Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm A_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm A. Số 616

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 7, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu chỉ để tin tưởng.  Đó là một trinh nữ sẽ sinh một con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.”
Bài Đọc 2. Rm. 1, 1-7. Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước.  Người thuộc dòng dõi vua Đavít và là Con Thiên Chúa tối cao.  Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người.
Tin MừngMt. 1, 18-24. Tin mừng hôm nay thuật lại: Thiên Chúa sai thiên thần đến bảo thánh Giuse hãy nhận Đức Maria về nhà làm vợ mình, vì Bà mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Đấng Cứu Chuộc lòai người, là “Thiên Chúa Ở Cùng ChúngTa.”

Đáp Ca: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc.3,3-7;14-17a; Cl.3,12-21; Mt.2,13-15;19-23

Suy Niệm.
Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời biết sẵn sàng đón nhận Chúa Cứu thế vào cuộc đời và gia đình mình. Đó là thánh Giuse và  Đức Maria. Giuse kết hôn với Maria nhưng khám phá ra: Maria đã có thai. Ông âm thầm suy nghĩ ngày đêm thì Thiên thần Chúa hiện đến với ông trong một giấc mơ và báo cho ông biết: con trẻ trong bào thai Maria là Con Thiên Chúa. Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse được Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm này như trong mầu nhiệm truyền tin cho Đức Maria trở thành Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Thánh Giuse đã chú tâm lắng nghe và mau mắn thực hiện thánh ý Chúa, với một lòng tin yêu vâng phục tuyệt vời cũng như thái độ “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Vì vậy, để dọn mình cách tốt đẹp nhất mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, cũng như để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình, chúng ta hãy noi gương thánh Giuse, sửa soạn đón nhận lời Chúa và can đảm sống thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Reflection.  
Isaiah 7:10-14. Does your name have a special meaning? Today's reading tells us the special title, or name, of the Messiah. His virgin mother will call him Emmanuel, which means "God with us." We have the joy of knowing that Mary was the virgin mother who gave birth to Jesus, Emmanuel. How can you bring Jesus to the world? How are you a sign that Jesus is with us?
Romans 1:1-7. Paul was a master letter writer who had a great gift for opening people's minds and hearts to God. In this opening of his letter to the Christians at Rome, he identifies himself and his mission. He is an apostle sent by God to preach the good news to all nations. The apostle reminds us that we are called "to belong to Jesus Christ." We are called "to holiness." Holiness does not mean perfection. It means being ready for Jesus, being willing to live in "obedient faith." What does this mean for you this year?
Matthew 1:18-24. Although Saint Joseph usually remains in the shadows of the gospels, in today's reading he emerges into the sunlight. We can see him clearly as a man who clearly loves Mary. When an angel assures him in a dream that Mary's child was conceived through the Holy Spirit, Joseph dares to believe. Joseph's faith is richly rewarded. He becomes the foster father of Mary's child. And he receives the honor of naming the child Jesus, a name that means "Yahweh saves." There is an old saying, "The path of true love never runs smooth." This may not be true for everyone, but it seemed to be true for Mary and Joseph. What can smooth things out in a relationship between parents and children, husband and wife, friend and friend?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Tl. 13, 2-25; Lc. 1, 5-25.        Lh. Mồ côi
Thứ Ba.        Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.      Lh.Đa Minh&Vin-cen-tê/Gđ. Bà Tạo
Thứ Tư.       Dc. 2, 8-14; Lc. 1, 39-45.       Lh. Maria&An-tôn/Gđ. Thịnh&Hiên
Thứ Năm.   1Sm. 1, 24-28; Lc. 1, 46-56.   Lh. Hài nhi/Gđ.Huân&Thùy
Thứ Sáu.     Ml. 3, 1-6; Lc. 1, 57-66.         Lh. Anna&Giuse/Gđ. 97
Thứ Bảy.     Lh. Giuse  -   Lh.Tê-rê-sa/Gđ. Achị  Lâm  Thụy sĩ
Chúa Nhật.     Lh. Giuse  -  Mồ côi/Gđ. Minh Trần

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Bạch Hồng   Vũ Đình Hiệu                     Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Thảo Mary Vũ           Ng. Đình Chót/Vũ Đình Hiệu                  
10. Ng. Thanh Ban/Lê Thanh Xuân      Lê Đình Phong;Ng.Thanh Ban     Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Bửu&Thu                                        Dustin Phạm;Alan Lưu
                                                                    
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 12, 2016
Quĩ Điều Hành. $2,216   
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: $1,064
Số tiền thu được cho quĩ Tu sĩ Hưu dưỡng quốc gia tuần vừa qua là: $1,008. 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Mai Văn Kha&Linh  1,000
Nguyễn Minh Tuấn    600
Nguyễn Hạnh Tuyền 200
Lê Văn Thuận           100
Nguyễn Văn Cường 100
Mary Thân                 60
Lê Đình Phong           50
Bà Trần Huyền           20
      Tổng cộng:  $ 2,130

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng và cảm tạ linh mục Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, đã hy sinh thời giờ đến hướng dẫn tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay, giúp chuẩn bị tâm hồn cho mọi người mừng đại lễ Giáng sinh.  Và xin chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,710 cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh của tất cả mọi người.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Bảy, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh.  
9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh.
10 giờ - Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/ Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Ngọc Bảo; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Keluc &Johnny Đặng;  Mike Nguyễn; Tâm Hoàng; Kevin Nguyễn; John Định; Thiện Hoàng; Alan Lưu; Joseph Hải Nguyễn; Steven Trần.
Dâng Của Lễ: Gia đình Nguyễn Quốc Quỳnh

Chúa Nhật, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
11 giờ sáng. Thánh lễ trọng thmừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đỉnh Hiệu; Ng. Thanh Ban
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Văn Nguyễn; Phạm Minh; Dustin Phạm.     
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu

Thăm Dò Ý Kiến Của Đức Giám Mục Địa phận. 
Xin chú ý! Tuần này là tuần cuối của cuộc thăm dò ý kiến do Đức giám mục David Konderla tổ chức.  Ngài mong muốn tất cả mọi người trong địa phận tham gia cuộc thăm dò này. Xin vào trang web của địa phận: https://www.surveymonkey.com/r/DioceseofTulsa, hay trang web của giáo xứ có địa chỉ ở trên. Tất cả ý kiến của cuộc thăm dò này sẽ không gởi tới Đức giám mục hay địa phận hay giáo xứ, mà được chuyển đến công ty phân tích.

Hộp Thư Dâng Cúng 2017 Và Vé Số Xuân.  
Còn nhiều hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2017 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh ghi sồ sách.  Kèm theo bao thư là 2 vé số xuân.  Xin các gia đình mua vé số xuân để ủng hộ quĩ xây dựng thánh đường mới.

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.
Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết khi nghỉ hưu, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại đóng góp cho quĩ hưu dưỡng linh mục địa phận, được tổ chức hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ vọng và ngày Giáng Sinh.  Xin mọi người rộng lượng.  

Rao Hôn Phối.  
Anh Nguyễn Phương Tâm muốn kết hôn với chị Hoàng Phương Hiếu.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12, lúc 2 giờ chiều tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết những người này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....