Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm C_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng Năm C. Số 567

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xp. 3, 14-18.  Qua bài đọc này, ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa mừng vui lên vì Thiên Chúa, Vị Cứu Tinh đến giải phóng mọi người khỏi mọi kẻ thù và mọi án phạt.  Người lấy tình thương mà đổi mới mọi người.
Bài Đọc 2.  Pl. 4, 4-7.  Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền lành, khiêm nhường, quảng đại và thành khẩn van xin, để Thiên Chúa đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 3, 10-18.  Trong Tin mừng của thánh Luca hôm nay, dân chúng khắp nơi tuôn đến chịu phép rửa sám hối. Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” Thánh Gioan Tẩy giả dạy họ phải sống công bình, bác ái và ngay thẳng để dọn tâm hồn đón rước Chúa đến cứu độ.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.      

Đáp ca. Hãy nhảy mừng và ca ngợi,
vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.   

Kinh thánh tuần tới: Mik. 5, 2-5; Dt. 10, 4-10; Lc. 1, 39-45.

Suy Niệm. Chúa nhật thứ III Mùa vọng này thường được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Lời kêu gọi "hãy vui lên" được lặp đi lặp lại trong các bài đọc. Nguồn phát sinh hạnh phúc chính là sự hiện diện của Chúa. Có Chúa trong đời ta thì đời ta sẽ vui. Ngôn sứ Isaia kêu gọi “Hãy vui lên". Nhưng tại sao vui? Thưa vì "Có Chúa trợ giúp.” Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu Philipphê hãy vui và vui luôn mãi trong niềm vui của Chúa. Niềm vui mà thế gian này không thể ban cho chúng ta là niềm vui xuất phát từ ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống, về tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và được Chúa luôn ban ơn, giúp sức sống tốt lành hơn. Khi "dọn đường" tâm hồn cho các người đến nghe Gioan Tẩy giả giảng, ông đã nói "Hãy sám hối". Người ta hỏi lại "Vậy chúng tôi phải làm gì?". Và Gioan đã chỉ cho họ những việc cụ thể phù hợp với tình trạng cuộc sống của họ: Người có thì hãy chia sớt cho kẻ không có. Người đang sống bằng những thu nhập bất công thì hãy cố gắng sống công bình. Kẻ đang áp bức người khác thì chấm dứt những việc làm hà hiếp của mình. Chúng ta hôm nay phải làm gì đây để dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến? Chúng ta vui mừng vì Chúa đã đến gần. Nhất là khi chúng ta họp nhau trong Thánh lễ thì Chúa rất gần. Ngài đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta.

Reflection.
Zephaniah 3:14-18a. We could really get into the spirit of this reading if we could sing it and accompany ourselves with musical instruments. Our song would celebrate a renewed relationship between God and God's people. The time of exile, or separation from God, is over. Now the people can once again feel good about themselves because they are living according to God's will. They sing out their joy, and God sings with them. Can you think of a time when you felt especially close to God?
Philippians 4:4-7. This Third Sunday of Advent is sometimes called "Gaudete" Sunday. This is Latin for "Rejoice!" It comes from the first word of Saint Paul's letter for this Sunday. Paul reminds the Philippians that they should not merely rejoice that the Lord is near, and then go about their everyday business. They must also pray, be grateful, place their trust in God, and be unselfish in their relationships with others. Then they will experience "the peace of God." What little thing can you do to rejoice and "give joy" unselfishly during these days before Christmas?
Luke 3:10-18. Imagine that you are there, listening to John the Baptist in today's gospel. You hear him advising the people who have already expressed their sorrow for their sins. They are about to be baptized as a sign of their repentance. But they realize that they must also change their lives and avoid sin in the future. The name John means "gift of God."  We can be like John the Baptist when we help others to find Jesus Christ in their lives. Think of people who are gifts in your life.  Pray today that your joy in knowing Christ will help lead others to Him.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Ds. 24, 2-17; Mt. 21, 23-27.    Các Lh./Gđ. Trần C. Hồi
Thứ Ba.  Xp. 3, 1-13; Mt. 21, 28-32. Các Lh.Phê rô;Maria;Giuse;An-tôn/Gđ.Bùi Gẫm
Thứ Tư.       Is. 45, 6-26; Lc. 7, 19-23.      Lh. Phan-xi-cô Xaviê
Thứ Năm.    Is. 54, 1-10; Lc. 7, 24-30.      Lh.Gioakim
Thứ Sáu.      Is. 56, 1-8; Ga. 5, 33-36.       Lh. Anna
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt   - Lh. Nội ngoại/Bà Jackie
Chúa Nhật.  Lh. An-tôn&Maria/Gđ. Thịnh&Hiên
                     Lh. Anna, thân mẫu chị Dung/Ca đoàn

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Ng. Trung Trực                              Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho             Ng. Văn Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân       Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến        Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Anh Thư                                                Học Nguyễn&Việt Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thị Lâm     Vũ Đình Hiệu                                 Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung     Trần Ngọc Ánh
10.    Các lớp giáo lý                          Ng.Thanh Ban; Lê Đình Phong   Trần Hoạt Liêm
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                      Thiện Hoàng;Dustin Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 11, 2015   
Quĩ Điều Hành. $2,487                Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm:  $1,183
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Nguyễn Thăng&Thảo  2,000
  2. Trần Đình Hải               300
  3. Hồ Văn Song                200
  4. Phan Minh Quân          200
  5. Nguyễn Đức Toán        100
  6. Lưu Trúc                       100
  7. Lê Văn Thuận               100
  8. Minh Trần                     100
  9. Bùi Thị Gẫm                   60
  10. Phạm Thị Thủy              50
             Tổng cộng:        $ 3,210
Tĩnh Tâm: Gđ. Minh Trần $100

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Quĩ Tu Sĩ Hưu Dưỡng Toàn Quốc. Cuối tuần này, tại các giáo xứ trong địa phận và trên toàn quốc, sẽ có cuộc vận động tài chánh để giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ hữu dưỡng  quốc gia. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Hộp Thư Dâng Cúng 2016 Và Vé Số Xuân. 
Còn một số hộp thư dâng cúng 2016 ở cuối nhà thờ.  Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình mình. Để tiện việc sổ sách, xin sử dụng bao thư khi dâng cúng. Trong bao thư, có 2 vé số xuân. Xin mọi người hy sinh mua ủng hộ cho quĩ xây dựng thánh đường mới.

Hội Hiền Mẫu.
Trong kế hoạch yểm trợ tài chánh cho quĩ xây dựng Thánh đường mới, Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên, và những người đã hy sinh cộng tác với hội nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.  
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp những công việc, nhất là bữa ăn trưa Thứ Bảy, cho tuần tĩnh tâm vừa qua được sốt sắng và tốt đẹp.  Và xin cám ơn lòng quảng đại đóng góp tài chánh của mọi người. Số tiền thu: $1,739. Tiền chi: $2,065 (thiếu: $326) Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Văn Phòng Con Nuôi Cơ Quan Bác Ái Địa Phận.  
Văn phòng con nuôi của cơ quan Từ thiện Bác ái địa phận, muốn tìm những gia đình vợ chồng tuổi từ 21 đến 45 muốn nhận con nuôi. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số điện thoại: 918-508-7131, hay vào trang web: www.cctulsa.org/services/adoption-services

Chương Trình LGiáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Năm, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
-  9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh   
-  9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
-  10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/ Nguyễn Ngọc Yến
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Ngọc Bảo; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Keluc &Johnny Đặng; Tâm Hoàng; Kevin Nguyễn;John Định; Thiện Hoàng
Dâng Của Lễ: Gia đình Lê Văn Thuận

Thứ Sáu, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
 11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đỉnh Hiệu; Nguyễn Trung Hải
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Văn Nguyễn;Alan Lưu.    
Dâng Của Lễ: Gia đình Phùng Kim Thức

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....