Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm C. Số 598

Chương Trình Thánh Lễ.
     Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
     Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
     Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                      Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 18, 20-32. Bài đọc trích sách Sáng thế thuật lại chuyện dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề.  Thiên Chúa định phạt họ, nhưng ông Abraham cầu xin Chúa tha.  Chúa sẵn sàng tha thứ nếu thành đó có một ít người công chính.  Đó là nội dung của bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Cl. 2, 12-14. Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép Rửa chúng ta được sống lại như Chúa Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 11, 1-13. Để dạy các tông đồ và mọi người chúng ta  cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo các ông phải có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững bền, lòng mến thiết tha, và thân thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha. 
     
Đáp Ca: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.   

Kinh thánh tuần tới: Kn. 18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 12, 32-48.   

Suy niệm.  Bất cứ một tôn giáo nào cũng có một hình thức cầu nguyện nào đó. Lời kinh là phương thế để các tín hữu cầu nguyện, cũng như xây dựng tình liên hệ mật thiết với Đấng họ tôn thờ và yêu mến. Các môn đệ của Chúa Giêsu sau những năm đi theo Chúa, vẫn không biết phải cầu nguyện như thế nào. Do đó, họ khẩn khỏan nài xin Chúa Giêsu dậy họ cầu nguyện.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, ngoài việc Chúa dậy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu còn dùng dụ ngôn “Xin bánh ban đêm” để dậy chúng ta phải có một niềm tin vững chắc, có thái độ kiên trì và nhẫn nại trong khi cầu nguyện. Sở dĩ Chúa muốn như thế vì Ngài muốn củng cố đức tin và tăng niềm trông cậy và mến Chúa của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin, Chúa luôn nghe lời chúng ta, nhưng có khi ban cho chúng ta ơn cần thiết và quan trọng khác theo sự quan phòng của Ngài. Chúa thấy điều gì cần, Ngài sẽ ban cho chúng ta theo ý định của Ngài. Do đó, điều chúng ta xin mà không được không phải Chúa không nhậm lời, nhưng Ngài thấy điều gì cần hơn, Ngài ban cho trước. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta cầu nguyện chúng ta luôn luôn phải tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa cho chúng ta.

Reflection.
Genesis 18:20-32Could the author of Genesis have come up with a better story to show the power of prayer and just how merciful God is? Here we see Abraham pleading with God, praying a beautiful prayer for mercy. Abraham's prayer shows us how close he was to God. It also shows that God always listens to our prayers. God's mercy is so great! What does justice and mercy mean to you? Our natural tendency is to get even with those who hurt us, to administer our own kind of "justice." What does this story have to say about that?
Colossians 2:12-14. When you were baptized, you were freed from sin and given new life through water and the Holy Spirit. It is this new life of grace that Paul speaks of today. He reminds Christians that Jesus has canceled the "debt" of our sins by his death on the cross. Our new life is not just something for later, after we die. It begins now! How can you show your gratitude to Jesus this week for dying and rising for us?
Luke 11:1-13. What a wonderful scene Luke paints for us today! The disciples watch Jesus at prayer. They see how much prayer means to him. One of them gets up the nerve to ask, "Lord, will you teach us to pray?" And Jesus responds by sharing the Lord's Prayer with them. (This is a shorter version than the one we pray from Matthew 6:9-13.) Then Jesus completes his lesson prayer by telling two parables. The first urges us to persist in prayer. The second reminds us that we do not always pray for the right things. God knows best how our prayers should be answered. Imagine that you are in the group of disciples who asked Jesus to teach them to pray. Are you surprised that this prayer seems so simple and easy? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Gr. 13, 1-11; Mt. 13, 31-35.       Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.      Gr. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43.     Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.      Gr. 15,10-16,21; Mt. 13, 44-46. Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.   Gr. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53.         Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Sáu.    Gr. 26, 1-9; Mt. 13, 54-58.         Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.     5:30.   Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến  - Joakim&Rô-sa/Gđ. Thương&Giá
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến – Lh. An-tôn&I-nê/Gđ. Thương&Giá
                                                                                                 
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này. 
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan  Ng. Trung Trực                      Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung         Ng. Văn Cả          
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Hồng Ân      Ng. Trung Hải;Ng.Trường Giang        James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Thị Trang                                              Phạm Minh;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Bạch Hồng  Vũ Đình Hiệu                        Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An        Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong /Ngô Thủy Tiên    Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban        Peter Nguyễn        
Dâng Lễ: Gđ. Trần Hoàng Vũ                                          Quân Trường Sanh;John Đinh
                                                                                             
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 7, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,919
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ
Nguyễn Thanh Ban 1,500
Phạm Định (#130)      200
Hồ Văn Song             100
     Tổng cộng:    $ 1,800

Chào Mừng.  
 Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn
Trong tinh thần gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh, tham gia và giúp đỡ của các hội viên và những người nấu những món ăn.  Xin kêu gọi mọi người mua thức ăn để ủng hộ tinh thần.  Và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chân Thành Cám Ơn
Trong dịp công tác xã hội từ thiện tại Việt Nam vừa qua, anh Trần Thanh Hiền đã đại diện giáo xứ trao cho 
- linh mục Trần Đình Toàn, giáo xứ Sơn Thủy, Giáo phận Huế số tiền $400
- linh mục Trần Đức Diễn giáo xứ Diên Sanh, Quảng Trị số tiền $300; và 
- linh mục Lê Đình Du giáo xứ Bố Liêu, Quảng Trị số tiền $300
Các linh mục của các giáo xứ trên đã gởi e-mail cám ơn tấm lòng quảng đại của các em học sinh trong giáo xứ, đã nghĩ đến và giúp đỡ các em nhỏ nghèo quê nhà.  Và xin chân thành cám ơn anh Trần Thanh Hiền đã hy sinh chuyển số tiền cho đến các giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
 Xin thông báo!  Sẽ ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ  niên khóa 2016-17 vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, bên hội trường.  Vì chỉ ghi danh vào một Chúa nhật, và để biết số lượng sách cần phải mua, xin các phụ huynh cha mẹ vui lòng chuẩn bị ghi danh các em vào ngày nêu trên.  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 8. Và xin phụ huynh lưu ý! Để lãnh nhận Bí tích Khai tâm và Thêm sức, các em phải tham dự lớp chuẩn bị trước.

Họp Thày Cô
Để sửa soạn cho chương trình, chia lớp và biết những chi tiết cần thiết,   xin các thày cô vui lòng chuẩn bị tham dự buổi họp vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, sau Thánh lễ 10 sáng bên hội trường. Xin kêu gọi những ai có lòng thương yêu, lo lắng và chú ý đến đời sống tôn giáo của con cái, cháu chắt, thế hệ tương lai, và có khả năng dạy, hay muốn tham gia, giúp đỡ những công việc trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự buổi họp này. Sẽ có nghi thức tuyên hứa cho các thày cô và những người tham gia và giúp đỡ trong Thánh lễ sẽ được thông báo sau.  

Thừa Tác Viên Thánh Thể. 
Theo thông báo của văn phòng Phụng vụ  địa phận, thời hạn hai năm (2014 tới 2016) của các Thừa tác viên Thánh Thể đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Nếu ai sốt sắng thường xuyên tham dự Thánh lễ, có lòng tôn kính Thánh Thể, và không có trở ngại nào trong đời sống đạo, muốn tái nhiệm hay trở thành Thừa tác viên mới, để trao ban Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật, hay đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, xin ghi tên trong danh sách để tại nhà bát giác.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.    
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 4 đến Chúa nhật, ngày 7 tháng 8. Sẽ có những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Nếu tham dự cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.   
Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, / 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....