Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm C_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm C. Số 565

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 1Gr. 33, 14-16.  Ngôn sứ Giêrêmia loan báo trong bài đọc 1 hôm nay rằng: Thiên Chúa sẽ  đến cứu dân Người như đã hứa.  Người sẽ ban cho họ Đấng Công Chính, để cứu giúp họ và họ sẽ sống an cư lạc nghiệp. Đó là nội dung của bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tx. 3, 12-4, 2. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu yêu thương nhau, nhất là sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, để khỏi bị khiển trách trong ngày Chúa ngự đến.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 21, 25-36. Tin mừng hôm nay thuật lại những việc lạ sẽ xảy ra trong ngày tận thế.  Ngày đó sẽ đến thình lình, cho nên mỗi người phải lo cải thiện đời sống, chừa bỏ tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để được cứu thoát.   

Đáp ca. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.

Kinh thánh tuần tới: Br. 5, 1-9; Pl. 1, 4-6; 8-11. Lc. 3, 1-6.

Suy Niệm. Hôm nay là Chúa nhật thứ I Mùa Vọng. Chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới của ơn cứu độ. Mùa vọng, mùa mong chờ. Không phải chỉ có con người mong chờ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cũng mong chờ con người. Ngày xưa dân Do Thái mong chờ Thiên Chúa sai Đấng Thiên Sai để giải phóng họ khỏi ách người ngoại bang đô hộ. Thiên Chúa đã sai Con Chí Ái của Ngài giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngày nay, Kitô hữu mong chờ Đức Giêsu đến trong vinh quang để giúp con người hạnh phúc trọn vẹn. Không phải chỉ có con người chờ mong Thiên Chúa đến, nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng luôn chờ mong con người. Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được sống hạnh phúc với Thiên Chúa, nhưng con người đã lạc xa điều Thiên Chúa mong ước cho con người: họ đi tìm mình, quy hướng tất cả về mình chứ không về Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng. Mùa vọng là thời gian chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa và mong đợi Ngài đến. Chúa sẽ đến để đem ta đi vào vĩnh cửu trong sự hiệp thông và gắn kết trọn vẹn với Ngài. Chúng ta hãy sống theo lời dạy của thánh Phaolô trong bài đọc 2 của phụng vụ hôm nay: “ Hãy sống thánh thiện, không gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Chúa chúng ta trong ngày Đức Giêsu quang lâm cùng với các thánh của Người” (1Thes 3, 13 ).

Reflection.
Jeremiah 33:14-16.  The voice of the prophet Jeremiah greets us as we enter the season of Advent. Called by God, Jeremiah preached a message of hope to the people. In today's reading we hear the promise that God will raise up, from the ancestors of King David, a ruler who will "do what is right and just." This message reminds us of Jesus our Savior. Hope is a virtue. Virtue means "strength." Why do you think hopeful people are strong people? What does it mean to you to put your hope in God?
1 Thessalonians 3:12—4:2. Paul reminds the Christian community at Thessalonica of the second coming of Christ at the end of the world. How will they prepare? By loving one another. How will you use the time of Advent to follow Paul's advice in this reading?
Luke 21:25-28, 34-36. In today's reading, we hear Jesus' reminders to "be vigilant" and "pray." Advent is a time of preparation for Jesus' final coming. Jesus, the just one, who will judge us in the final days of human history, wants us to be able to stand up like true Christians when that time comes. Jesus does not want us to be afraid at the time of judgment. He wants us to "stand . . . and raise our heads." He wants us to greet him as our "Ransomer," for it is He who will lead us from captivity. Advent is a good time to ask: What holds me captive? Why do I need someone to ransom me or rescue me? And what is my attitude toward this Someone who, when he comes, will set me free?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Tạ ơn kỷ niệm hôn phối/Gđ. Hải&Hà   -   Lh. Mồ côi/Gđ. Tony Nguyễn
Thứ Ba.      Lh. Maria/Gđ. Tiến&Kim Anh        -   Lh. Mồ côi/Gđ. Tony Nguyễn
Thứ Tư.   Lh. Batôlômêô&Têrêsa/Gđ.Trần H. Cường   -  Lh. Phêrô/Gđ. Tony Nguyễn
Thứ Năm.   Lh. Phê rô&Maria-  Bằng an/Gđ. Hải&Hà  - Lh. Phêrô/Gđ. Tony Nguyễn
Thứ Sáu.     Các Lh. Thân nhân/Gđ. Độ&Vân   -         Lh. Phêrô/Gđ. Tony Nguyễn
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt -  Lh. Phêrô/Gđ.Tony Nguyễn
Chúa Nhật.  Lh. Gioan.&Mađalêna/Gđ.Trần C.Hồi -  Lh. Phêrô/Gđ. Tony Nguyễn
     Lh.Phê rô&Tổ tiên NN& Mồ côi/Gđ. Ngô K. Tâm   -   Lh. Phêrô/Gđ. Tony Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng.Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                           Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An               Trần Ngọc Ánh  
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Thị Châu        Lê Đình PhongTrần V. Thái        James  Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Trần Thị Tho                                              Quân Sanh;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                          Ng. Đình Chót                            Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Hồng Trang  Vũ Đình Hiệu
10. Phạm Văn Tiến/Trần Duyên      Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang    Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lê Thị Thơm                                                        Tâm Hoàng;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 11, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,231        
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
1.      Trần Phúc Khánh              1,000
2.      Ẩn danh                               500
3.      Phạm Tuấn Paul                  500
4.      Nguyễn Trung Long             500
5.      Lê Tấn Hoàng                      200
6.      Nguyễn Chơn Phán             200
7.      Trần Anh Thu                       200
8.      Nguyễn Văn Hinh                200
9.      Nguyễn Thị Tuyết Anh        200
10.  Nguyễn Minh Anthony          200
11.  Trần Văn Thái                       100
12.  Phạm Văn Định&Lợi            100
13.  Lý Cảnh Trên                       100
14.  Đỗ Joseph Cẩn                    100
15.  Lê Quang Trung                   100
16.  Phác Nguyễn&Hồng Trần     50
17.  Nguyễn Thanh Ban               50
Tổng cộng:                      $4,300

Chào Mừng.  Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015. Xin chú ý! Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ bắt đầu từ chiều Thứ Năm tuần này, và sẽ do linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh Houston, TX, hướng dẫn. Đề tài: GIA ĐÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Xin mọi người hy sinh thời giờ tham dự 
Chương Trình Tĩnh Tâm

Thứ Năm-Thứ Sáu: 

·       -  7 giờ 15 tối- Thánh lễ 

·       -  8 giờ tối-  tĩnh tâm

Thứ Bảy:

·     -    10 giờ sáng: Tĩnh tâm  

·     -    12 giờ : ăn trưa, miễn phí.

·     -     5 giờ 30 chiều: Thánh lễ  

·     -     8 giờ tối: tĩnh tâm

Chúa nhật:

·       -  8 & 10 giờ sáng: Thánh lễ 

·       -  2 giờ chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin chú ý! Sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ vào 2 cuối tuần này và tuần tới.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp cho tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau Rước lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Số tiền xin được tuần vừa qua là: $726.  Xin chân thành cám ơn sự quảng đại của mọi người.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Này.
Xin chú ý!  Vì các linh mục địa phận tham dự ngày tĩnh tâm, Thánh lễ Thứ Ba tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Hộp Thư Đóng Góp 2016 Và Vé Số Xuân.  Xin các gia đình vui lòng lấy hộp thư dâng cúng cho năm 2016 ở cuối nhà thờ. Để tiện việc sổ sách cho ban tài chánh, xin sử dụng bao thư khi dâng cúng. Trong bao thư, có 2 vé số xuân. Xin mọi người hy sinh mua ủng hộ cho quĩ xây dựng thánh đường mới.

Lịch Phụng Vụ 2016.  Qua sự bảo trợ của chủ nhân chợ Quê Hương, lịch phụng vụ treo tường năm 2016 hiện đã có ở cuối nhà thờ.  Xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn mà thôi.  Chân thành cám ơn chủ nhân chợ Quê Hương. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Nếu mua bán và thương mại, xin mọi người chiếu cố.

Hội Hiền Mẫu.   Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12, tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Xin Chú Ý!  Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, khi tham dự Thánh lễ, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động. Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý, và không để con em xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm nơi Chúa ngự, và sự cộng tác của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....