Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm B. Số 559

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 7, 7-11.  Nhờ ơn Thiên Chúa soi sáng, người công chính biết quí chuộc Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ, vàng bạc, và của cải, nên được mọi sự lành bằng an, và giàu có về tinh thần và sự tốt lành.  Đó là ý nghĩa bài đọc  này.
Bài Đọc 2. Dt. 4, 12-13. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa.  NgườI thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của mọi người chúng ta.  Đó là nội dung đoạn thư hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 10, 17-30.  Tin mừng dạy những ai muốn được ‘’sống muôn đời’’, phải khôn ngoan dùng cuộc sống và của cải Chúa ban, giúp đỡ những người nghèo khó, và giúp đỡ việc Chúa. Họ sẽ được lại gấp trăm đời này và sự đời sau.

Đáp ca. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình Chúa,
 để chúng con mừng rỡ hân hoan.      

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc.10, 17-27.

Suy Niệm.
Chúng ta thường nghe nói "Có tiền mua tiên cũng được". Có lẽ bận tâm lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống là kiếm tiền. Quả thực tiền bạc rất cần cho cuộc sống. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng khuyến cáo chúng ta rằng tiền bạc rất nguy hiểm, có thể làm cho chúng ta mất Thiên Đàng. Người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay là một con người đạo đức và giữ những giới răn của Chúa từ nhỏ. Nhưng Chúa kêu gọi anh: "Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta."  Như chúng ta biết, đến nước khác, việc đầu tiên mà du khách phải làm là đổi tiền của mình thành tiền đang lưu hành tại nước đó. Tiền của ta trên trái đất chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành, bác ái. Cho nên Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khôn ngoan thật của Thiên Chúa đưa đến sự vâng theo thánh ý Chúa, đưa đến việc thực hành đức bác ái, quảng đại làm đẹp lòng, sáng danh Chúa và đem lại cuộc sống đời đời. Còn sự khôn ngoan xảo trá thế gian cuối cùng sẽ bị phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa và lãnh hình phạt ở cuộc sống đời sau. Cho nên đời sống và hướng đi, trong đó có việc xử dụng tiền của của chúng ta, phải được soi sáng bằng sự khôn ngoan của Lời Chúa, để làm sáng danh Chúa đời này và được hưởng hạnh phúc thật đời sau.

Reflection.
Wisdom 7:7-11. The author of this reading sees clearly that wisdom is more desirable than riches. It is also to be valued above power, health, and beauty. Wisdom enables us to keep our priorities straight. It helps us to see things from God's point of view. Sometimes we hesitate to seek the things of God because it might mean we have to lose the things of earth. Who or what can help people your age prefer wisdom to material things? Why is it often difficult to seek God's Kingdom before the things this world values?
Hebrews 4:12-13.  A two-edged sword is a very powerful symbol. When we picture God's word as a sharp sword, we want to sit up and pay attention to the reading. The inspired author teaches us that this sword can cut right to the human heart. It judges our thoughts and decisions. It saves those who listen to it and requires an accounting from those who ignore it. How might God's word in these verses from Wisdom strike someone's conscience or heart? How might you allow it to change you?
Mark 10:17-27. The rich young man in this story comes to seek wisdom from Jesus about how to achieve everlasting life. He assures the Good Teacher that he has kept the commandments since he was a child. Jesus looks at him with love and challenges him to do one thing more he must sell his possessions and follow Jesus. This he cannot do. So he goes away sad. Jesus assures his disciples that entering the kingdom of God is no easy matter. In what ways do you already share or give away some of your possessions? What message is Jesus giving us about our attitudes towards riches?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Rm. 1, 1-7; Lc. 11, 29-32.      Cầu cho các thai nhi/Gđ. Ng. Huân
Thứ Ba.      Rm. 1, 16-25; Lc. 11, 37-41.   Lh. Maria&Đa Minh
Thứ Tư.     Rm. 2, 1-11; Lc. 11, 42-46.     Lh. Nội ngoại/Gđ. Jackie&Tuyết&Hinh
Thứ Năm   Rm. 3, 21-30; Lc. 11, 47-54.  Xin bằng an/Gđ. Ng. Huân
Thứ Sáu.   Rm. 4, 1-8; Lc. 12, 1-7.           Lh. Maria/Gđ. Jackie&Tuyết Hinh
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt  - Tạ ơn/Gđ. Chị Như
Chúa Nhật. 8&10. Lh. An-tôn/Gđ. Jackie&Tuyết Hinh
                             Lh. An-na&Các Lh./Một người xin
                                                                                                    
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan   Trần Ngọc Ánh                                   Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm               Ng. Đình Chót        
10. Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Ng. Trung Hải;Lê Đình Phong      Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quang Thành                                           Việt Nguyễn;Học Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng            Ng. Trung Trực                                 Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung        Vũ Đình Hiệu
10.   Lớp giáo lý                                 Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái               James Ngô
Dâng Lễ:   Lớp giáo lý                                                               Thiện Hoàng;John Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 10, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,250
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Ẩn danh              200
  2. Lê Quang Trung  100
  3. Gđ. Đỗ X. Tuyển  100
  4. Bùi Gẫm               60
  5. Thân Mary            50
  6. Phạm Thị Thủy     50
  7. Trần Thị Huyền     20
          Tổng cộng:     $ 580

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday.
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này sẽ có xin tiền lần thứ 2 cho cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận, để giúp đỡ người nghèo, di dân, bệnh tật, vô gia cư và những người mẹ có con sơ sinh không nơi nương tựa. Xin mọi người quảng đại.

Tháng Mân Côi.
Trong Tháng Mân Côi kính Đức Maria, mọi người trong giáo xứ được kêu gọi sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi. Hay cố gắng tham dự Thánh lễ hàng ngày và lần hạt chung với mọi người trong nhà thờ.  

Công Tác Phu Huynh Nhóm 2.
2015/OCT/18, 2015/NOV/15, 2016/JAN/10, 2016/FEB/14, 2016/MAR/13, 2016/MAY/08:…..Ẩm Thực: Andy & Gina, Bửu & Thu, Hùng & Yến, Phương & Thủy, Phước & Hoài ….. Vệ Sinh: Thịnh & Hiên, Huy & Lan, Triều & An, Quân & Mai.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Giáng Sinh.  
Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp đến, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi ngày CN từ 2 giờ chiều, bắt đầu vào CN 25/10/15.  Xin kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn cùng tham gia.  Ca Đoàn cũng xin kêu gọi tất cả giáo dân trong giáo xứ, nếu cảm thấy có thể cùng góp chung tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, xin tham gia tập hát mỗi chiều CN với ca đoàn. Xin liên lạc với anh Trần Thanh Hiền đt: 918-289-5035.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.  
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 10, 15, 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay xin mời tham dự,

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn kêu gọi của địa phận sẽ tổ chức cuộc thăm viếng chủng viện, cho những thanh niên có ý hướng trở thành linh mục, vào những ngày sau đây. Chủng viện Nhập Thể, từ Thứ Bảy, ngày 14, đến Thứ Hai, ngày 16 tháng 11.  Xin liên lạc Văn phòng Ơn kêu gọi: đt: 918-307-4936; E-mail: tulsavocations@gmail.com.

Học Viện Mục Vụ. (Pastoral Studies Institute).
Chương trình học viện mục vụ của địa phận sẽ mở một số lớp thần học căn bản vài những tháng tới cho những ai muốn theo học, để đào luyện thêm kiến thức về những đề tài liên quan đến Giáo Hội, Kinh Thánh và Bí Tích.  Nếu muốn biết thêm chi tiết về các lớp học, địa điểm, ngày giờ, và học phí, xin liên lạc với văn phòng số điện thoại: 918-307-4941, hay email cho bà Mary Malcom: mary.malcom@dioceseoftulsa.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....