người đã có một ngày Tết thật vui, nhất là các em đã có một ngày hội vui nhộn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Phu Huynh Nhóm 1.
2015/OCT/11, 2015/NOV/08, 2015/DEC/20, 2016/JAN/31, 2016/MAR/06, 2016/APR/24:…..Ẩm Thực: Andy & Hà, Quang & Huyền, Phú & Phượng, Quyền & Thảo, Vũ & Giao …..Vệ Sinh: Toán & Loan, Phố & Hương, Hồng & Mỹ, Nhật & Anh, Hải & Hương.  

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday.
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới, ngày 11, sẽ có xin tiền lần thứ 2 cho cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận, để giúp đỡ người nghèo, di dân, bệnh tật, vô gia cư và những người mẹ có con sơ sinh. Xin mọi người quảng đại.

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn kêu gọi của địa phận sẽ tổ chức những cuộc thăm viếng chủng viện, cho những thanh niên có ý hướng trở thành linh mục, vào những ngày sau đây. Chủng viện Chúa Ba Ngôi, Irving, TX, từ Thứ Bảy, ngày 3, đến Thứ Hai, ngày 5 tháng 10. Chủng viện Nhập Thể, từ Thứ Bảy, ngày 14, đến Thứ Hai, ngày 16 tháng 11.  Xin liên lạc Văn phòng Ơn kêu gọi: đt: 918-307-4936; E-mail: tulsavocations@gmail.com.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.  
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 10, 15, 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay muốn tham dự, và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ.  

Học Viện Mục Vụ. (Pastoral Studies Institute).
Chương trình học viện mục vụ của địa phận sẽ mở một số lớp thần học căn bản vài những tháng tới cho những ai muốn theo học, để đào luyện thêm kiến thức về những đề tài liên quan đến Giáo Hội, Kinh Thánh và Bí Tích.  Nếu muốn biết thêm chi tiết về các lớp học, địa điểm, ngày giờ, và học phí, xin liên lạc với văn phòng số điện thoại: 918-307-4941, hay email cho bà Mary Malcom: mary.malcom@dioceseoftulsa.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....