Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm C. Số 579

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Js. 5, 9-12.  Bài đọc trích sách ngôn sứ Josuê hôm nay thuật lại sự kiện dân Do thái được Thiên Chúa cứu khỏi nô lệ Ai cập, và dẫn đưa về Đất Chúa Hứa.  Để kỷ niệm ngày đó, họ ăn mừng lễ Vượt Qua và dùng thổ sản địa phương. 
Bài đọc 2. 1Cr. 5, 17-21.  Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa.  Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư  gởi tín hữu Cô-rin-tô hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 15, 1-32.  Tin mừng hôm nay thuật lại Thiên Chúa nhân từ và thương xót, tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, như người cha khoan hồng thứ tha tội lỗi cho đứa con hoang đàng  hối hận ăn năn và quay trở về nhà cùng cha. 

Đáp ca: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem,
                     cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.          

Kinh thánh tuần tới. Is. 43, 16-21; Phil. 3, 8-14; Gio. 8, 1-11.   

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện đứa con hoang đàng hối hận trở về và được người cha mở rộng vòng tay tha thứ. Người con hoang đàng biết mình xứng đáng bị trừng phạt và sẵn sàng chờ đợi lãnh nhận những hình phạt. Thế nhưng người cha không trừng phạt mà tha thứ tất cả. Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta tự cho mình là không bao giờ phạm tội thì chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được niềm vui được tha thứ và ơn sủng của Chúa.  Nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ tha hồ phạm tội, nhưng muốn nhấn mạnh đến lòng chân thành sám hối, ăn năn. Nhưng quan trọng và sâu sa hơn là để chúng ta càng hiểu được tấm lòng nhân từ, thương xót và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa lớn hơn tội lỗi chúng con bội phần. Xin cho chúng con mỗi lần được Chúa thứ tha cũng biết từ bỏ những sự ghen ghét, ganh tị và tự cao, biết khiêm nhường và sống quảng đại, rộng lượng tha thứ cho nhau, để mỗi ngày chúng con càng nên xứng đáng với Chúa.

Reflection.
Joshua 5:9a, 10-12. The Passover celebration described in today's reading is the first in the Promised Land. Because they have now settled in Canaan, the people no longer need the manna (the "bread from heaven") God has been providing on their journey through the desert. Their new homeland will produce all the food they need. God still provides the "manna" of the Eucharist for us. We do not live completely on our own. We depend upon the gift of Jesus' life within us. How can you show that you appreciate this gift of God?
2 Corinthians 5:17-21. Paul enthusiastically describes how God has made all things new through Christ. He pictures each of us as an ambassador of peace sent by God to our own little corner of the world. To be effective ambassadors, we must first experience God's peace in our lives. One way we can do this is through the Sacrament of Reconciliation, a sacrament of peace. Reconciliation is a key theme of the Lenten season. How can you make it a key theme in your life?
Luke 15:1-3, 11-32. Religious people often criticized Jesus for eating and associating with sinners. But these people did not realize that everyone needs God's mercy and love. In today's gospel story, Jesus wants us to know what God's mercy is like. When anyone sins and is truly sorry for that sin, God rushes out at top speed to embrace that person. Even when we feel that we may be undeserving of God's love, Jesus tells us that God rejoices like the father in the gospel story. Each child in a family is different. Sometimes, to meet each child's needs, parents cannot treat each child the same. How did the father in this parable meet the needs of each of his sons? How does God meet your needs?  Have you ever forgiven someone who really hurt you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.  2Lh. Maria/Gđ. Quang Vũ
Thứ Ba.      Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.     Têrêsa&Giuse/Gđ. Âu Th. Trường
Thứ Tư.      Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.    Lh. Giuse/Gđ. Quang Vũ
Thứ Năm.   Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.  Lh. Giacôbê/Gđ. Bà Kim Tiên
Thứ Sáu.    Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-10.       Lh. Ôbà Nội ngoại/Gđ. Âu Th. Trường 
Thứ Bảy.    Lh.Đa Minh &Maria/Gđ.Trực&Nguyệt -   Lh. Phao-lô
Chúa Nhật. 8&10.  2Lh. Maria&Giuse&mồ côi/Gđ. Bà Bùi Gẫm
                                Lh. Giuse
                                                                                                                           
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Ngọc Bảo                         Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho            Trần Ngọc Ánh             
10. Ng.Trường Giang/Ng. Thị Châu  Lê Đình Phong;Ng.Trung Hải   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Hữu Trí                                        Việt Nguyễn;Kevin Nguyễn 
                                                                                                   
Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu     Trần Ngọc Ánh                       Hải Nguyễn              
8. Ng. V. Cả/Phạm LanDung              Ng. Đình Chót
10. Ng. Trung Hải/Trần Duyên           Ng.Thanh Ban; Trần V. Thái      Austin Vũ                
Dâng Lễ: Gđ. Lê Minh Trí                                                   Tyler&Preston  Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 2, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,130          
Tĩnh tâm $965 + (tuần trước $933) = $1,898
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Ẩn danh             400
  2. Trần Quốc Hiệp 100
  3. Vũ Đình Hiệu     100
  4. Bùi Thị Gẫm        60
  5. Trần Thị Huyền   20
         Tổng cộng:   $ 680

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Nếu đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyến đến, và muốn ghi danh gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu trong hộp cuối nhà thờ, bỏ vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng nhà thờ,  Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người hy sinh nấu những món ăn, và tham gia giúp đỡ những công việc khác. Xin kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá  
Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, chương trình làm lá năm nay, khởi đầu từ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2, đã chấm dứt một cách thật tốt đẹp vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 tuần vừa qua. Trong gần 3 tuần, hay 20 ngày, số bao lá ước tính đã làm được là 18 ngàn 200 bao.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm.
Để chuẩn bị cho các em lớp Khai Tâm xưng tội và rước lễ lần đầu, thân mời phụ huynh lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần này, ngày 6, sau Thánh Lễ 10 giờ sáng.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Xứ.  
Xin chú ý!  Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, tuần tĩnh tâm mùa chay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm ngày 17,  đến Chúa nhật 20 tháng 3, và sẽ do linh mục Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên hướng dẫn.  Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm, Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thứ Năm -Thứ Sáu, ngày 17 và 18. 
-         - 7 giờ 15 tối: Thánh lễ  
-         - 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm
Thứ Bảy, ngày 19.
-         - 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa: giảng tĩnh tâm. Ăn trưa miễn phí.
-         - 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ.   
-         - 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa Nhật Lễ Lá.  
-         - Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng. Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ.   
-         - 2 giờ 30 chiều: Xưng tội
Thứ Hai, Thứ Ba Tuần Thánh.  
-         - 5 giờ 45 chiều: Ngắm đứng. 
-         - 6 giờ 30: Thánh lễ
Thứ Tư Tuần Thánh.
-         - Thánh lễ 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ chiều. 
-         5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều. Ngắm đứng.   Chịu lễ. 
Thứ Năm Tuần Thánh
-        8 giờ tối: Thánh lễ Rửa chân
-        -  9 giờ 30:  Chầu Thánh Thể.
Thứ Sáu Tuần Thánh.  
-        - 7 giờ chiều: Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
-        - 8 giờ tối.  Suy tôn Thánh giá và hôn chân Chúa.
Thứ Bảy - Vọng Phục Sinh.  8 giờ tối - Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh.  10 giờ sáng -Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Phục Sinh
Ca Đoàn sẽ bắt đầu tập hát cho Đại Lễ Phục Sinh vào mỗi chiều Chúa nhật lúc 2 giờ bắt đầu vào CN tuần này 6/3/16.  Xin kính mời ca viên của ba ca đoàn cùng tất cả mọi giáo dân muốn góp chung tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa, đến tập hát đông đủ.

Phong Chức Tổng Giám Mục Và Thánh Lễ Tạ Ơn.
Xin thông báo! Đức thánh cha Phan-xi-cô sẽ phong chức Tổng giám mục cho Đức ông Peter Wells, một linh mục thuộc giáo phận Tulsa đang làm việc tại Tòa thánh, vào ngày 19 tháng 3, lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương.  Đức Tân Tổng giám mục sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn tại địa phận vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 4, lúc 5 giờ chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....