Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên. Năm B. Số 560

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 53, 10-11. Chúa Giêsu là Tôi trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính. 
Bài Đọc 2. Dt. 4, 14-16. Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống.  Người đã chịu trăm ngàn thử thách và nhiều nỗi đau khổ để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tin Mừng. Mc. 10, 35-45.  Qua việc hai Tông đồ Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên tả và hữu trên Thiên Quốc, Chúa Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ phải hy sinh chịu đau khổ như Người.  Ai muốn làm lớn phải trở nên như người đầy tớ phục vụ mọi người. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con,
               theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.       

Kinh thánh tuần tới:  Gr. 31, 7-9; Dt. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52.

Suy Niệm. Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học về tinh thần phục vụ . Người so sánh nước trần gian, các nhà cầm quyền thường lấy quyền mà trị dân, bắt dân phục vụ mình. Họ tranh dành và dùng mọi mánh khóe để có chiếc ghế cao hơn. Nước Thiên Chúa thì không thế. Càng làm lớn càng phải hy sinh phục vụ. Chúa Giêsu dạy bài học quí giá này khi thấy nơi các môn đệ bắt đầu nhem nhúm sự ganh tị, xích mích, gây chia rẽ. Tin mừng ghi rõ là khi thấy Giacôbê và Gioan đến nài nỉ xin Chúa cho được ngồi chỗ cao, chỗ trọng, được làm lớn trong Nước Trời, thì "Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan". Ích kỷ, thù ghét và ganh tị không được mấy ai thích vì làm tiêu tan các gia đình, và gây chia rẽ cộng đoàn hay giáo xứ. Nếu chúng ta thật sự “mến Chúa yêu người” thì đây là bài học quí giá cho chúng ta. Làm lớn là điều tốt, quyền cao chức trọng là điều rất tốt. Giáo hội và cộng đoàn rất cần đến những người muốn và dám can đảm đứng ra lãnh trách nhiệm này. Hy sinh phục vụ tha nhân là một thách đố lớn, và cao quí. Làm đầy tớ phục vụ Chúa và tha nhân là ý nghĩa đích thực và là ơn gọi của những môn đệ đích thực và “lớn”của Chúa Giê su Kitô. Thật phúc thay cho những cộng đoàn có người không nề vất vả khó nhọc, luôn nhiệt tình, khiêm nhường và sẵn sàng hy sinh của cải, thời giờ, sức lực để phục vụ làm sáng danh Chúa.

Reflection.
Isaiah 53:10-11. One of the worst things a person can experience is to feel that they have suffered for nothing. In today's first reading, Isaiah describes the Suffering Servant of God. This servant gives up his life "as an offering for sin." By doing so, he bears the guilt of others. God says of him, "My servant shall justify many." To justify others is to free them from blame or take away their guilt. Who do you think of as the servants of God in your parish? How do they serve the Lord? In what ways are you and your family servants of the Lord?
Hebrews 4:14-16. Temptation is a familiar visitor for most of us. Sometimes we lock our doors and say "Keep out!" Other times we let temptation in and wind up acting against God's will. Jesus never said yes to temptation. He knows what it is like to be tempted. Therefore, he understands how hard it is for us to resist temptations to sins like dishonesty, greed, and violence. How have parents, teachers or other adults helped you to avoid sin? In what ways have you alerted friends or younger children to temptations? How does Jesus as our great high priest help us?
Mark 10:35-45. In today’s gospel, Jesus teaches his disciples that they cannot be like today’s world leaders. He has come not to be served but to serve others, especially the poor and those who need healing. His greatness is seen most clearly in his laying down his life for others.  Who are some of the people in today's world who are considered great? How do they exercise their authority or make their importance felt? In what ways do you think their greatness differs from the greatness described by Jesus?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần. 
Thứ Hai.    Thánh lễ lúc 8 giờ sáng          Lh. Gia-cô-bê/Gđ. Jackie&Hinh&Tuyết    
Thứ Ba.      Lần hạt và chịu Mình Thánh     Lh. Maria 
Thứ Tư.      Lần hạt và chịu Mình Thánh   
Thứ Năm    Lần hạt và chịu Mình Thánh
Thứ Sáu.    Rm. 7, 18-25; Lc. 12, 54-59.   Lh. Anna/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt  - Lh. Mồ côi/Gđ.Hùng&Yến 
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Phan-xi-cô và mồ côi/Một người xin
                              Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến


Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                    Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng           Ng. Trung Trực                              Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung        Vũ Đình Hiệu
10.  Lớp giáo lý                              Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái            James Ngô
Dâng Lễ: : Lớp giáo lý                                                            Thiện Hoàng;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới. 

              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                   Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu   Ng. Ngọc Bảo                               Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Thảo Mary Vũ     Ng. Đình Chót
10. Phạm V. Tiến/Đỗ Thu Hương    Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang     Peter Nguyễn
Dâng Lễ:  Gđ. Lê Ngọc Thi&Uyên                                                Quân Sanh&Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 10, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,257                 
Quĩ Bác ái địa phận: $1,485
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Ngọc Hoàng    2,000
Nguyễn Hưng Thịnh        700
Nguyễn Triều Đoán         500
Hội Hiền Mẫu                  475
Đỗ Kim Loan                   200
Nguyễn Văn Phước        100
Vũ Duy Lương                100
Đỗ Cẩn                           100
Nguyễn Phác&Hồng Trần 50
           Tổng cộng:     $ 4,225

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Xin cám ơn những người đã hợp tác với hội nấu những món ăn, và kêu mời mọi người mua để hỗ trợ tinh thần phục vụ xây dựng giáo xứ của những người hy sinh tình nguyện nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng và Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn một số bà, đã hy sinh tình nguyện đảm nhận công việc tổ chức bán thức ăn để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ:  Bà Nguyễn Thu Chung, trưởng ban; / bà Lê Thanh, phó ban; / bà Thương; bà Luân; bà Nương, phụ tá. Xin mọi người cùng phụ giúp với các bà trên đây trong công việc phục vụ này.  Giáo xứ cũng xin chân thành cám ơn bà Kim đã hy sinh đảm nhận công việc này nhiều năm qua.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Thánh Lễ Trong Tuần Này.  
Xin chú ý! Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Các linh mục trong địa phận sẽ tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm từ Thứ Hai, ngày 19, đến Thứ Năm, ngày 23 tuần này. Do đó sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều trong các ngày trên, nhưng vẫn đọc kinh và sẽ có nghi thức rước Mình Thánh Chúa.

Chích Ngừa Cảm Cúm. 
Sẽ có buổi chính ngừa cảm cúm  miễn phí, do các nhân viên của tiệm Walgreens (đường 31 và Garnet) phụ trách, vào sáng Thứ Bảy tuần này, ngày 24, từ  9 giờ  sáng đến 11 giờ, tại hội trường.  Xin chân thành cám ơn những người tổ chức và nhân viên tiệm Walgreen đã hy sinh thời giờ giúp đỡ mọi người.

Hội Chợ Mùa Thu.  
Hội chợ mùa Thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 31 sắp tới, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều, với những tiết mục và trò chơi thật vui và hào hứng cho mọi người, nhất là các em như thi trang phục Halloween. Hội chợ cũng sẽ bán nhiều món ăn nóng hổi và hấp dẫn.  Xin mời mọi người tham dự.

Ca Đoàn Tập Hát.
Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp đến, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi ngày CN từ 2 giờ chiều, bắt đầu vào CN 25/10/15.  Xin kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn cùng tham gia.  Ca Đoàn cũng xin kêu gọi tất cả giáo dân trong giáo xứ, nếu cảm thấy có thể cùng góp chung tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, xin tham gia tập hát mỗi chiều CN với ca đoàn.

Cần Tình Nguyện Viên
Văn phòng Phát triển địa phận, vào khoảng giữa tháng 11 tới đây, cần một số người tình nguyện để phụ giúp một số công việc. Nếu ai muốn tình nguyện, xin liên lạc với bà Suzanne Pisaturo, điện thoại: 918 307-4921 or Suzanne.pisaturo@dioceseoftulsa.org.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.   
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 10, 15, 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay xin mời tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....