Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm C_2016


Ông bà anh chị em thân mến. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết “Lúa chin đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.”  Hay một cách khác, điều Chúa muốn nhắn nhủ và đề cập ở đây là: thế giới ngày nay còn có nhiều người đang cần được giúp đỡ về tinh thần và đức tin, nhưng rất ít người có tâm hồn thiện chí, sẵn sàng và vui mừng để giúp.
Và cũng có thể nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử Giáo hội và trong giáo xứ chúng ta có một sự khẩn thiết, cần những người có tấm lòng bác ái, có lòng quảng đại, yêu thương, hy sinh thời giờ và công sức để giúp và cộng tác với Chúa Giêsu trong mùa giáo lý. Chúng ta thấy còn biết bao nhiêu người vẫn chưa biết Chúa, còn biết bao nhiêu người vẫn sống trong lầm lạc, và còn biết bao nhiêu con em, cháu chắt của chúng ta đang trông chờ sự giúp đỡ, dạy dỗ và hướng dẫn của những người có tâm hồn thiện chí, của những người có lòng yêu thương và lo lắng.  Các em cần sự cộng tác, tham gia và hy sinh của tất cả chúng ta trong chương trình giáo lý và Việt ngữ hàng năm. Con cái, cháu chắt của chúng ta đang trông chờ tấm lòng bác ái và quảng đại của chúng ta đáp trả lại lời Chúa kêu mời và cộng tác với Người. Thật vậy, Lời Chúa Giêsu kêu mời hơn 21 thế kỷ qua, vẫn còn vang vọng, vẫn còn tha thiết cho đến ngày nay. 

Chúng ta thường nghĩ rằng việc truyền giáo và dạy dỗ là công việc dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ, không phải là nhiệm vụ của giáo dân. Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tham gia và cộng tác vào việc dạy dỗ và truyền giáo là công việc của mọi người khi Người sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng và là thành phần khác biệt. Đó là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ là một đám đông không xác định và không có tên tuổi rõ ràng.  Đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia và cộng tác vào việc truyền giáo và dạy dỗ. (TGM. NQK)

Vậy giáo dân tham gia vào công việc truyền giáo bằng cách nào? Trước hết phải ý thức việc tham gia và cộng tác dạy dỗ và truyền giáo là sứ mạng quan trọng của mỗi Ki-tô hữu hay của chính mình.  Đây là ân sủng đặc biệt Chúa ban cho mỗi người để cộng tác với Người trở thành những chứng nhân loan báo Tin mừng, và mang tình yêu và bình an của Chúa đến cho người khác.  Thứ hai, mỗi người chúng ta phải ý thức sự cấp bách và khẩn thiết như lời Chúa cho chúng ta biết “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.” Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng gặt về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ hư hỏng và vô ích.  Chúng ta thấy biết bao nhiêu tâm hồn của con cái, cháu chắt chúng ta đang mở cửa đón Chúa, đang chờ đợi được nghe Lời Chúa, và sẵn sàng chứng kiến những gương sáng chứng nhân của chúng ta. Chúng ta phải mau mắn và sốt sắng để khỏi lỡ mất cơ hội và khỏi bị chậm trễ. Đời sống đức tin của con cái chúng ta ngày mai ra sao tùy thuộc vào thái độ và hành động của chúng ta hôm nay.

Sau cùng chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta thấy sau khi đã chỉ cho thấy đồng lúa chín vàng, Chúa Giêsu không bảo các môn đệ lên đường ngay, nhưng Người dạy phải cầu nguyện trước. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống đức tin Ki-tô hữu, của việc tham gia, giúp đỡ công việc truyền giáo và dạy dỗ, và sẽ đem đến những kết quả tốt đẹp như ý Chúa muốn.   

Do đó, ông bà anh chị em thân mến, tất cả chúng ta những Kitô hữu, những người tin theo Chúa và có sứ mạng phải tự hỏi: “Chúng ta làm được gì cho Chúa, giúp Chúa được gì trong hoàn cảnh này?”  “Chúng ta phải đáp ứng như thế nào trước lời kêu gọi của Chúa trong Tin mừng” 

Là một người trẻ, tôi kêu gọi các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu kêu mời, trở thành một thợ gặt, trở thành linh mục hay nữ tu như những linh mục và nữ tu mà các bạn biết. Thật là một hồng ân cao cả Chúa ban, thày Duy trong giáo xứ chúng ta sắp lãnh nhận thiên chức phó tế, và sau đó như ý Chúa muốn thày sẽ lãnh nhận chức linh mục, trở thành thợ gặt cho Chúa. Giáo hội cần nhiều bạn trẻ biết hy sinh dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân trong đời sống linh mục, tu sĩ nam nữ.

Nếu là những vợ chồng trẻ hãy cầu nguyện cho ơn gọi trong gia đình mình, hay bảo trợ, giúp một ơn gọi để cùng cộng tác xây dựng Giáo hội.  Và trong thực tế, tôi kêu gọi những vợ chồng trẻ hãy tham gia, cộng tác và giúp đỡ chương trình giáo lý của giáo xứ.  Chương trình giáo lý và Việt ngữ hàng năm cần những người có khả năng dạy dỗ, cũng như cần nhiều người hy sinh giúp đỡ trong mọi cộng việc khác.  Tôi biết các anh chị rất bận rộn cho công việc làm ăn, nhưng hãy quan tâm đến đời sống tôn giáo, đời sống đức tin của con cái mình.  Xin kêu gọi mọi người cùng hiệp nhất với nhau, hy sinh giúp đỡ và cộng tác vào chương trình giáo lý, hay tham gia các ban, các nhóm để giúp đỡ cho chính con cái, cháu chắt của mình. Chúng ta là những bậc cha mẹ không thể nào có thái độ vô trách nhiệm về phương diện giáo lý, về phương diện đức tin của chính con cái mình. Chỉ đem con cái đến học, và không có trách nhiệm gì. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta làm một cái gì đó có ý nghĩa và hữu ích thực tế cho đức tin của con cái, chắt chắt hôm nay và trong tương lai.

Còn những vị lớn tuổi hãy suy niệm lời Chúa kêu mời một cách chân thành, và có một tinh thần hy sinh, lòng quảng đại, nhân từ và nhất là làm gương sáng tốt lành cho thế hệ mai sau.  Nếu ngày nào quí vị đứng trước mặt Chúa và Chúa hỏi thái độ cũng như việc làm của quí vị trước lời Chúa kêu gọi, thì quí vị sẽ trả lời như thế nào?  Thương yêu, hy sinh và quảng đại cho thế hệ mai sau là công việc đầu tư quan trọng và khẩn thiết cho gia đình, cho cộng đoàn và cho Giáo hội.

Ông bà anh chị em thân mến. Công việc dạy dỗ và truyền giáo hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi người từ tu sĩ, linh mục đến giáo dân, và là sứ mạng của mọi Ki-tô hữu. Mọi người đều có thể ý thức việc truyền giáo. Mọi người đều có thể cầu nguyện. Mọi người đều có thể trông cậy vào Thiên chúa. Và mọi người đều có ơn Chúa, có khả năng tham gia, công tác và giúp đỡ. Tất cả đều có thể làm việc truyền giáo theo ý Chúa muốn.

Xin Chúa mở rộng cánh cửa tâm hồn chúng ta, để chúng ta thành tâm lắng nghe lời Chúa kêu mời, chân thành thực hành đáp trả lời Chúa, và nhất là tin vững chắc rằng lòng bác ái, quảng đại, hy sinh, và công việc chúng ta tham gia, công tác và giúp đỡ tuy nhỏ bé, nhưng sẽ sinh hoa kết quả tốt đẹp và lạ lùng vì có Chúa trợ giúp.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả ông bà anh chị em.

Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....