Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm A. Số 618

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.  

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 49, 3. 5-6; 1 Cr 1, 1-3; Ga 1, 29-34.

Suy Niệm.
Hiển linh có nghĩa là chiếu tỏa ánh sáng ra. Thiên Chúa, qua mầu nhiệm Giáng sinh của Đức Giê-su Ki-tô tỏa ánh sáng hồng ân cứu độ cho nhân loại.  Ba nhà đạo sĩ đã được ngôi sao chỉ dẫn trong một cuộc hành trình tìm kiếm và đến với Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ. Cuộc sống của mỗi người Ki-tô chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Đức Giêsu là ánh sao dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta vui mừng nghe tiếng dạy bảo và bước theo Ngài. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta lo âu sợ hãi. Hãy kiên trì tiến bước trong hành trình với niềm tin.  Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con niềm khao khát tìm đến với Ðức Giêsu Con Cha, và để được Ngài soi dẫn vững bước đi theo Ngài trong an bình và vui mừng. Xin Cha giúp chúng con luôn sống trung thành với giáo huấn của Đức Giê-su, để trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Người.

Reflection
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Lễ Chúa Chịu Phép Rửa.      Lh. Tiền nhân
Thứ Ba.         Dt. 2, 5-12; Mc. 1, 21-28.     Lh. Vincentê
Thứ Tư.        Dt. 2, 14-18; Mc. 1, 29-39.   Lh. Đô-mi-ni-cô
Thứ Năm.     Dt. 3, 7-14; Mc. 1, 40-45.      Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.       Dt. 4, 1-5; Mc. 2, 1-12.          Lh. Gioakim&Anna
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.     Lh. Vincentê
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.  Lh. Giuse&Maria  -  Lh. Phê-rô

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho     Vũ Đình Hiệu/Ng. Đình Chót
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến   Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang         Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Đinh Tiến Cao                                         Quân Trường Sanh;Phạm Minh

Phụng Vụ Tuần Tới
          Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ 
5:30.  Đỗ Cẩn/Đỗ Thị Lâm           Trần Ngọc Ánh                            Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung   Trần Ngọc Ánh/Ng. V. Chót
10. Ng. Thanh Ban/Trần Duyên   Lê Đình Phong/Ng.Trung Hải             Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Chiểu                                                                 Thiện&Tâm Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 1, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,437
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Trần Chinh 500
Nguyễn Tri              100
Trần Đức Toán        100
David Trương         100
Thân nhân Đỗ X. Tuyển 100
Nội Nguyễn            100
  Tổng cộng:   $ 1,000

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tuần Hành Phò Sự Sống.
Cuộc tuần hành phò sự sống lần thứ 8 của địa phận sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 1 tới đây, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa Holy Family, lúc 12 giờ trưa. Sau lời phát biểu của Đức giám mục địa phận, cuộc tuần hành sẽ bắt đầu. Xin mọi người tham dự. 

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, cộng tác với hội trong tinh thần xây dựng giáo xứ.  Xin kêu mời mọi người mua ủng hộ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Gói Bánh Mừng Tết.
Xin chú ý!  Chương trình gói bánh mừng Tết đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư tuần này, ngày 11 tháng 1, với công việc lau lá bắt đầu 5 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, lau và cắt lá, nấu và xay đậu.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật.  / Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư tuần sau cũng với những công việc như đợt 1.  Xin kêu gọi quí ông bà anh chị em hy sinh thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Mừng Tết Đinh Dậu
Chương trình mừng Tết Đinh Dậu sẽ được tổ chức như sau: Thánh lễ Tất Niên- Giao Thừa  sẽ được cử hành vào tối Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1, lúc 5 giờ 30 tối, sau đó đốt pháo, hội chợ và bán thức ăn. / Thứ Bảy, ngày 28, Thánh lễ lúc 5 giờ 30 tối. /  Chúa nhật, ngày 29, 10 giờ sáng Thánh lễ Tân Niên mừng năm mới. Sau đó có xin lộc thánh, đốt pháo, sổ các lô trúng của cuộc sổ xố, tiệc mừng. Không có Thánh lễ 8 giờ sáng.   Xin mời mọi người tham dự.

Hộp Thư Dâng Cúng 2017 Và Vé Số Xuân. 
Còn một hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2017 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh ghi sồ sách.  Kèm theo bao thư là 2 vé số xuân.  Xin các gia đình mua vé số xuân để ủng hộ quĩ xây dựng thánh đường mới.  Trong tuần tới, một số quí vị trong hội đồng giáo xứ sẽ tới những cơ sở thương mại để bán vé số tân niên.  Xin quí chủ nhân tiếp đón và mua vé số để ủng hộ cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới.

Kế Hoạch Xây Dựng Ngôi Thánh Đướng Mới.
Tuần qua, công ty kiến trúc đã hoàn thành bản vẽ sơ khởi tổng thể khu vực xây dựng, và gởi đến giáo xứ để duyệt xét.  Và cũng trong tuần vừa qua, đại diện hội đồng mục vụ, ban tài chánh và kiến thiết xây dựng đã họp để bàn thảo và duyệt lại bản vẽ tổng thể này.  Sau khi đã sửa lại một số chi tiết cần thiết, anh Âu Thanh Trường, ban kiến thiết xây dựng giáo xứ, đã gởi lại cho công ty kiến trúc những chi tiết này, để họ sửa và vẽ bản chính thức.  Theo thời biểu của kế hoạch, trong tháng 1 này, giáo xứ sẽ trình lên địa phận bản vẽ chính thức và sẽ đưa kế hoạch ra đấu thầu.  Và trong sự quan phòng của Chúa, giáo xứ sẽ đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng vào đầu tháng 6 này.  Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại đóng góp của những ân nhân, và xin mọi người tiếp tục đóng góp, dâng cúng tài chánh để kế hoạch được tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho những công việc của giáo xứ trong năm nay.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....