Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C. Số 612

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sm. 5: 1-3.  Dân Do thái đã xức dầu tấn phong Đa vít làm vua lãnh đạo họ.  Vua Đa vít là hình ảnh Chúa Giê-su là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương quốc Nước Trời.
Bài Đọc 2. Cl. 1:12-20. Thánh Phao lô minh chứng Chúa Giê-su là Trưởng Tử mọi loài thụ tạo; và chính Chúa Giê-su đã xác nhận Vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 23: 35-43. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su bị đóng đanh treo trên khổ giá, vị mọi người nhạo cười.  Đó là lúc Người biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta.  Người là Vua Tình Yêu.

Đáp ca: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
          "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 2, 1-5; Rm. 13, 11-14; Mt. 24, 37-44.

Suy Niệm.
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Năm C.  Tuần tới, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới Năm A. Giáo hội đặt lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa nhật cuối cùng này, cũng có ý nghĩa: đó là ước nguyện sao cho cuối cùng tất cả mọi người đều ở trong Nước Chúa, một nước chỉ có hoà thuận yêu thương, một nước thái bình hạnh phúc. Nước của Chúa Giêsu là Nước Tình Yêu, vương quyền của Người là để phục vụ. Người đã không "cứu lấy chính mình", nhưng đã cứu mọi người khỏi chết muôn đời nhờ cái chết của Người. Chúa không cai trị bằng sức mạnh biểu dương, nhưng chinh phục bằng tình yêu thương.  Phần mỗi người chúng ta, hãy cố gắng sống xứng đáng là một công dân Nước Chúa, nghĩa là biết sống đúng tính người, sống theo lương tâm, công bằng, sống hoà thuận, yêu thương, quảng đại và làm việc tốt lành theo lời dạy của Tin Mừng. Chúng ta cũng hãy cố gắng mở mang Nước Chúa bằng cách làm cho thêm nhiều người khác cũng biết sống hoà thuận, yêu thương, sống theo lương tâm, ngay thẳng và làm việc lành như vậy.

Reflection.
2 Samuel 5:1-3. In today's reading we see the tribes of Israel coming to make David their king. Called by God to lead the chosen people, David had been a shepherd, musician, military hero, and respected leader of his people. Now he would rule as king and make the Israelites secure against their enemies. What comes to your mind when you think of a king?
Colossians 1:12-20. On this feast of Christ the King, we read a tribute to Jesus Christ as the supreme ruler of all creation. In Christ, everything and everyone are reconciled. He is the head of the Church and the One who holds everything "in being." The second reading reminds us to be grateful that we are loved and saved by such a king. How did Jesus share our lives, our joys, and our suffering? How do you respond to Jesus' love for you?
Luke 23:35-43. As we celebrate the last Sunday of the Church year, Luke's Gospel leaves us with a "holy picture" to remember and cherish. It is a crucifixion scene. Above the head of Jesus, a sign proclaims: "This is the king of the Jews." The soldiers and most of the crowd think that the sign is a bad joke. But a criminal who is hanging in a cross next to Jesus senses the truth about him. "Remember me when you enter upon your reign," he prays. And the King responds, "This day you will be with me in paradise." What can you do this week to be like Christ the King in love, in forgiveness, in generosity, in works of peace and justice?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Lh. Anna – Lh. Phê rô/Gđ. Tuyết&Hinh – Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh    
Thứ Ba.       Lh. Maria/Gđ.Tuyết&Hinh – Lh. Phêrô/Gđ. Chị Tho –Lh.Phao-lô    
Thứ Tư.      Lh.Tiền nhân – Lh.Antôn/Gđ.Tuyết&Hinh – Lh.Anê&Phêrô/DươngDung 
Thứ Năm.  Các Lh./Tuyết&Hinh – Lh.Phêrô/Gđ. Chị Tho- Các Lh./Dương Ngọc Ánh 
Thứ Sáu.  Lh.Giuse-Các Lh/Lương Vũ – Lh.An-tôn/.Thắng&Hà- Lh.Phao-lô/Ng.Ánh    
Thứ Bảy.    Các LhNN-Các Lh.ÔbàNN/Gđ. Tuyết&Hinh –Lh. Phê-rô/Gđ.Chị Tho   
Chúa Nhật. Lh.Phao-lô/Nguyễn Ánh –Lh.Henry/Tuyết&Hinh- -Lh.Vincentê/Đ.Trấn 
 Lh.NN/Khương&Cúc–2Lh.Giuse&2Lh.Maria/Trần Riễm&My----Lh.Gioakim&Anna 
                                                                                                   Gđ.Ng. Văn Tường

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này. 
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thi Lâm       Ng. Ngọc Bảo                        Hải Joseph Nguyễn
8.  Ng.Đình Chót/Trần Thị Tho          Vũ Đình Hiệu/Trần Ngọc Ánh                    
10.  Hội Đồng Mục Vụ                       Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến             James Ngô
Dâng Lễ:  Hội Đồng Mục Vụ                                                           Thiện&Tâm Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn             Ng. Đình Chót                         Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung         Ng, V. Cả/Ng.Đình Chót
10.  Lớp Giáo Lý                              Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong          Peter Nguyễn
Dâng Lễ:  Lớp Giáo Lý                                                               Dustin Phạm;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 11, 2016  
Quĩ Điều Hành. $1,920
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Đỗ Bá Chính                1,000
Bùi Khải                        500
Lê Tân Hoàng&Ly          200
Phạm MinhTâm&Nhung 100
Lê Đình Phong                50
Nguyễn Đức Nội             50
      Tổng cộng:        $1,900

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,714 để xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và tham gia.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).
Thứ Năm tuần này, ngày 24 tháng 11, là ngày Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người quảng đại.  

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, đến Chúa nhật, với nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, thuộc tỉnh dòng Denver  Hoa kỳ hướng dẫn.  Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự.
Chương Trình Tĩnh Tâm Và Đề tài
Thứ Sáu:   7 giờ 15 tối - Thánh lễ
                  8 giờ tối -  Tĩnh tâm:   Cha mẹ & Con cái
Thứ Bảy:   10 giờ sáng - Tĩnh tâm: Hôn nhân gia đình
                 12 giờ: ăn trưa miễn phí.

                12:30-1:30- Tĩnh tâm: Sự hiện hữu và quấy phá của ma quỉ với gia đình
                  8 giờ tối - Tĩnh tâm: Xin ơn tha thứ cho nhau
Chúa nhật:  8&10 giờ sáng: Thánh lễ 
                    2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Tĩnh Tâm.
Để giúp cho tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này và tuần tới.  Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. 

Vé Số Xuân.
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ trân trọng mời mọi người tham gia mua vé số mừng xuân mới.  Vé số sẽ được bán sau những Thánh lễ Chúa nhật tới đây, và sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào sáng Chúa nhật, ngày 29 tháng 1, 2017. Xin mọi người nhiệt thành mua ủng hộ.  Xin chân thành cám ơn.

Kế Hoạch Xây Dựng Thánh Đường Mới.
Thứ ba tuần vừa qua, linh mục chánh xứ và anh Trần Thanh Hiền, ban xây dựng, đã dự buổi họp với nhóm kỹ sư, người đại diện công ty kiến trúc, và các ban của hội đồng thành phố Tulsa, về kế hoạch xây thánh đường mới. Buổi họp diễn ra tại văn phòng thành phố, và mọi sự đều tốt đẹp để công ty kiến trúc tiến hành bản vẽ chi tiết cho đợt 1. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho kế hoạch xây thánh đường mới này.  Và xin mọi người tiếp tục hy sinh quảng đại đóng góp và dâng cúng, để tiến tới bước thứ ba là bản vẽ chi tiết và đấu thầu kế hoạch. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh Giuse, tiếp tục hướng dẫn và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng của ngôi Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào, xả rác hay xé tờ Tin mừng, sách hát. Vui lòng tắt máy điện thoại di động và các dụng cụ điện tử khi tham dự Thánh lễ.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....