Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B_2015

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Là những Ki-tô hữu, chúng biết rất rõ mục đích của cuộc sống là được cứu rỗi, được bình an và hạnh phúc đích thực vĩnh cửu đời sau trên Thiên đàng.  Nhưng câu hỏi quan trọng đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để đạt được đích điểm đó.  Chúng ta thấy có nhiều câu trả lời và ý kiến khác nhau. Có người cho rằng
chỉ cần tin vào Chúa Giê-su Kitô là được cứu rỗi, có người nghĩ rằng chỉ cần đi lễ Chúa nhật mỗi tuần và đọc kinh mỗi ngày, có người cho rằng chỉ cần ăn ngay ở lành. Nhưng thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” Chúa Giêsu cũng tuyên bố:  “Không phải ai nói Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời; nhưng chỉ có những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa.”  Và câu châm ngôn chúng ta thường nghe “Ăn ngay ở lành” cũng rất tổng quát và mơ hồ, vì nếu chỉ giới hạn trong đời sống cá nhân hay gia đình của mình, thì cuộc sống như thế không chu toàn lời Chúa dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha, đó là chúng ta phải sống như thế nào để “Cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”  Các bài đọc Lời Chúa hôm nay chú trọng và dạy chúng ta: Phải làm thế nào, phải sống như thế nào để đạt được cuộc sống đời đời?  Và nếu chúng ta chú ý lắng nghe những bài Kinh thánh Lời Chúa, thì chúng ta có thể tìm ra được câu trả lời, đó là, phải lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. 

Bài đọc I, trích sách Khôn Ngoan, cho chúng ta thấy sự quan trọng của việc thực hành, sống Đức Khôn Ngoan của Chúa.  Bài đọc cho chúng ta biết, Đức Khôn Ngoan của Chúa đáng quý trọng hơn mọi sự trên trần gian này, vì hai lý do, thứ nhất, có Đức Khôn Ngoan là có mọi sự; và thứ hai, chỉ có Đức Khôn Ngoan tồn tại muôn đời.  Chúng ta biết Đức Khôn Ngoan trong Kinh thánh là Thần Khí của Thiên Chúa, là Lời Thiên Chúa, và là chính Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra sự gì là cần thiết, quan trọng, là trước tiên và trên hết cho đời sống chúng ta, thúc đẩy chúng ta làm những việc tốt lành, phúc đức và đẹp lòng Chúa.  Cho nên đời sống của Ki-tô hữu chúng ta ở đời này phải được hướng dẫn và soi sáng bằng sự khôn ngoan của Lời Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta phải biết phân biệt sự khôn ngoan thế gian và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.  Con người chúng ta thường dùng sự khôn ngoan thế gian để sống ích kỷ, tự kiêu và lừa dối người khác, để lợi ích hay dành phần thắng cho mình.  Sự khôn ngoan xảo trá thế gian nhiều khi làm hại người khác, có ảnh hưởng xấu đến cộng đoàn, xã hội, và cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa, lãnh hình phạt ở cuộc sống đời sau. Còn sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, là vâng theo thánh ý lời Chúa dạy, đưa đến những sự hiệp nhất yêu thương, đưa đến công bằng bác ái, làm sáng danh Chúa, và kết quả là hạnh phúc trong cuộc sống đời đời.    

Trong bài đọc 2, tác giả Thư Do-thái xác quyết cho chúng ta biết Đức Khôn Ngoan là Lời Chúa, hay Ngôi Lời chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khôn Ngoan Lời Chúa giúp chúng ta biết phân biệt những điều tốt-xấu, lành-dữ và phải-trái. Lời Chúa đòi con người chúng ta phải suy tư, thúc đẩy chúng ta phải quyết định, hành động, và sẽ làm chứng cho chúng ta, sẽ là chứng nhân trước tòa phán xét thưởng hay phạt của Thiên Chúa ở đời sau.

Bài Tin mừng hôm nay diễn tả về một người thanh niên không những đạo đức mà còn giàu có.  Thế nhưng anh vẫn cảm thấy một khoảng trống trong tâm hồn, và điều đó làm cho anh thao thức. Ngày kia, anh cảm thấy có một sự lôi cuốn mãnh liệt đi tìm và đã gặp Chúa Giêsu. Anh muốn biết phải làm sao, phải sống như thế nào để có cuộc sống vĩnh cửu.  Chúa Giêsu cho anh biết phải giữ tất cả các điều răn.  Anh thưa với Chúa anh đã chu toàn những luật lệ như không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không lường gạt, không làm chứng gian, và đã chu toàn bổn phận với cha mẹ.  Có nghĩa là anh “ăn ở ngay lành” như câu châm ngôn chúng ta thường nghe. Điều đó thật đáng khen.

Sau đó, Chúa nói với anh: “Hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta.”  Có lẽ người thanh niên này đã bối rối, phân vân, trước Lời Chúa kêu mời ra anh khỏi cuộc sống ích kỷ cá nhân, chú ý tới cuộc sống tha nhân làm việc bác ái, và hy sinh theo Chúa phục vụ, làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Và anh tự hỏi “tôi phải quyết định làm sao bây giờ?”  Lời Chúa đòi hỏi anh phải có một sự lựa chọn: một là chọn của cải vật chất, chọn sống cho cá nhân chính mình, hay chọn sống cho Chúa. Cuối cùng, anh đã đặt trọng tâm vào cá nhân và những giá trị trần gian hơn lời mời của Chúa và kho tàng cao quí là hạnh phúc vĩnh cữu trên trời.  Anh đã từ khước ân sủng khôn ngoan lời của Chúa và quay lưng bỏ đi.  

Ông bà anh chị em thân mến.  Đứng trước sự khôn ngoan Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng phải có một quyết định.  Là những Ki-tô hữu, chúng ta phải đặt Chúa trước hết và trên hết mọi sự trong cuộc sống. Chúng ta biết trong xã hội ngày nay, có rất nhiều sự cám dỗ và lôi cuốn mạnh mẽ làm chúng ta xa Chúa, thờ ơ với đời sống đức tin, nhất là thờ ơ với lời Chúa, chỉ nghe qua cho có mà thôi.  Cho nên chúng ta hãy thận trọng, kẻo mất sự sống đời đời.  Chúng ta cần sự khôn ngoan lời Chúa hướng dẫn và quyết định cho cuộc sống, biết từ bỏ và theo Chúa. Nếu chúng ta quyết định làm theo lời Chúa kêu mời, chúng ta phải hy sinh thời giờ lắng nghe và can đảm sống theo Lời Chúa kêu mời, để Lời Chúa biến đổi và thánh hóa đời sống. Thiên Chúa yêu thương và rất nhân hậu với chúng ta.  Chúa đã, đang và sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác hơn lòng chúng ta mong ước và xứng đáng. Xin Chúa giúp và mở tâm hồn chúng ta, để chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất, bác ái và quảng đại, và biết dùng đời sống cũng như những ơn lành Chúa ban, để làm sáng danh Chúa và để cho Nước Chúa trị đến, và để chúng ta có một kho tàng bình an và hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Lm. Chánh xứ


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....