Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 12 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên. Năm C. Số 593

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Dcr. 12, 10-11. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Dacaria hôm nay cho chúng ta biết mọi người sẽ được hưởng nhờ ơn cúu rỗi của Chúa Kitô, kể cả những kẻ đã đóng đinh Người, đâm thấu trái tim Người, vì họ đã sám hối ăn năn. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Gl. 3, 26-29. Những ai đã chịu phép Rửa là đã chết cho tội lỗi, đã sống kết hợp với Đức Kitô, được làm con Thiên Chúa, nên được thừa tự với Người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 9, 18-24. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn biết người ta bảo Người là ai, đặc biệt là các tông đồ, nên ông Phêrô thưa: ‘’Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa’’. Người liền cho biết Người phải chịu chết và sống lại chuộc tội loài người.  Và ai muốn theo Người, phải bỏ mình vác thập giá mình mà theo.   

Đáp ca: Lạy Chúa là Thiên Chúa con,
               linh hồn con khát khao Chúa. 

Kinh thánh tuần tới:  1V. 19, 16-21; Gl. 5, 1-18; Lc. 9, 51-62. 

Suy NiệmTrong bài Tin mừng, Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.”  Muốn theo Chúa, chúng ta không thể đi con đường nào khác, ngoài con đường Chúa đã đi, vì con đường này dẫn chúng ta đến Nước Trời, và đến vinh quang. Từ bỏ như Chúa Giêsu đòi hỏi ở đây có ý  nghĩa tinh thần nhiều hơn. Người tin theo Chúa cần có tinh thần chọn Chúa trên hết mọi sự, và quan trọng hơn cả. Mạng sống, cha mẹ, vợ con, nhà cửa và tiền bạc đều rất quý trọng, nhưng chọn Chúa là trên hết. Nghĩa là đặt tất cả dưới tình yêu mến Người. Nói đến vác thập giá, người ta nghĩ đến mất thanh danh, mất vinh dự và có thể cho đó là một đòi hỏi quá sức con người. Thật ra, thập giá đi liền với tình yêu. Phải nhìn thập giá Đức Kitô như một sự tốt lành cao quí vì sinh ơn cứu độ cho chúng ta và cho mọi người. Nếu thập giá là biểu tượng của hy sinh đau khổ thì Đấng chịu đóng đinh đã chiến thắng đau khổ. Có tình yêu của Chúa trong mỗi hành vi từ bỏ, người Ki-tô hữu có thêm sức mạnh ơn thánh, để mọi thập giá trong đời trở thành Thánh giá.

Reflection.
Zechariah 12:10-11; 13:1. The first reading is from the prophet Zechariah whose initial prophecy is dated around the year 520 B.C. Today’s reading is the beginning of the oracle proclaiming the victory of God's people. The blessings that will be poured out on Jerusalem come through the suffering of "him whom they have pierced." There will be mourning, but also purification from sin and uncleanness. Where in the world is God's grace needed today? What difference can it make when people cooperate with God's grace? Where in your own life do you most need God's grace? What will it mean for you to cooperate with God's grace?
Galatians 2:16, 19-21. In this letter to the Galatians, Paul is writing to the people he converted from paganism to Christianity. He writes to correct some of the errors that have been presented to the Galatians by those Jews who believed that any converts must follow Jewish laws--circumcision and other obligations. Paul proclaims that faith in Jesus Christ and Baptism makes all one in Christ, regardless of one's former state. If you were to name the divisions that exist today what would they be? What injustices do you see in your own society? What have you done or can you do to right those injustices?
Luke 9:18-24.  In today’s gospel, Jesus is in praying in solitude and the disciples are with him. He asks, "Who do the crowds say that I am?" What did Jesus feel as he asked? What answer did he expect, or hope for? And what did he think when the disciples answered: John the Baptist, Elijah, or one of the ancient prophets arisen? Then, the Gospel says, he said, "But who do you say that I am?" Discipleship means continually answering the question that Jesus asks, "Who do you say that I am?"  Name one way in which your life answers who you believe Jesus to be.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     2V. 17, 5-18; Mt. 7, 1-5.     Lh. Giuse&Têrêsa
Thứ Ba.       2V. 19, 9-36; Mt. 7, 6-14.   Lh. Gioan Bao&Maria
Thứ Tư.      2V. 22, 8-13; Mt. 7, 15-20. Lh. Têrêsa
Thứ Năm.   2V. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29.  Công tác bằng an/Nhóm Mission of Hope
Thứ Sáu.    2V. 25, 1-12; Mt. 8, 1-4.      Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Thành&Nhu
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Têrêsa/Gđ. Hoa Vũ  
Chúa Nhật.   8&10  Lh.  Batôlômêô&Inê Têrêsa/Gđ.Đinh Th. Trấn
                                  Lh.  Gioan Bao/Gđ. Bà Kim Tiên

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng.Bạch Hồng  Ng. Trung Trực                    Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho           Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Trần Thu Hường     Ng. Thanh Ban;Lê Đình Phong     Peter Nguyễn      
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trần Tuyến                                                      Phạm Minh;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30 Đỗ Hoàng Quí/Ng. Thị Châu       Vũ Đình Hiệu                      Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết  Trần V.Thái;Ng. Trung Hải              Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Thân Ngọc Tuyết                                          Steven Trần;Kevin Nguyễn                             

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 6, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,266             
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Minh Tuấn         600
Trần Minh Quân             200
Trần Quang Minh           200
Thân nhận Đỗ X. Tuyển 100
Phạm Minh Tâm            100
Mary Thân (gđ#611)        60
      Tổng cộng:       $ 1,260

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội đã thu được số tiền $ 1,737 trong lần bán thức ăn tuần vừa qua. Chân thành cám ơn mọi người giúp đỡ và hy sinh nấu những món ăn.  Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Ngày Hiền Phụ.
Trong tuần mừng Ngày Hiền Phụ, xin chúc mừng tất cả người cha trong gia đình, nhất là trong Nhóm Gia trưởng của giáo xứ và hiện diện trong Thánh lễ, một ngày thật tốt đẹp và vui mừng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse, người cha nuôi gương mẫu của Chúa Giê-su, ban nhiều ơn lành xuống cho mọi người.  Xin chân thành cám ơn chị Huê, các em trong nhóm Humble Bees và Thêm sức đã chuẩn bị các món quà tặng.

Kế Hoạch Xây Dựng Thánh Đường Mới.
Tuần vừa qua, giáo xứ đã ký hợp đồng với công ty kiến trúc CNK ở Bedford, TX, để thực hiện những bản vẽ cho ngôi thánh đường mới. Và cũng đã ký hợp đồng với công ty Terracon Soil Testing thử nghiệm đất.  Vào những ngày trong tuần sắp tới, công ty này sẽ đến và khoan đất để thử nghiệm.  Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại đóng góp và dâng cúng tài chánh của mọi người, và xin đọc bảng tổng kết tài chánh cho đến nay tại nhà bát giác. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện.

Thông Tin Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Địa Phận
Như đã thông báo, Thánh lễ tấn phong tân giám mục David Konderla sẽ được cử hành vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 tới đây, lúc 2 giờ chiều, trong sân bóng rổ Donald W. Reynolds Center Arena, của trường đại học Tulsa.  Địa chỉ: 3208 East 8th Street. Tulsa, OK 74104

Cần Thức Ăn Hộp. 
Một số địa điểm phát thức ăn cho những người nghèo cần nhiều lon thịt hộp, và những thức ăn đóng hộp. Để thể hiện tình bác ái, xin kêu gọi mọi người khi đi tham dự Thánh lễ, mang theo những lon thức ăn và để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những lon đã hết hạn sử dụng.

Cảm Tạ. 
Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thắng và nhân viên công ty  Sooner Lawn Care, công ty chăm sóc sân cỏ, đã thường xuyên đến rải phân bón, và xịt thuốc trừ cỏ dại trong khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.  Nếu ai cần dịch vụ xin chiếu cố.  Số điện thoại: 918-574-5550

Công Tác Mùa Hè. 
Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Xin chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn một số người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Buổi Tìm Hiểu Ơn Gọi.
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận thân mời những thanh niên nam nữ độc thân từ 17 đến 45 tuổi, đến tham dự buổi tĩnh tâm tìm hiểu về ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ, hay có những câu hỏi về cuộc sống, từ ngày 24 đến 26, tại trung tâm thánh Philip Neri Newman, trong khu vực trường đại học Tulsa. Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 918-307-4936. E-mail: tulsavocation@gmail.com. Hay ghi danh:dioceseoftulsa.org/vocation.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....