Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm C_2015

Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta đi vào năm phụng vụ mới, gọi là năm C.  Các bài Tin mừng Chúa nhật trong năm phụng vụ mới này sẽ trích từ Tin mừng của thánh Lu-ca.  Mùa phụng vụ mới bắt đầu bằng Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng.  Mùa Vọng là mùa của ngóng trông, đợi chờ và sửa soạn cho Ngày Chúa đến lần thứ hai.


Không như người vợ trên núi Hòn Vọng Phu chờ đợi đến hóa đá, theo như một bài hát ngày xưa diễn tả, vì chinh phu ra chiến trường không bao giờ trở về, chúng ta chờ đợi những gì chắc chắn sẽ xảy ra, vì đó là điều Thiên Chúa báo trước cho chúng ta biết.  Người vợ chờ đợi không làm gì cả, thụ động, cho nên mới hóa đá, còn chúng ta chuẩn bị tích cực bằng những việc làm đạo đức, bác ái, chờ đợi bằng cầu nguyện, chú tâm lắng nghe và sống Lời Chúa hơn, và cố gắng thăng tiến đời sống tinh thần cá nhân, gia đình và cộng đoàn, bằng cách tham gia tuần tĩnh tâm bắt đầu từ chiều Thứ Năm tuần này.

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị mừng ngày Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, giáng sinh lần thứ nhất cách đây hơn 2015 năm, để rao giảng tin mừng Nước Thiên Chúa, và thi hành sứ vụ cứu độ nhân loại.  Mùa Vọng cũng là thời gian chờ đợi ngày Chúa đến lần thứ hai mà chúng ta không biết lúc nào và giờ nào, để phán xét người lành, người dữ và thưởng hay phạt.   

Đối với những người không có đức tin, đây là thời gian mua sắm, trang hoàng và ăn chơi, party nhậu nhẹt, hay chú trọng đến tiền bạc, vật chất, và những thú vui khác.  Nhưng giữa những sự lôi cuốn của cuộc sống này, người Ki-tô hữu chúng ta phải chú tâm đến đời sống tinh thần cá nhân và gia đình, để ngày mừng Giáng sinh Chúa đến, chúng ta có một tâm tình thích hợp, và cảm nhận được ý nghĩa sâu sa hơn của ơn cứu độ.  Chúa Giê-su khuyên chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời.” Nhiều người chúng ta nghĩ rằng đã nghe nhiều về Mùa Vọng, đã mừng nhiều Giáng sinh, cho nên không cần hay không muốn nghe lời kêu mời, hay không cần chuẩn bị.  Tâm hồn họ trở nên chai đá, đã hóa đá.

Ông bà anh chị em thân mến.  Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta 1 cái nhìn ngược giòng lịch sử cứu độ, để giúp chúng ta thấy cách thức chờ đợi, và qua đó, chúng ta tìm ra những gì cần thiết và quan trọng phải làm, để chuẩn bị trong khi chúng ta chờ đợi.

Trong bài đọc 2, thánh Phaolô viết bức thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxa-lônica trong viễn cảnh Chúa sẽ đến lần thứ hai.  Vì nghĩ rằng Chúa sắp đến, nên các tín hữu Thêxalônica sống buông thả, lười biếng. Từ đó sinh ra nhiều tệ nạn, thói xấu khác và tội lỗi.  Thánh Phaolô cảnh báo cho họ và tất cả chúng ta hôm nay biết, đó không phải là thái độ đúng đắn, không phải là tinh thần đích thực, và cũng không phải là đời sống tốt lành. Ngài khuyên họ phải có cuộc sống bồi dưỡng bằng tình yêu thương hiệp nhất trong Chúa Ki-tô. Ngài nói “Xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến.”                              

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta đang sống trong một quốc gia văn minh, giàu có và tự do nhất trên thế giới, và chúng ta cũng đang có một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, nhưng nếu chúng ta thành thật nhìn vào đời sống, chúng ta vẫn cảm thấy có những âu lo, sợ hãi và đau khổ vì bệnh tật, vì công ăn việc làm, vì tội ác, khủng bố, hay vì hoàn cảnh cá nhân và gia đình, cũng như không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.  Nhìn tới tương lai, mọi người chúng ta, ai mà không khỏi lo lắng hoang mang vì bao khó khăn và thử thách đang sẵn chờ.  Nhưng Lời Chúa hôm nay bảo chúng ta hãy vui mừng và hy vọng, vì tương lai chỉ tối tăm mờ mịt, đầy lo âu khi vắng bóng Thiên Chúa và lời Chúa.  Còn đối với những người để Thiên Chúa và lời của Ngài dẫn dắt đời mình, hay sống thánh ý lời Chúa thì tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, có sự bình an và ơn sủng của Chúa.

Ngôn sứ Giêrêmia sống trong thời điểm tối tăm, và chứng kiến những trang lịch sử đau buồn nhất của đất nước Do thái.  Vào thời điểm đó, dân Chúa bất trung với Chúa, dựa vào đó, quân thù tìm cách xâm lăng vây hãm Giêrusalem,  sau đó bị mất nước và bị bắt đi lưu đày.  Là sứ giả của Lời Chúa trong bối cảnh như thế, Giêrêmia can đảm gióng lên những lời nói chói tai, khó nghe để nêu lên đời sống tội lỗi của dân mình, và tha thiết kêu gọi họ sám hối. Nhưng họ bịt tai, từ chối không nghe.  Tâm hồn họ đã ra chai đá, đã hóa đá.  Nhưng khi dân đang sống trong cảnh khổ cực lưu đày, ngôn sứ khuyên bảo họ vững tin và hy vọng, báo cho dân biết rằng cảnh lưu đày sẽ không kéo dài lâu, và vì yêu thương và nhân từ, Thiên Chúa sẽ gởi đến Một Ðấng cứu thoát họ.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta biết về Ngày Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để phán xét và thưởng phạt.  Tùy vào đức tin, sự khôn ngoan và chuẩn bị, con người chúng ta sẽ có thái độ khác nhau về Ngày đó.  Nếu một người không chuẩn bị, có tâm hồn chai đá, họ sẽ sợ hãi kinh hồn vì phải đối diện với sự phán xét và hình phạt của Thiên Chúa, nhưng nếu một người đã chuẩn bị và sống theo những lời Chúa Giê-su Kitô dạy, thì họ sẽ vui mừng vì đó là Ngày họ được lãnh nhận ơn cứu độ, và hạnh phúc Nước Trời.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, đến với nhân loại lần thứ nhất trong cảnh đơn sơ, khó nghèo và khiêm nhường.  Ngài đang đến với chúng ta hôm nay trong những người nghèo khổ, trong việc cầu nguyện và Bí tích Thánh Thể mà chúng ta chỉ cảm nghiệm được bằng đức tin.  Nhưng Chúa đến với chúng ta ngày mai, hay trong tương lai sẽ huy hoàng, và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, không thể sai lệnh, như Chúa báo trước, nhưng có thể sẽ là điều kinh hoàng cho nhiều người, hay những người có tâm hồn chai đá, hóa đá,  như lời Chúa nói trong bài Tin mừng “Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ.” 

Trong cuộc sống, chúng ta thường tự ý đánh mất nhiều cơ hội, nhiều thời gian thực hiện những việc cần thiết và quan trọng cho đời sống đức tin cá nhân, hay những việc làm cho gia đình được thêm yêu thương, hạnh phúc và hòa thuận như 1 lời nói, cử chỉ yêu thương, hay 1 lời nói tha thứ hay xin lỗi, mà chúng ta muốn làm và phải làm, nhất là khi chúng ta còn thực hiện được, còn làm được.  Xin Chúa lấy lửa tình yêu, đốt những tâm hồn chai đá, để giúp chúng ta biết mở rộng tâm hồn lắng nghe lời Chúa kêu gọi, và giúp tất cả chúng ta có một Mùa Vọng tốt lành, thánh thiện, để làm một việc gì hữu ích cho đời sống đức tin cá nhân và cho gia đình, để sửa soạn, chuẩn bị mừng ngày Chúa đến.  Và xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ tham dự tuần tĩnh tâm, bắt đầu vào Chiều Thứ Năm tuần này, xin đọc tờ Tin mừng.

Lm. Chánh xứ
 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....