Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm C_2016.

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Các bài Kinh thánh Chúa nhật tuần này hình như không có sự mừng rỡ.  Trước hết trong bài đọc 1, chúng ta nghe đề cập đến tiên tri Giê-rê-mi-a một người trung thành với Thiên Chúa trong mọi mặt, và là người mang sứ điệp của Chúa đến cho dân Ngài. Nhưng tiên tri đã bị vu khống và lãnh nhận “phần thưởng” bằng cách
bị nén xuống giếng sâu và bị bỏ đói cho đến chết. Vì sự ác độc của những người thù oán, của những người a dua theo lời dụ dỗ và sự từ chối không lắng nghe lời khuyên bảo của ngôn sứ, dân Do thái đã bị quân Ba-bi-lon xâm lăng, tàn phá nhà cửa kể cả thành Giê-ru-sa-lem, và bắt đi làm nô lệ.

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe đề cập đến Chúa Giê-su, một tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.  Thánh Lu-ca cho chúng ta biết Chúa Giê-su đang trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, và Ngài biết rõ những gì sẽ xảy ra trước mắt.  Chúa tuyên bố sự kiện này qua 3 cách: thứ nhất như một ngọn lửa mà Ngài đã đem đến thế gian và mong muốn ngọn lửa đó cháy lên; thứ hai như một phép rửa mà Ngài sẽ lãnh nhận; và thứ ba điều đó sẽ là nguyên nhân đem đến sự chia rẽ.  

Chúng ta thấy lửa và phép rửa mà Chúa tuyên bố có phần hơi khó hiểu.  Lửa có nhiều biểu tượng trong Kinh thánh.  Tôi xin chỉ đưa ra một vài biểu tượng mà thôi.  Thứ nhất, lửa tượng trưng cho sự thanh luyện, thiêu huỷ và phán xét. Đó là ngọn lửa từ trời xuống thiêu huỷ thành Sôđôma và Gômôra, và đó là mưa lửa từ trời xuống như một phần trong ngày tận cùng của thế giới, hay lửa soi sáng trong ngày phán xét của Thiên Chúa. Chúng ta thấy lửa trong Kinh thánh Cựu ước biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa như Chúa tỏ mình ra cho ông Môsê giữa bụi gai cháy rực, hay cột lửa dẫn dân đi trong sa mạc. Trong Tân Ước, lửa là hình ảnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các Tông đồ dưới dạng hình lưỡi lửa vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Các Tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần trở nên con người hoàn toàn mới,  sốt sắng  ra đi rao giảng Tin Mừng và can đảm làm chứng cho Chúa. Cuối cùng lửa còn tượng trưng cho tình yêu của Thiên Chúa mà chính Chúa Giê-su đã vâng lời và trung thành đem đến cho mọi người mọi thế hệ qua cái chết đau thương trên thập giá, nhưng Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang.

Chúa Giê-su còn tuyên bố về phép rửa mà Ngài sẽ lãnh nhận.  Đây là biểu tượng hơi khó hiểu vì như chúng ta biết Chúa Giê-su đã lãnh nhận phép rửa từ Gioan Tẩy giả tại sông Gio-đan.  Nhưng nếu chúng ta đặt phép rửa trong bối cảnh Chúa Giê-su hỏi Gia-cô-bê và Gioan khi các ông đòi hỏi Chúa dành cho 2 ông chỗ bên phải và bên trái Chúa trong vinh quang: “Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc. 10.38), thì chúng ta có thể hiểu phép rửa ở đây có ý chỉ về sự thương khó và cái chết khổ nhục của Chúa trên thập giá. 

Cuối cùng, Chúa Giê-su tuyên bố Ngài sẽ đem đến sự chia rẽ: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.”  Câu này tiên báo về những đau khổ, kể cả bị áp bức và tử đạo mà những người tin theo Chúa sẽ phải lãnh nhận.  Nhưng chúng ta thấy ở đây Chúa nhấn mạnh đến sự chia rẽ giữa những người thân thuộc trong gia đình, vì gia đình là mối giây liên hệ mật thiết và quan trọng trong xã hội.  Chúa  dùng sự chia rẽ trong gia đình để muốn diễn tả, nhấn mạnh và cho chúng ta hiểu biết thật minh bạch và rõ ràng: gia nhập vào cộng đồng trong Nước Chúa còn quan trọng hơn mối giây liên hệ trong gia đình.

Chúng ta tự hỏi “Có phải Chúa Giê-su đem bình an đến không?” Chắc chắn!  Trong giây phút Chúa giáng trần nằm trong máng cỏ, thiên thần Chúa đã đồng thanh ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.  Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”  Khi Chúa Giê-su sai các môn đệ ra đi rao giảng, Ngài dặn dò rằng: “Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'.”  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.”  Sau khi sống lại, lời đầu tiên Chúa Giê-su Phục sinh nói với các môn đệ khi Ngài hiện ra: “Bình an cho các con.”  

Ông bà anh chị em thân mến.  Tôi phải thú nhận rằng nguồn bình an to lớn nhất của tôi là sự liên hệ mật thiết với Chúa.  Tôi không thể dựa vào ai và như ông bà anh chị em, tôi chỉ dựa vào Chúa thôi.  Chúng ta nhận biết bình an sâu sa hơn là không có chiến tranh, mà còn là điển hình cho những ơn sủng và sứ mệnh của Ngài đem đến cho nhân loại. Do đó, khi Chúa đề cập đến chia rẽ, Ngài muốn nói đến cuộc chiến liên tục giữa sự lành và dữ; giữa ánh sáng sự thật và bóng tối gian dối; giữa thiện và ác; giữa kiêu căng ích kỷ và khiêm nhường hy sinh quảng đại; giữa thánh thiện và tội lỗi; giữa những ai tin theo Ngài và những ai từ chối Ngài.  Sự mong ước của Chúa là đem ơn sủng tình yêu, tha thứ, cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho những ai chấp nhận Ngài.  Vì vậy, chia rẽ sẽ xảy ra khi người ta từ chối không muốn tin nhận ơn sủng Chúa ban.  Và vì không tin và sống lời Chúa, cũng như ơn sủng của Chúa, mà chúng ta thấy ngày nay có bao nhiêu cuộc chiến, khủng bố, giết người và đàn áp đang diễn ra trên thế giới, sự bách hại trong quốc gia, xã hội chúng ta đang sống, những sáo trộn về đời sống trong gia đình và sự cám dỗ ngay trong con người chúng ta.

Chúng ta nhận biết cuộc chiến liên tục này xảy ra ngay trong chính con người chúng ta, khi một bên con người chúng ta muốn yêu mến và sống lời Chúa dạy, và một bên muốn làm hay muốn sống theo ý chúng ta, ngược lại với thánh ý Chúa. Cuộc chiến này tiếp tục xảy ra ngay chính trong gia đình của chúng ta, khi chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta phải có những quyết định chọn hay đặt Chúa trên hết và trước hết trong đời sống giữa những người thân thuộc, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. 

Ông bà anh chị em thân mến.  Bài đọc 2 trích thư gởi người Do thái hôm nay đem đến cho chúng ta nguồn ơn sủng và sức mạnh của Chúa.  Bài Kinh thánh khuyến khích chúng ta là những người tin theo Chúa, hãy can đảm, kiên nhẫn và cương quyết sông pha chiến trận với tội lỗi, sự dữ và gia dối, luôn hướng nhìn thẳng về Chúa Giê-su Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, là niềm vui và hy vọng của chúng ta.  Chúng ta đem đến đây trong Thánh lễ những lo lắng hay sự đối nghịch trong con người của chính chúng ta, hay với những người thân thuộc trong gia đình, hay với xã hội bên ngoài.  Trong sự hiện diện của Chúa và qua ơn sủng của Ngài, chúng ta tìm được một chút bình an và lắng đọng trong tâm hồn, nhưng chúng ta biết cuộc sống vẫn còn những thử thách, khó khăn và cuộc chiến.  Chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh và luôn hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống trong bình an và ơn sủng của Chúa.  


Lm. Chánh xứ
     Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....