Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm C. Số 601

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 66, 18-21. Thiên Chúa mời gọi mọi người vào Nước Trời, vào cõi sống muôn đời, để hưởng vinh quang của Người.  Nhưng ai muốn vào, phải kiên nhẫn phấn đấu hy sinh.  Đó là nội dung bài đọc trích ngôn sứ Isaiah hôm nay.
Bài Đọc 2. Dt. 12, 5-13.  Chúa là Cha luôn thương yêu sửa dạy chúng ta là con cái Người.  Chúng ta cố gắng làm theo Lời Người, để được nên công chính và sống bình an.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 13, 22-30.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: muốn vào Nước Trời phải qua “cửa hẹp.” Có nghĩa là phải hy sinh hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu và tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa. 

Đáp ca: Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian.

Kinh thánh tuần tới:  Hc. 3, 19-31; Dt. 12, 18-24; Lc. 14, 1-14.           

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta “hãy cố gắng vào cửa hẹp.” Có nghĩa là ai cũng có thể vào được, nhưng nếu chúng ta mang theo nhiều hành lý như của cải, vật chất, hay những sự kêu căng, ích kỷ, gian tham, lười biếng và đời sống đức tin hình thức giả dối thì sẽ bị vướng ngoài cửa không vào được. Hay nói một cách khác, chúng ta phải sống đạo, thực hành lời Chúa dạy, khiêm nhường và hy sinh làm những công việc tốt lành, cũng như phục vụ, quảng đại đóng góp và bác ái, phải hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu, tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa để có thể đi qua cửa vào Nước Chúa. Do đó, vấn đề không phải là đòi Thiên Chúa nới rộng cánh cửa, nhưng là nhận ra sự “tồn trữ, cồng kềnh” quá nhiều trong con người, và biết từ bỏ những gì không cần thiết để được vào Nước Trời. 

Reflection.
Isaiah 66:18-21. The prophet stirs up God's people with a vision of how they will participate in revealing God's glory to the world. Scattered throughout the world, they will spread the knowledge of the one true God. They will attract all people to Jerusalem and its Temple. They have been gathered to worship the one true God. Each week we gather to worship the one true God, too. As Catholics, we consider our gathering for worship on Sunday or Saturday evening to be a priority, an obligation that we do not take lightly. Why do we worship together?
Hebrews 12:5-7, 11-13. Like a responsible parent, God must at times discipline us. That discipline may cause some grief. But through it, we learn God's ways of love, justice, and peace. Discipline does not mean that God makes bad things happen to us. But we are often faced with the consequences of our own mistakes. Think of a time when you decided not to listen. What happened? Then think of a time when you really listened to a parent, a teacher, or a good friend. What happened?
Luke 13:22-30. When someone asks Jesus how many will be saved, he answers by using the image of the narrow door. Jesus is warning people of faith not to take their salvation for granted. Just because we worship every weekend, we cannot assume that we can squeeze through the narrow door. We may be surprised to discover that some who seem less worthy will enter the kingdom before us. Jesus reminds us that we are not to judge others as "worthy" of the kingdom or not. Our human judgment is faulty. We only see so much. God sees the entire person, heart and soul, past, present, and future. Some who seem to be "last" or "losers" may well be "first" with God. And some we look up to as "first" (the winners in our world) may turn out to be "last" in the kingdom. We just don't know. And where others are with God is really not our concern. The question is: where do you want to be with God? How can you stay close to Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     2Tx.1,1-12; Mt. 23, 13-22.   Lh. Maria Lưu thị Dậu
Thứ Ba.      2Tx 2, 1-16; Mt. 23, 23-26.   Lh. A-nê/1 người xin 
Thứ Tư.     2Tx. 3, 6-18; Mt. 23, 27-32.  Lh. Micae&Anna/Gđ. Bà Huyền
Thứ Năm.  1Cr. 1, 1-9; Mt. 24, 42-51.    Lh. Phê-rô/1người xin
Thứ Sáu.    1Cr. 1, 17-25; Mt. 25, 1-13.  Lh. Cha mẹ NN/Gđ. Bà Huyền       
Thứ Bảy.     5:30  Xin bình an và chóng bình phục/Gđ. Bà Vinh   .
Chúa Nhật.  8 & 10  Lh. Maria
                     Xin tạ ơn&bằng an&các Lh. hội viên /Hội Hiền mẫu
                                                                                                 
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu    Ng. Trung Trực                     Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho        Vũ Đình Hiệu        
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết     Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban       Aaron Nguyễn    
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Alan Hiền                                       Dustin Phạm;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30 Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn  Vũ Đình Hiệu                          Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp          Ng. Văn Cả
10.  Hội Hiền Mẫu                            Lê Đình Phong;Trần V Thái          Austin Nguyễn  
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                                Thiện&Tâm Hoàng 
                                                                                      
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,563          
Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $1,323
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Văn Vỹ      300
Nguyễn Tuyết Anh 200
Nguyễn Văn Hòa   100
Mary Thân               60
Tổng cộng:        $ 660

Chào Mừng.
 Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Hai.
Xin chú ý! Vì linh mục quản nhiệm sẽ dự lớp thường huấn của địa phận, nên Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Danh sách các học sinh đã ghi danh được đăng trên bảng thông tin cuối hội trường. Nếu phụ huynh nào chưa ghi danh cho con em, xin mau mắn. Xin tất cả phụ huynh vui lòng ở lại tham dự buổi họp ngay sau nghi thức khai giảng và chia lớp. Sau buổi họp, xin đón các em về. Vì lý do an toàn, không để các em đợi một mình.

Hội Hiền Mẫu.
Theo lịch phụng vụ, Thứ  Bảy, ngày 27, là ngày kính thánh nữ Monica, bổn mạng của hội Hiền mẫu, nhưng hội sẽ mừng kính thánh bổn mạng vào Chúa nhật ngày 28 tuần tới.  Giáo xứ hân hoan chúc mừng ngày bổn mạng đến tất cả các hội viên.  Xin thánh nữ Monica cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác xuống cho tất cả mọi người.  Và xin chân thành cám ơn tất cả những sự hy sinh của hội đã cộng tác và tham gia trong việc xây dựng giáo xứ. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp chuẩn bị hôn nhân bắt đầu từ Chúa nhật, ngày 11 tháng 9 tới đây, từ 4 tới 5 giờ 30 chiều tại hội trường.  Lớp học sẽ vào các Chúa nhật thứ hai và thứ tư mỗi tháng. Muốn ghi danh hay muốn biết thêm chi tiết, xin ghi tên vào danh sách để cuối nhà thờ, và tham dự lớp đầu tiên ngày giờ nêu trên.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo thông báo của văn phòng Phụng vụ  địa phận, thời hạn phần vụ hai năm (2014 tới 2016) của các Thừa tác viên Thánh Thể đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Nếu ai sốt sắng thường xuyên tham dự Thánh lễ, có lòng tôn kính Thánh Thể, và không có trở ngại nào trong đời sống đạo, muốn tái nhiệm hay trở thành Thừa tác viên mới, để trao ban Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật, hay đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, xin ghi tên trong danh sách để tại nhà bát giác.

Văn Phòng Gia Đình Địa Phận.
Với mục đích giúp đỡ những gia đình đang gặp những khó khăn, trở ngại trong sự đối thoại giữa vợ chồng, văn phòng gia đình địa phận sẽ tổ chức những cuối tuần “Tìm Lại Nhau” (Retrouvaille Weekend). Muốn biết chi tiết và ghi danh, xin gọi: 918-695-7010, or email tulsa@retrouvaille.org.
Hay vào trang web: www.helpourmarriage.com

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận.  
Trong chương trình đào sâu và mở rộng kiến thức đức tin Công giáo, văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở những lớp thần học cho người lớn trong địa phận, trình độ tương đương với bằng cấp đại học ngành thần học chính thức. Muốn biết rõ về chương trình của văn phòng Học vụ PSI (Pastoral Studies Institute) của địa phận, hay chi tiết về các lớp và ngày giờ, xin gọi số: 918-307-4941, hay e-mail cho bà Mary Malcom tại địa chỉ: mary.malcom@dioceseoftulsa.org
hay vào web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org, trong mục education.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....