Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm C. Số 600

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gr. 38, 4-10. Ngôn sứ Giêrêmia bị thử thách nặng nề, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ông là kẻ phục vụ Người.  NgườI cứu thoát ông.  Đó là nộI dung bài đọc một tuần này.
Bài đọc 2. Dt. 12, 1-4. Đoạn thánh thư này khuyên chúng ta mỗi khi gặp thử thách, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập tự giá để khỏi phải thất vọng mà luôn tin tưởng hy vọng.
Tin Mừng. Lc. 12, 49-53.  Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian và mong muốn cho lửa đó bùng lên trong tâm hồn mọi ngườI tin theo Chúa.  Người khắc khoải hoàn tất công trình cứu độ của Người, để mọi người được an vui, hạnh phúc.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ con.  
 
Kinh thánh Chúa nhật tuần tới:  Is. 66, 18-21; Dt. 5, 7-13; Lc. 13, 22-30.

Suy niệm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên!” Lửa ấy là gì?  Trong Kinh Thánh, từ “lửa” được đề cập 480 lần. Lửa biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa như Chúa tỏ mình ra cho ông Môsê giữa bụi gai cháy rực cháy. Lửa là hình ảnh Thiên Chúa hướng dẫn dân Do thái trong sa mạc. Trong Tân Ước, lửa là hình ảnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các Tông đồ dưới dạng hình lưỡi lửa vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Và các Tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần trở nên con người hoàn toàn mới, can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho và đem ngọn lửa tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh đến cho mọi người. Lửa còn tượng trưng cho sự thanh luyện, thiêu huỷ và phán xét. Đó là ngọn lửa từ trời xuống thiêu huỷ thành Sôđôma và Gômôra, mưa lửa từ trời xuống như một phần của sự phán xét trong ngày tận cùng của thế giới, hay lửa soi sáng trong ngày phán xét của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa từ trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con soi sáng những ai còn ngồi trong tăm tối, sưởi ấm những ai đang lạnh lùng, thanh luyện những cõi lòng chai đá, để khắp nơi trên trái đất này tràn đầy ánh lửa tình yêu Chúa.

Reflection.
Jeremiah 38:4-6, 8-10. It takes great courage to tell people the truth about themselves when they do not want to hear it. That was what the prophets, like Jeremiah in today's reading, had to do over and over again. Jeremiah tried to get the people of Judah to reform their lives. He warned them that they would be defeated by the Babylonians and that Jerusalem would be destroyed. But many refused to listen to him, and the king of Judah decided to silence God's messenger. Would you be willing to tell people the truth God wants them to hear—even if you might suffer for it? Pray before you answer that question!
Hebrews12:1-4. Why are prophets willing to suffer for proclaiming God's word? The author of the second reading gives us an excellent answer to that question as he explains why Jesus was willing to die for us: "For the sake of the joy that lay before him he endured the cross." When we run the race of faith, we do not face the hurdles alone. Jesus is there to cheer us on, along with a great crowd of saints who have already finished the race. How can you keep your eyes "fixed on Jesus" when the race gets tough?
Luke 12:49-53. Jesus wants his followers to know the truth. Jesus tells us that, if we are truly living as Christians, sometimes we will experience trouble and division. We cannot experience the peace of Christ until we turn away from sin and let God reign in our lives. Sometimes when people chose to do God's will, those they love turn against them. This can happen when people do not fully understand or accept the message of Jesus. This conflict with loved ones is what Jesus speaks of today. Remember that Jesus himself suffered rejection.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.
Thứ Ba.        Ed. 28, 1-10; Mt. 19, 23-30.      Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.
Thứ Tư.        Ed. 34, 1-11; Mt. 20, 1-16.       Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.
Thứ Năm.    Ed. 36, 23-28; Mt. 22, 1-14.      Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.  
Thứ Sáu.      Ed. 37, 1-14; Mt. 22, 34-40      Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.      
Thứ Bảy.     5:30     Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.
Chúa Nhật. 8&10   Lh. Giuse Ng. V. Anh  -  Lh. Anna
                                                                                                 
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Thị Lâm                    Ng. Ngọc Bảo                      Hải Joseph Nguyễn
8.Ng. Văn Cả/Phạm LanDung               Ng. Đình Chót         
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương  Trần V. Thái;Ng. Trung Hải         Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Vỹ                                                       Học Nguyễn;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30 Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu    Ng. Trung Trực                      Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho       Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết    Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban        Aaron Nguyễn    
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Ái                                            Dustin Phạm;Kevin Nguyễn  
                                                                                       
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31& 7 tháng 8, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,541 ($1,927+$614)
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Toán&Loan 2,000
Trần Chiểu              1,200
Phạm Quang Nam  1,000
Nguyễn Văn Vỹ          300
Nguyễn Linne             200
Ngọc Nguyễn             200
Trần Văn Sinh            100
Đỗ Cẩn                      100
Phạm Liên                 100
Bà Huyền Trần           20
  Tổng cộng:      $ 5,220

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Xin thông báo! Thứ Hai, ngày 15 tháng 8, là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Sẽ có 2 Thánh lễ 8 giờ sáng và 8 giờ chiều.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Xin thông báo!  Sẽ ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ  niên khóa 2016-17 vào Chúa nhật tuần này bên hội trường.  Vì chỉ ghi danh vào một Chúa nhật và để biết số lượng sách cần phải mua, xin các phụ huynh cha mẹ vui lòng ghi danh các em.  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 8.

Họp Thày Cô.  
Để biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô vui lòng ở lại sau ngày khai giảng để tham dự buổi họp. Xin kêu gọi những ai có khả năng dạy, quí phụ huynh cha mẹ, hay những người muốn tham gia, giúp đỡ những công việc trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự buổi họp này. Sẽ có nghi thức tuyên hứa cho các thày cô và những người tham gia và giúp đỡ trong Thánh lễ sẽ được thông báo sau.  

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo thông báo của văn phòng Phụng vụ  địa phận, thời hạn phần vụ hai năm (2014 tới 2016) của các Thừa tác viên Thánh Thể đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Nếu ai sốt sắng thường xuyên tham dự Thánh lễ, có lòng tôn kính Thánh Thể, và không có trở ngại nào trong đời sống đạo, muốn tái nhiệm hay trở thành Thừa tác viên mới, để trao ban Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật, hay đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, xin ghi tên trong danh sách để tại nhà bát giác.

Xin Chân Thành Cám Ơn
Linh mục Trần Vương Quốc Minh, quản xứ  giáo xứ Khe Sanh, Tổng Giáo phận Huế chân thành cám ơn các em trong giáo xứ đã yêu thương và gởi tặng cho anh chị em nghèo trong giáo xứ của con, đa phần là anh chị em dân tộc thiểu số Vân kiều số tiền là 300USD. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Maria ban cho các em thiếu nhi muôn ơn lành.

Văn Phòng Gia Đình Địa Phận.
Với mục đích giúp đỡ những gia đình đang gặp những khó khăn, trở ngại trong sự đối thoại giữa vợ chồng, văn phòng gia đình địa phận sẽ tổ chức những cuối tuần “Tìm Lại Nhau” (Retrouvaille Weekend). Muốn biết chi tiết và ghi danh, xin gọi: 918-695-7010, or email tulsa@retrouvaille.org.
Hay vào trang web: www.helpourmarriage.com

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận.
Trong chương trình đào sâu và mở rộng kiến thức đức tin Công giáo, văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở những lớp thần học cho người lớn trong địa phận, trình độ tương đương với bằng cấp đại học ngành thần học chính thức. Muốn biết rõ về chương trình của văn phòng Học vụ PSI (Pastoral Studies Institute) của địa phận, hay chi tiết về các lớp và ngày giờ, xin gọi số: 918-307-4941, hay e-mail cho bà Mary Malcom tại địa chỉ: mary.malcom@dioceseoftulsa.org
Hay vào web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org, trong mục education.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....