Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá.  Năm C. Số 581

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 50, 4-7.  Trong bài đọc một này, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng hy sinh chịu những cực hình và nhục mạ của con người theo thánh ý Chúa Cha. Người đặt trọn niềm tin cậy, che chở vào quyền năng của Chúa Cha là Đấng luôn luôn phù trợ Người.
Bài đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong bài đọc này thánh Phaolô cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật.
Tin Mừng.  Lc. 22,14-23,56. Tin mừng hôm nay thuật lại sự Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

Kinh thánh tuần tới:   Cv.10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm
Cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem biểu dương vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang hôm nay chỉ thoáng qua và chóng lụi tàn, vì vài ngày sau thì Ngài bị giết chết nhục nhã trên thập giá. Vinh quang thực sự của Chúa Giêsu chỉ biểu lộ trọn vẹn khi Ngài sống lại và trên trời. Hôm nay chúng ta cầm lá đi kiệu và biểu dương vinh quang của Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chỉ thực sự biểu dương vinh quang Chúa Giêsu khi để cho Ngài thực sự làm vua ngự trị trong cuộc sống, bằng cách tuân giữ những giới răn của Ngài và sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần của Chúa Giêsu chính là tinh thần của Người Tôi Tớ được diễn tả trong các bài đọc hôm nay: sẵn sàng tự hạ, chấp nhận hy sinh và đau khổ. Cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu là một sự biểu lộ lòng yêu thương, và cũng là lời mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Ngài. Khi chúng ta liên kết những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, chúng ta sẽ tìm được bình an. Chúng ta biết rằng chúng ta không cô đơn trong đau khổ, mà có Chúa cùng chịu đau khổ với chúng ta. Ngài chính là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Reflection.
Isaia 50, 4-7. The Son of God has been prepared and sent by God to "rouse" the people. When his teaching stirs up opposition, he does not fight back or run away. He does not give in or give up. No matter what happens to him, Jesus anchors himself in God and continues to trust.
Philippians 2,6-11. Paul's hymn of praise gives us another Holy Week portrait of Jesus Christ, the Lord. Freely, Jesus chose to "bring himself down" to our human condition. Freely, he humbled himself to suffer persecution and death on a cross. Freely, he gave his life in one long and glorious prayer of obedience to God. Death on a cross was the worst death possible at the time of Jesus. It was the death of a criminal. Why do you think Jesus accepted this kind of death?
Luke 22,14--23:56. Today is called both Palm Sunday and Passion Sunday. Since the early centuries of the Church, Christians have carried palm branches in joyful processions on this day. We sing or shout, "Blessed is he who comes in the name of the Lord" like the crowd that followed Jesus into Jerusalem at the beginning of what we now call Holy Week. This year we hear the passion account from Luke's Gospel. It tells a moving story of Jesus, who consoles the "good criminal" and forgives those who nailed him to the cross. Jesus' friends and acquaintances "stood at a distance." Sometimes, when we go through hard times, our friends and acquaintances also keep their distance! However, Jesus was not left alone. The thief and the centurion, who had never met him before, were there with him. They believed in him. Sometimes encouragement comes from people we least expect. We are not left alone. Have you had this experience?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.    Lh. Maria
Thứ Ba.     Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38    Lh. Đa Minh;Vincentê;NN/Gđ. Bà Tạo
Thứ Tư.    Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25    Lh. Lm. Bernoit Phương/Gđ. Chính&Phương
Thứ Năm.   Tuần Thánh.                      Lh. Antôn&Maria/Gđ. Thịnh&Hiên
Thứ Sáu.     Tuần Thánh.
Thứ Bảy.    Lh. Đa Minh và Maria/Gđ. Trực&Nguyệt
Chúa Nhật. 8&10.   Xin Như ý và bằng an
                                      
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Trần Ng. Ánh   Ng. Trung Trực                         Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An       Ng. Văn Cả                                                         
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang      Lê Thanh Xuân;Ng. Trung Hải     Keluc Đặng        
Dâng Lễ: Gđ. Lưu Thanh Trúc                                               Quân Sanh;Phạm Minh
                                                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 3, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,085
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
1.Trần Phương&Nhung          500
2. Nguyễn Đình Chót              100
3. Đỗ Joseph Cẩn& Nga         100
4. Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 100
              Tổng cộng:           $ 800
 
Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt chân thành cám ơn linh mục Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên, đã hy sinh thời giờ đến giúp hướng dẫn  tĩnh tâm cho giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều sức khỏe và ơn lành cho công việc mục vụ của ngài.

Thánh Lễ Thứ Tư Tuần Thánh.  
Thánh lễ Dầu năm nay sẽ được cử hành vào Thứ Tư, lúc 5 giờ 30 chiều.  Thánh lễ Thứ Tư Tuần Thánh tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng lúc 5 giờ 45 chiều, và sau đó có chịu lễ.
Xin chú ý! Không có Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới. Chỉ có 1 Thánh lễ 10 giờ sáng. 

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh.  (Holy Land Collection)
Để giúp bảo trì những nhà thờ và công trình thánh tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Thứ Sáu Tuần Thánh tuần này.  Xin mọi người rộng lượng.

Thứ  Sáu Tuần Thánh.
Xin chú ý! Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu Tuần thánh tới đây. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay, chỉ ăn một bữa no trong ngày.

Các Em Giúp Lễ Tuần Thánh.
Xin phụ huynh, cha mẹ của các em được cắt cử giúp lễ trong Tuần Thánh, từ Thứ Năm đến Thứ Bảy, vui lòng đưa các em lên nhà thờ trước 1 tiếng để tập dượt nghi thức.  Xin chân thành cám ơn.

Đức Giám Mục Mục Vụ Ban Bí Tích Thêm Sức. 
Xin thông báo! Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ, và dâng Thánh lễ 10 giờ sáng để ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh vào Chúa nhật, ngày 3 tháng 4. Xin mời mọi người tham dự.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thứ Hai, Thứ Ba Tuần Thánh.  5:45 chiều: Ngắm đứng.  6:30- -Thánh lễ
Thứ Tư Tuần Thánh. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng. 5:45 chiều: Ngắm đứng và chịu lễ.

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối: Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng. Trung Hải. Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương.  Dâng lễ: Gđ. Ng.Trung Trực
Thừa tác viên: Ng. Đình Chót; Ng. Văn Cả; Nguyễn Trung Trực.
Giúp lễ: Keluc&Johny Đặng; Tyler Th. Hoàng; Hải Joseph Nguyễn;Trần Hoạt Liêm; Dustin Phạm.  Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9:30- -Cộng đoàn- 9:30- -Nhóm linh thao.                                      

Thứ Sáu Tuần Thánh.
6 tới 7 giờ chiều: Ngắm đứng
7 giờ: Đi đàng Thánh giá ngoài trời. Nếu thời tiết thuận tiện.
8 giờ tối: Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Ng. Trường Giang  Bài đọc 2: NgNguyễn Thị Ngọc Yến
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
Giúp lễ:  Peter Ng; Aaron Ng; Joseph&Paul Ng.; Taylor &Preston Hoàng.
Thừa tác viên: Lê Thanh Xuân; Vũ Đình Hiệu; Ng. Trường Giang.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.  
8 giờ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Lê Đình Phong; Trần Thu Hường. 
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Thanh Ban   Dâng của lễ: Gđ. Âu Thanh Trường
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Ng. Ngọc Bảo; Phạm Văn Tiến.
Giúp Lễ: Keluc&Johny Đặng; Mike Ng.; James Ngô; Alan Lưu; John Đinh
   
Chúa Nhật Phục Sinh
10 giờ sáng:Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Ki-tô Phục Sinh.
Bài đọc 1: Lê Huy Bình;  Bài đọc 2: Thảo Mary Vũ. Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải. Dâng của lễ: Lê Cao Tuấn
Giúp lễ: Austin Vũ; Văn Nguyễn; Kevin Nguyễn; Hải Joseph Nguyễn; Nathan Vũ.

Săn Trứng.
Sẽ có săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh mang theo giỏ cho các em đựng, và vui lòng theo các em khi đi săn trứng.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....