Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Hành Động Của Lòng Thương Xót: CHIA SẺ

Chia sẻ là một trong những lời mời gọi triệt để nhất của Tin Mừng. Đó cũng là một đòi hỏi khó sống nhất. Khi Gioan tẩy giả rao giảng, đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? " Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy" (Lc 3,11). Như vậy, chia sẻ liên quan tới tính quảng đại.
Quả vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành người quảng đại nhất trong môi trường sống của mình. Ngài muốn chúng ta làm cho người khác ngạc nhiên với tính quảng đại rộng lượng của chúng ta.
Ngài muốn chúng ta quảng đại chia sẻ thời giờ, tài năng và gia tài của mình cho những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Tuy nhiên, hơn cả những gì là vật chất, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tới một sự quảng đại khác nữa. Ngài muốn chúng ta quảng đại cho đi những lời khen ngợi và khích lệ người khác. Ngài muốn một sự quảng đại với lòng thương cảm và sự kiên trì của chúng ta dành cho người khác. Ngài muốn lòng quảng đại đi vào mỗi lãnh vực của cuộc sống của chúng ta, để rồi qua chúng ta, Ngài có thể yêu thương và hấp dẫn những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, nhất là những người nghèo và những người đau khổ.

Chúa Giêsu đang nói gì khi mời gọi chúng ta sống chia sẻ với người khác? Ngài nói: "Nếu con có nhiều hơn nhu cầu con cần, hãy quảng đại chia sẻ cho những người không có và đang cần đến chúng". Quả thế, chúng ta đã từng nghe nói, Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu của con người chứ Ngài không đáp ứng lòng tham của họ.

Quan niệm về lòng quảng đại của Chúa Giêsu là triệt để. Dường như lý do để cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên phát triển ngày càng mạnh là nhờ vào lòng quảng đại của các Kitô hữu thời đó đã hấp dẫn những người khác. Lòng quảng đại của các Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai là triệt để, đặc biệt khi lòng quảng đại của họ đối lại với bầu khí tàn nhẫn thô bạo, và lối sống tư lợi của những người thời đó.

Các môn đệ của Chúa Giêsu đã gây ngạc nhiên cho con người mọi thời với lòng quảng đại của họ. Lòng quảng đại tự nó có khi chúng ta thành tâm ôm lấy những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô.

Tin Mừng giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ bằng cách truyền cảm hứng để chúng ta trở nên quảng đại. Một cuộc sống tuyệt vời tùy thuộc vào những người nhìn nó như một cuộc thi về lòng quảng đại. Hãy quyết định ngay bây giờ, ở đây, ngày hôm nay, để sống một cuộc sống của lòng quảng đại đáng kinh ngạc. Có thể không có cách nào khác để  mang niềm tin Kitô giáo vào trong cuộc sống ngoài việc các Kitô hữu biết sống quảng đại và chia sẻ. Vì, qua việc ta sống quảng đại chia sẻ với người khác những gì họ cần, họ sẽ nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho họ và tin theo Ngài.

Hương Quê

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....