Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia. Năm C_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia. Năm C. Số 569

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 3, 3-7.  Đoạn trích sách Huấn ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ.  Ai sống hiếu thảo hiếu thì được Chúa thương tha thứ tội lỗi, được ban nhiều ơn lành hồn xác, và được nhận lời khi cầu nguyện.
Bài Đọc 2. Col. 3, 12-21.  Thánh Phaolô, trong thư gởi người Colôsê, dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ cho nhau.  Nhất là sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Lc. 2, 41-52.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Giuse đi dự lễ ờ Đến Thờ, và sau lễ, Chúa Giêsu ở lại mà ông bà không biết.  Khi ông bà tìm gặp Người trong đền thờ, thì Người nói với cha mẹ rằng Ngài có bổn phận phải vâng lời Cha trên trời.         

Đáp ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
        bạn nào ăn ở theo đường lối Người.    

Kinh thánh tuần tới. Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12

Suy Niệm. Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người và sống trong một gia đình. Gia đình của Ngài gồm có Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Ngài. Như tất cả các gia đình, Thánh Gia cũng đối diện và trải qua những gian lao và thử thách, nhưng vì sự thánh thiện và đức tin đã trở nên gương mẫu cho các gia đình Công giáo. Giuse đích thực là một người cha: Sáng ngời trong đức tin mạnh mẽ, nêu cao niềm phó thác cậy trông và tận tình chăm lo cho gia đình với tinh thần đầy trách nhiệm. Maria chính là người mẹ: Gương mẫu trong đời sống nội tâm, và cầu nguyện. Mẹ chính là người nội trợ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, và chăm sóc dạy dỗ con trẻ Giêsu. Chúa Giêsu là người con thảo hiếu: "Hằng vâng phục cha mẹ" Giuse và Maria, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức, nhất là luôn lo việc "bổn phận ở nhà Cha". Hôm nay dâng lễ mừng kính Thánh Gia, chúng ta hãy học nơi các Ngài những đức tính cần có trong cuộc sống gia đình, và chúng ta xin các Ngài ban ơn cho gia đình chúng ta, vợ chồng yêu thương và trung thành, con cái ngoan ngoãn vâng lởi.

Reflection.
Sirach 3:2-7, 12-14. Whether we are five, or fifteen, or thirty-five years old, the Lord expects us to show respect for our parents. A mother or father shares in God's work of teaching, guiding, and caring for us. We honor our mothers and fathers and guardians by obeying them in all reasonable ways, and by comforting and caring for them when they are in need. Those who honor their parents will be richly rewarded. What is a parent's job? What are the jobs of others in authority over you (teachers, civil authorities, and so on)? How can you help them in their work?
Colossians 3:12-21. How can families and Christian communities live together in peace? The letter to the Colossians today offers helpful advice. We should "put on" in compassion and kindness. We must be willing to forgive, no matter how many times a parent or brother or sister offends us, just as the Lord forgives us without limit. Over all other virtues we "put on love." In what ways do we need to "put on love"? How will you "be thankful"? How might your actions affect others around you?
Luke 2:41-52. Jesus at the age of twelve is on the verge of becoming a man in the Jewish society of his day. He and his parents have traveled to Jerusalem to celebrate the Passover. After the departure of Mary and Joseph, Jesus remains behind in the Temple. There he amazes the religious teachers with his wisdom and intelligence. When Jesus' parents discover him missing, they are upset. Jesus explains the importance of putting God first in our lives. When we do this, everything else in life will fall into place. What do we learn about Jesus in this story? How can you put God first in your life? Jesus understood his relationship with God. It enabled him to grow "in wisdom and age and grace." How do you think following Jesus' advice will help you in your family life?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Ga.1,5-2,2; Mt. 2, 13-18.      Lh. Nội ngoại
Thứ Ba.       1Ga. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35.      Lh. Au-gút-ti-nô&Maria
Thứ Tư.       1Ga. 2, 12-17; Lc. 2, 36-40.    2Lh. Anna
Thứ Năm.    1Ga. 18-21; Ga. 1, 1-18          Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.     Lễ Mẹ Thiên Chúa                   Lh.Giuse Danh
Thứ Bảy.  5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt 
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Au-gút-ti-nô/Gđ. Phạm Bá Nghiêm
                                Lh. An-rê&Mát-ta/Gđ. Giá&Thương

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ
5:30.  Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn       Ng. Ngọc Bảo                        Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An               Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Ngô Thủy Tiên  Trần V.Thái;Lê Thanh Xuân     Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Lê Thường                                               Johnny Đặng;Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                              Trần Ngọc Ánh                       Hải Nguyễn 
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Hồng Trang    Ng. Văn Cả 
10. Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường     Ng.Trung Hải;Lê Đình Phong     James Ngô          
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Đức Toàn                                    Steven Trần;Trần Hoạt Liêm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 12, 2015   
Quĩ Điều Hành. $2,261             Thu Giáng sinh: Chưa tổng kết
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Lê Tom&HuyềnTrang (23)     3,000
  2. Nguyễn Trung Trực&Nguyệt 1,000
  3. Dominick Dũng Huỳnh             500
  4. Nguyễn Văn Long                    500
  5. Trần Minh Quân                       200
  6. Vũ Đình Hiệu                           100
  7. Trần Quốc Hiệp                       100
  8. Nguyễn Đức Nội                       20
                 Tổng cộng:               $ 5,420

Kính Chúc Năm Mới. 
Nhân dịp năm mới 2016, xin kính chúc quí cha, quí thày, quí sơ và quí ông bà anh chị em và quí quyến tràn đầy ơn sủng và tình yêu của Thiên Chúa, tất cả gia đình yêu thương, hạnh phúc và hòa thuận, mọi người có cuộc sống  an bình, sức khoẻ tốt, mọi sự như ý, công việc làm ăn vững chắc, may mắn và thành công.         
                                   Lm. Quản nhiệm.

Lễ Mẹ Thiên Chúa.
Xin chú ý! Thứ Sáu tuần này, Ngày 1 tháng 1 năm 2016, là ngày đầu năm mới Dương lịch, và cũng là lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và buộc.  Sẽ có 1 Thánh lễ Vọng Thứ Năm lúc 6 giờ 30 tối và Thứ Sáu 2 Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.      
Thánh Lễ 8 giờ.
Đọc Lời Chúa: Trần Ngọc Ánh/Thảo Mary Vũ.
Thừa tác viên TT: Vũ Đình Hiệu.    
Giúp Lễ:  Hải Nguyễn.
Thánh Lễ 10 giờ.
Đọc Lời Chúa:  Ng. Trung Hải/Đỗ Thu Hương.                 
Thừa tác viên: Ng. Trường Giang; Phạm Văn Tiến
Dâng của lễ. Gđ. Phạm Văn Tiến.    
Giúp lễ:  Các em tình nguyện.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 1, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Lớp Giáo Lý
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần tới, ngày 6.  Xin cha mẹ vui lòng nhắc các em mang sách đến lớp học, đưa con em đi học đúng giờ, và xin vui lòng đón các em sau giờ học.  Vì lý do an toàn, không để các em chờ một mình sau giờ học.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Vé Số Xuân.
Các thành viên trong Hội đồng mục vụ sẽ bán vé số xuân trong tuần này.  Xin mọi người mua để ủng hộ cho quĩ xây dựng Thánh đường mới.

Cảm Tạ.
Chân thành cám ơn nhóm Linh thao đã làm sạch sẽ nhà thờ trước Giáng Sinh; ca đoàn và nhóm nhạc cụ; / quí anh trong ban trật tự điều hành lưu thông; / anh Hiền phụ trách hệ thống âm thanh; / quí vị trong hội đồng mục vụ đã sửa soạn, treo điện; trang hoàng hội trường; / quí anh chị trong nhóm làm hang đá và mua hoa; / các em giúp lễ và thầy Duy, /anh chị Giang&Tiên, những người phụ giúp và các em trình diễn hoạt cảnh; / cũng như tất cả mọi người đã tham gia giúp đỡ lễ Giáng Sinh vừa qua được tốt đẹp và sốt sắng.  Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho mọi người. 

Chương Trình Gói Bánh.   
Chương trình gói bánh năm nay được ấn định sau đây:  
Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 20 tháng 1, 2016.  Công việc như sau: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu và lau lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. 
Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 27 với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này. Phiếu đặt bánh sẽ để cuối nhà thờ vào những tuần sắp tới.  Hay liên lạc đặt bánh với bà Mi số điện thoại: 918-663-0805.

Mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân.
Giáo xứ sẽ mừng Tết Nguyên Đán vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 2, 2016.  Sẽ thông báo chương trình sau.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....