Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm C_2016

 
Ông bà anh chị em thân mến. Trong mùa chay này, chúng ta được kêu gọi cố gắng hy sinh thời giờ, và dùng mọi phương cách để lắng nghe lời Chúa nói và dạy bảo chúng ta. Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giê-su đã dùng lời Chúa vượt thắng những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỉ, và dạy chúng ta biết noi gương Ngài để chiến thắng những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỉ trong cuộc sống.
Bài Tin mừng Chúa nhật tuần này cho chúng ta thấy các tông đồ nhận được giây phút hồng ân, nhìn thấy được cảnh huy hòang và vinh quang của Chúa Giê-su, cũng như biết được sứ mệnh và con đường của Chúa đang đi và những sự kiện Chúa sẽ đối diện.  Bài Tin mừng là nguồn hy vọng và sức mạnh giúp chúng ta can đảm đối diện với thập giá, khó khăn và hy sinh trong đời sống Ki-tô hữu.  Đồng thời củng cố niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa và lời của Ngài là ánh sáng hướng dẫn chúng ta đi trong bình an và ân sủng của Chúa. Thật vậy, Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta.  Lời Chúa nguồn sức mạnh giúp chúng ta chống trả lại những cám dỗ, cạm bẫy của ma quỉ, và can đảm sống hy sinh phục vụ để được vinh quang với Ngài. Chúa Giê-su đã trung thành vác thập giá để đến vinh quang, và Ngài kêu gọi chúng ta hãy can đảm đi theo con đường của Chúa.  

Thật vậy, trong Tin mừng, Chúa đã từng tuyên bố: “Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Ta.” (Mt. 16, 24)  Chúa đã biến đau khổ thập giá trở thành nguồn hy vọng ơn cứu độ và sức mạnh, Chúa sẽ biến sự trung thành, biến những đau khổ, bác ái, hy sinh và thiệt thòi của chúng ta thành ơn sủng bình an và đạt được những điều chúng ta ước muốn trong cuộc sống. Chúng ta tin nếu chúng ta khiêm nhường và thành tâm vác thập giá vì đức tin và vì Chúa trong cuộc sống, chúng ta sẽ có nguồn sức mạnh của Chúa giúp sức, và những hy sinh của chúng ta sẽ trở thành khí cụ tình yêu, an bình và hy vọng cho người khác.

Ông bà anh chị em thân mến.  Tuần đầu trong chương trình làm lá mùa chay đã đạt được kết quả thật tốt đẹp, do sự hy sinh thời giờ và công sức của rất nhiều người, kể cả của các em học sinh. Tôi cảm tạ Chúa và rất phấn khởi khi nhìn thấy sự hy sinh và tham gia thật đông đảo này. Tôi cảm nghiệm tinh thần hiệp nhất và sự hy sinh của mọi người, cũng như sự liên kết của những chi thể trong thân thể của Chúa Kitô.  Tôi tin những người tham gia cũng  cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa và cụ thể sự liên kết mật thiết của những chi thể trong thân thể Chúa Kitô.  Tôi nhận biết sự hy sinh thời giờ và công sức để cùng chung xây giáo xứ của ông bà anh chị em là do tác động của lời Chúa kêu gọi trong mùa chay.  Chúng ta dâng sự hy sinh và công sức lên Chúa như những lễ vật của A-bram dâng lên Thiên Chúa trong bài đọc 1.  Chúng ta cầu xin Chúa nhận và biến đổi trở thành giao ước, trở thành ơn sủng và chúc lành của Chúa cho chúng ta.  Chúng ta thấy A-bram đã được Thiên Chúa ban cho một ơn sủng có một viễn ảnh, một cái nhìn xa thấy được Đất hứa, vì vậy, niềm hy vọng và niềm tin của ông được củng cố.  Ông và dân chúng có sức mạnh tiếp tục cuộc hành trình về Đất hứa như lòng mong ước và như lời Chúa hứa.  

Trong bài Tin mừng, chúng ta thấy ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan trong một giây phút đã nhận được một ơn sủng đặc biệt thấy được bản thể Thiên Chúa của Chúa Giê-su, và vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa ra từ con người của Chúa Giê-su, cũng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa Cha từ đám mây khẳng định với họ “Đây là Con ta rất yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Người.”  Đây là đặc ân, là giây phút hồng ân mà Chúa đã ban cho các tông đồ, để các ngài vững niềm tin và trung thành tiếp tục con đường đi theo Chúa hiện tại.  Giây phút hồng ân này tạo nên sức mạnh và động lực giúp các ông can đảm vượt qua những khó khăn và gian truân làm chứng cho Chúa, và hy sinh, vui mừng phục vụ Chúa trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng khi Chúa đã về trời.

Ông bà anh chị em thân mến. Nếu biến cố biến hình là một sự kiện báo trước vinh quang của Chúa Giê-su và của các môn đệ, thì trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô cũng tiên báo và cho chúng ta biết một lời hứa về sự vinh quang vĩnh cửu của chúng ta, ngài nói: “Phần chúng ta, Quê hương chúng ta ở trên trời.”  Hay nói một cách khác, chúng ta chỉ là những khách hành hương trong cuộc hành trình nơi trần thế, và nơi đây chỉ là nơi tạm bợ không phải là quê hương đích thực.  Vì vậy, nếu chúng ta nghe và sống lời Chúa Giê-su dạy bảo, chúng ta sẽ tránh được những cạm bẫy, cám dỗ của ma quỉ.  Và nếu chúng ta dâng lên Chúa những việc lành phúc đức, lòng bác ái, quảng đại và hy sinh phục vụ xây dựng giáo xứ, với ý nguyện làm sáng danh Chúa, và là của lễ dâng lên Chúa, thì tôi tin Chúa sẽ không những nhận lời, chúc phúc ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng đời này, mà ngày chúng ta về Quê Hương đích thực, Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta trở thành thân xác vinh quang của Chúa Giê-su.  Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.
  Lm. Chánh x

Bài chia sẻ 2

Ông bà anh chị em thân mến.  Con người chúng ta sống, làm việc và hoạt động đặt trên nền tảng niềm hy vọng. Thí dụ vợ chồng hy vọng, mong ước gia đình hạnh phúc và hòa thuận, con cái ngoan ngoãn vâng lời;  học sinh, sinh viên hy vọng có ngày ra trường và có công ăn việc làm,  nhà nông trồng trọt hy vọng ngày gặt tốt đẹp;  người tín hữu giữ đạo, sống lời Chúa hy vọng sẽ sống trong ơn sủng, an bình, vui mừng và tình yêu ơn cứu độ của Chúa, và có cuộc sống hạnh phúc vĩnh củu với Chúa đời sau.  Chúng ta nhận biết hy vọng rất cần thiết và là sức mạnh cho con người, vì nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ không có nghị lực để sống, để làm việc, để hy sinh phục vụ, và nhất là để vượt qua các đau khổ trong cuộc đời.  Khi hy vọng, chúng ta vững tin công việc, kế hoạch sẽ thành công, vì biết khả năng của mình có thể đạt tới.  Đặc biệt đối với người có đức tin, chúng ta tin, nếu việc đó đẹp lòng và là sáng Chúa, thì Ngài sẽ giúp và hiệp nhất chúng ta đồng tâm nhất trí, để hoàn thành một cách tốt đẹp.  Hy vọng không phải là hy vọng hão huyền hay hy vọng những điều không thể đạt được.

Các Bài Đọc lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay hôm nay dạy chúng ta đặt nền tảng sự hy vọng vào lời Chúa, và vào giao ước của Thiên Chúa với chúng ta. Bài Đọc I cho chúng ta biết tổ phụ Abram được Thiên Chúa hứa sẽ ban cho một dòng dõi đông như sao trên trời và cam kết ban cho ông và dân riêng một Đất Hứa. Lời hứa này được ký kết bằng giao ước với xác thú vật xẻ đôi. Chúng ta biết đây là một thử thách lớn lao về cho niềm tin của Abram, vì ông chỉ có hai người con, một người con với bà Sarah là Isaac, và một với nữ tỳ của Sarah là Ismael, như vậy làm sao ông có thể có một dòng dõi đông như sao trên trời được? Nhưng ông tin một cách vững vàng vào lời Thiên Chúa hứa, và vì thế, Thiên Chúa tuyên xưng ông là người công chính.”

Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy vững lòng trông cậy vào Chúa Giê-su Kitô, Đấng có quyền năng biến đổi thân xác hèn hạ của con người chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người ở đời sau. Thánh Phaolô cho chúng ta biết có hai loại người trong xã hội. Loại người thứ nhất là những người không có niềm tin vào Chúa Giê-su, là những người không thành tâm sống lời Chúa dạy bảo. Họ không tin vào ơn cứu độ của Chúa Giê-su qua cái chết trên thập giá, và không hy vọng nơi cuộc sống đời sau.  Họ là những người ích kỷ, sống riêng rẽ cá nhân và chỉ chú ý tới tiền bạc, vật chất và thú vui, và thánh Phao-lô gọi họ là những người “thờ cái bụng.” Họ chỉ biết có cuộc sống hiện tại, nên họ sẽ dành thời giờ và mọi nỗ lực để thoả mãn những nhu cầu của thân xác.  Thánh Phao-lô cho chúng ta biết loại người thứ hai là những Ki-tô hữu đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, liên kết với nhau như những chi thể trong thân thể Chúa Ki-tô, và  hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Đối với những Ki-tô hữu này, thánh Phao-lô nói, tuy họ sống đời này như mọi người, nhưng với con mắt và cuộc sống luôn hướng về đích điểm là cuộc sống mai sau. Hy vọng của những Ki-tô hữu này được bảo đảm bằng máu của Chúa Giê-su Kitô đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi cho họ, và Ngài đã phục sinh vinh hiển về trời để chuẩn bị cuộc sống tương lai hạnh phúc vĩnh cửu cho các tín hữu. Vì vậy, Thánh Phaolô khuyên bào chúng ta hãy bắt chước ngài, trông cậy vào tình yêu, ơn sủng và lòng thương xót của Chúa, để sống trong ân sủng, bình an, và đồng thời hướng cuộc sống về phía đích điểm, vượt qua tất cả gian truân, đau khổ và hy sinh vì đức tin và vì Chúa, để lãnh triều thiên vinh hiển mà Chúa Giê-su Kitô đang dành sẵn, chờ đợi và sẵn sàng trao cho chúng ta như phần thưởng của một lực sĩ chiến thắng. / Thánh Phaolô vừa muốn nhắc lại những gì Chúa Giê-su Kitô đã hứa, vừa muốn chứng minh ngài là nhân chứng sống động cho niềm tin, cho cuộc sống môn đệ đích thực của Chúa, và hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc sống mai sau. / Nếu chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, và tin có cuộc sống mai sau, thì thánh Phao-lô khuyên chúng ta phải biểu lộ niềm tin và hy vọng này trong cuộc sống bằng cách sống, thực hành tất cả những gì Chúa Giê-su Kitô truyền dạy, chứ không thể sống như những người “thờ cái bụng”, không tin vào Chúa và không tin có sự sống đời sau.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đem ba môn đệ lên núi, cho các ông xem thần tính của Người, và nghe chứng từ của Chúa Cha, để các ông có thể vững lòng đối phó với Cuộc Thương Khó sắp xảy đến cho Người tại Jerusalem.  Chúa Giêsu nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra cho các tông đồ khi các ông phải chứng kiến Cuộc Thương Khó, nên Ngài muốn cho các ông nhìn thấy rõ vinh quang thực sự của Ngài. Chúa Giêsu hy vọng điều này sẽ củng cố niềm tin, và giúp các môn đệ, và chúng ta, có sức mạnh đối diện với những gian truân, đau khổ và thập giá, can đảm vượt qua những khó khăn và làm chứng cho Ngài, chu toàn sứ vụ rao giảng và hy sinh phục vụ tha nhân. / Các tông đồ cũng được nghe chứng từ của Thiên Chúa Cha từ trời: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" để các tông đồ và chúng ta vâng theo, sống những gì Chúa Giêsu truyền dạy, để niềm hy vọng của chúng ta cùng được hoàn thành, là hưởng vinh quang với Người trên Nước Trời.
Ông bà anh chị em thân mến. Hy vọng của giáo xứ chúng ta là ngôi nhà thờ mới đặt trên nền tảng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng liên kết chúng ta bằng máu và Bí tích Thánh Thể, qua lòng quảng đại đóng góp tài chánh của mọi người, và qua sự hy sinh tham gia giúp đỡ trong những kế hoạch gây dựng tài chánh như nấu bánh và làm lá. Như ông bà anh chị em đã biết, Tuần đầu trong chương trình làm lá mùa chay đã đạt được kết quả thật tốt đẹp, do sự hy sinh thời giờ và công sức của rất nhiều người, kể cả của các em học sinh. Tôi cảm tạ Chúa và rất phấn khởi khi nhìn thấy sự hy sinh và tham gia thật đông đảo này. Tôi cảm nghiệm tinh thần hiệp nhất và sự hy sinh của mọi người, cũng như sự liên kết của những chi thể trong thân thể của Chúa Kitô.  Tôi tin những người tham gia cũng cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa và cụ thể sự liên kết mật thiết của những chi thể trong thân thể Chúa Kitô.  Tôi nhận biết sự hy sinh thời giờ và công sức để cùng chung xây giáo xứ của ông bà anh chị em là do tác động của lời Chúa kêu gọi trong mùa chay.  Chúng ta dâng sự hy sinh và công sức lên Chúa như những lễ vật của Abram dâng lên Thiên Chúa trong bài đọc 1.
Và nếu chúng ta dâng lên Chúa những việc lành phúc đức, lòng bác ái, quảng đại và hy sinh phục vụ xây dựng giáo xứ, với ý nguyện làm sáng danh Chúa, và là của lễ dâng lên Chúa, thì tôi tin Chúa sẽ không những nhận lời, chúc phúc ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng đời này, mà ngày chúng ta về Quê Hương đích thực, Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta trở thành thân xác vinh quang của Chúa Giê-su.  Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lm. Chánh x

 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....