Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm C_2016.

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Trong kinh thường đọc của hội Hiền mẫu mỗi Thứ Bảy đầu tháng có câu “Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu biết con cái để giáo dục chúng như ý Chúa muốn.  Xin cho chúng con được mềm mại mà không nhu nhược, cương quyết mà không cứng cỏi, được khôn ngoan và nhẫn nại trong việc giáo dục con cái. Xin cho
chúng con biết tùy lúc yên ủi hay quở trách để hướng dẫn con cái đi trong đường lành, và kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm hồn xác xâm nhập vào đời chúng.”  Câu này nói lên lòng ao ước của phụ huynh cha mẹ nhận biết khi nào phải cương quyết và khi nào mềm mại trong việc giáo dục và hướng dẫn con cái.  Cha mẹ cố gắng hết sức vì muốn con cái làm những việc phải và lành, tránh những việc sai trái và sự dữ, để có đời sống tốt lành hiện tại và thành công cũng như có đời sống hữu ích khi trưởng thành trong cuộc sống.

Ông bà anh chị em thân mến.  Tin hay không tin, đó cũng chính là điều Chúa muốn dạy chúng ta.  Trên hết, Chúa muốn chúng ta sống trong bình an và ân sủng của Chúa đời này và sau đó là hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.  Vì vậy Lời Chúa trong bài đọc hai hôm nay dạy chúng ta “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con.”  Có lẽ chúng ta thường nghĩ giới răn hay luật lệ của Chúa lấy đi sự tự do và vui mừng trong đời sống của chúng ta.  Hãy giữ ngày Chúa nhật, phải thảo kính cha mẹ, không được ngoại tình, không làm chứng dối, không được lấy vợ chồng người, phải hy sinh phục vụ, có đời sống ngay thẳng, công bằng và có lòng bác ái quảng đại là những giới luật và lời của Chúa dạy.  Chúa dạy chúng ta phải tuân giữ, cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm về thái độ và cách sống của chúng ta, không phải là Chúa muốn lấy đi hạnh phúc cuộc sống của chúng ta, nhưng như một cha mẹ yêu thương, Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc muôn đời.  Ngài còn sai ban cho chúng ta chính Con Một Người là Chúa Giê-su Ki-tô xuống trần để tiếp tục dạy dỗ, và đảm bảo cho chúng ta được một phần, một chỗ trên Nước Trời, nơi đó sẽ không còn đau khổ, gian truân và sự chết, mà chỉ còn hạnh phúc, tình yêu và vui mừng.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giê-su đang trên con đường lên Giê-ru-sa-lem, nơi mà sự giảng dạy không những sẽ đem đến cho Người sự đau khổ và cái chết trên thập giá, mà còn là nơi khơi nguồn ơn cứu độ và vinh quang hạnh phúc Nước Thiên Chúa.  Một người đến hỏi Chúa Giê-su “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Chúa Giê-su không trả lời thẳng vào câu hỏi, Người cũng không cho chúng ta biết ai hay bao nhiêu người sẽ vào Nước Trời. Nhưng cũng như tiên tri I-sa-i-a trong bài đọc một, Chúa Giê-su làm cho những người nghe Người sửng sốt, và cho họ cũng như chúng ta biết một điều thật rõ ràng:  Nước Trời được ban tặng cho tất cả mọi người, mọi quốc gia, mọi dân tộc từ Nam chí Bắc và từ Đông sang Tây.

Ông bà anh chị em thân mến.  Tôi thường tự hỏi và tôi cũng nghĩ chính ông bà anh chị em cũng có thể hỏi tại sao Chúa không trực tiếp trả lời câu hỏi “Phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?”   Tôi thường ngẫm nghĩ và lấy làm lạ tại sao Chúa lại không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của những người hỏi Người thí dụ như: “Các bạn là dân riêng được tuyển chọn và có sự liên hệ với Thiên Chúa, các bạn bảo đảm chắc chắn sẽ được cứu độ, sẽ được hạnh phúc Nước Trời.”  Tôi tin rằng những người được nghe Chúa nói như vậy sẽ bằng lòng tự mãn, khoái chí và ỷ y, trở nên lười biếng và tự do sống theo ý mình, muốn làm và muốn sống như thế nào tùy ý, hay tự nhủ đã được bảo đảm cứu rỗi, vào Nước Trời thì cần gì phải cố gắng làm gì nữa, như thế là đủ rồi.  Và nếu thí dụ như Chúa nói “Chỉ có một số ít được cứu độ vào Nước Trời thôi” thì sẽ làm cho người khác bất mãn, giận dữ, và có phản ứng không tốt hay có những thái độ bất cần như nếu không được cứu độ vào Nước Trời thì thôi, tại sao phải cố gắng trở nên tốt, phải làm việc tốt. Chắc chắn Chúa Giê-su không muốn tạo nên những thực cảnh như thế, và Chúa cũng không muốn chúng ta khinh thường, ỷ y và tự mãn về được cứu độ.  Chúa muốn khuyên  dạy chúng ta đừng bao giờ có những tư tưởng chủ quan được bảo đảm cứu độ hay vào Nước Trời, nếu chúng ta chỉ có sự liên hệ bên ngoài với Chúa hay thuộc về nhóm, hay đạo, hay thuộc về một quốc gia, dân tộc nào đó mà thôi, mà phải cố gắng vào Nước Trời qua cửa hẹp, vì vậy Chúa tuyên bố cho chúng ta biết “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.”    

“Cố gắng vào qua cửa hẹp.”  Lời này của Chúa làm cho tôi liên tưởng đến cửa của một nơi chốn có giới hạn thước tấc rõ ràng, và như thế cũng cho chúng ta biết giới hạn rõ ràng về cuộc sống của chúng ta theo như ý Chúa muốn, theo như lời Chúa dạy.  Cửa hẹp biểu hiệu cho cuộc sống theo thánh ý Chúa, theo lời và giới răn Chúa dạy như: giữ ngày Chúa nhật, thảo kính cha mẹ, không được ngoại tình, không làm chứng dối, không được không lấy vợ chồng người, phải hy sinh phục vụ, có đời sống ngay thẳng và có lòng bác ái quảng đại. Hay nói rõ hơn Nước Trời không thuộc về những ai chỉ tin Chúa bề ngoài, mà phải có lòng xác tín vào Chúa, có lòng yêu mến Chúa, thì mới chân thành lắng nghe và nhất là thực hành lời Chúa dạy bảo. Chỉ có những ai xác tín, thì mới can đảm sống lời Chúa, giới răn Chúa dạy.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta không biết bao nhiêu người cố gắng và vào được Nước Trời qua cửa hẹp, đó là một sự bí ẩn, nhưng Chúa nói rõ cho chúng ta biết “Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.”  Vì vậy, Lời Chúa cho tôi biết và tôi tin rằng cũng cho ông bà anh chị em biết, không phải tất cả mọi người đều được cứu rỗi, hay tất cả mọi người đều được vào Nước Trời khi họ qua đời.  Tin hay không tin, nhưng đó không phải là điều Chúa nói với chúng ta.  Nhưng tôi cũng hy vọng điều đó không làm cho ông bà anh chị em và tôi, tất cả chúng ta chán nản và thất vọng, nghĩ rằng mình không có cơ hội.  Chúng ta đừng quên sách Khải huyền của thánh Gioan cho chúng ta biết một thị kiến Nước Trời trong đó có vô số người, không đếm nổi, đứng bên cạnh ngài vàng của Thiên Chúa ca vang lời tôn vinh Ngài.  Cho nên cho dù Chúa Giê-su tuyên bố nhiều người cố gắng mà không vào được, nhưng sẽ có nhiều người cũng được chia sẻ vinh quang hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời: những người xác tín vào Chúa và quyết định một sự cố gắng để đi qua cửa hẹp, thì sẽ vào được.  Cầu xin và hy vọng trong số đó có chúng ta. Xin Chúa ban ơn, thêm sức để chúng ta quyết định cố gắng sống lời Chúa dạy.

      Lm. Chánh xứ
 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....