Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 7 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Bảy Thường Niên. Năm A. Số 624

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Lv. 19, 1-18. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh.  Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, không được thù ghét, báo thù  ai.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 3, 16-23. Thấy cộng đoàn Côtintô tự hào cho là khôn ngoan rồi tranh chấp, ghanh ghét và chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Đền Thờ Thiên Chúa.  Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, tranh chấp, thù hận nhau.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 5, 38-48. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai điều luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ thù nghịch, để được giống Cha trên trời là Đấng nhân từ quảng đại.    


Đáp caChúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Kinh thánh tuần tới:  Is. 49, 14-15; 1Cr. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34.

Suy Niệm.
Trong cuộc sống yêu người mình yêu, thích người mình thích, hoặc yêu người yêu mình, thích người thích mình, là chuyện bình thường ai cũng có thể làm được, nhưng yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình là một đòi hỏi không đơn giản và dễ dàng. Nhưng đó là giới răn Chúa Giêsu dạy những Ki-tô hữu, những người tin và yêu Chúa. Chính Đức Giêsu, khi bị treo trên thập giá, đã tha thứ cho những kẻ hành hình Người và còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Ngài còn lên tiếng bào chữa cho những kẻ ác hành hạ Ngài với lý do “vì chúng lầm không biết”. Yêu thương và tha thứ sẽ đem đến một tâm hồn bình an thư thái, trái lại hận thù sẽ đem đến dày vò, bất an. Thánh Phaolô tuyên bố  chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không thể trang hoàng đền thờ ấy bằng sự ghen ghét, thù hằn, và không được phá hủy đền thờ tâm hồn bằng sự oán thù. Đừng biến tâm hồn của mình thành kho chứa thù hằn, hoặc ổ vi trùng gieo rắc sự chia rẽ, hận thù, tranh chấp hay gây ra hay truyền mầm bệnh cho những người khác.  Chúa dạy chúng ta phải xây và tô điểm cho tâm hồn bẳng tình yêu thương và nhân ái, lòng bằng quảng đại và tha thứ.

Reflection
Leviticus 19: 1-2, 17-18. The universal call to holiness goes all the way back to the Old Testament. God's people have always been called to be holy. Sometimes we only consider people "holy" if they are suffering, or if they are putting up with a situation which we could never tolerate. But holiness is a day-by-day living as God would have us live. And Leviticus gives us some specifics about God's expectations: dont hate; reprove but dont go overboard and fall into anger and hatred or judgment; don't seek revenge; don't hold grudges. And all of these ways of holiness are summed up in the last two lines: "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Holiness is as simple as loving ourselves, our neighbors and our Lord. If a young person asked you what holiness means, how would you respond?
1 Corinthians 3: 16-23. Paul's letter to the Corinthians reminds them that they have received the Holy Spirit and follows the theme of holiness. If the Holy Spirit dwells in us, then we are temples of the Holy Spirit. What are ways we can show respect for our bodies?
Matthew 5:38-48. In today's Gospel from Matthew, Jesus continues his teaching that expands the law. He continues the "You have heard it said, but I say" motif and calls us beyond any idea of revenge and to love--not only our neighbor--but our enemies. In our world today, where there are wars and acts of terrorism and acts of violence toward the vulnerable, whom do we consider our enemies? Some would name our opponents in wars; some would say terrorists; some are naming immigrants as the enemy. It is easy to love those who love us, but Jesus asks us to do so much more! In fact, he asks us to be perfect. Whom do you name as enemy and how can you love that enemy? Is there anyone who would name you the enemy? Can you change that?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Hc. 1, 1-10; Mc. 9, 13-28.   Lh. Vincentê/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.      Hc. 2, 1-13; Mc. 9, 29-36.   Lh. Micae&Maria/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Tư.     1Pr. 5, 1-4; Mt. 16, 13-19.   Tạ ơn
Thứ Năm.   Hc. 5, 1-10; Mc. 9, 40-49.   Lh. Rô-sa/Gđ. Phạm V. Tiến
Thứ Sáu.     Hc. 6, 5-17; Mc. 10, 1-12.   Xin bằng an&Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Lh. Phao-lô&Tê-rê-sa/Gđ. Ng. V. Giá
Chúa Nhật.  8& 10.  Lh. An-tôn&I-nê/Gđ. Ng. V. Giá
                                 Lh. Phao-lô

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30.  Đỗ Cẩn/Ng. Thị Châu             Ng. Trung Trực                       Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung         Vũ Đình. Hiệu/Ng. Đình Chót
10. Lớp giáo lý                                 Ng. Thanh Ban;Lê Đình Phong         Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                           Steven Trần;Kevin Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới                    
Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ 
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm         Vũ Đình Hiệu                      Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An        Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương  Lê Th. Xuân; Ng. Trường Giang     Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Tiến Chương                                      Johny Đặng;Mike Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 1, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,699
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Trần Chiểu              700 (lô hạng 3 và 2 lô an ủi)
Nguyễn Lưu&Long  500
Nguyễn Ngọc Nga   200  (1 lô an ủi)
Ẩn danh                 200
Trần Minh Quân      200
Đoàn Thoa             100 (lô an ủi)
Mary Thân             100
Bùi Thị Gẫm          100
Lê Đình Phong        50
Đặng Văn Thành     50
Tổng cộng:     $ 2,200

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp quĩ xây dựng ngôi thánh đường, hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Xin chân thành cám ơn hội viên và những người nấu các món ăn, đã hy sinh giúp đỡ để cùng chung sức xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương trình kêu gọi đóng góp tài chánh cho quĩ Đức Tin và Hành Động hàng năm của Địa Phân
Xin chú ý! Cuối tuần này sẽ có cuộc kêu gọi đóng góp tài chánh cho Quĩ Phát Triển Hàng Năm Địa phận, nay được gọi là Quĩ Đức Tin Và Hành Động.  Đức giám mục địa phận David Konderla đã thay đổi danh xưng từ Quĩ Phát Triển thành Quĩ Đức Tin và Hành Động, và đã gởi thư kêu gọi đến từng gia đình trong địa phận. Nếu chưa nhận được và muốn sử dụng các bao thư để ở ghế ngồi, xin điền tên, địa chỉ và số tiền dâng cúng vào các khoản mục, cho vào rổ xin tiền hay gởi thẳng về địa phận theo địa chỉ trên bao thư.  Đức giám mục kêu gọi mọi người quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này.  

Chương Trình Làm Lá.
Chương trình làm lá năm nay sẽ bắt đầu vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, lúc 8 giờ. Xin mọi người hy sinh sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ trong công việc này. 
Xin chú ý! Nếu ai cần phương tiện di chuyển đến làm lá, xin ghi tên, địa chỉ và số điện thoại vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Sẽ có thành viên trong hội đồng Mục vụ liên lạc và sắp xếp.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn thiêng cho mọi người. 

Đức Giám Mục Địa Phận Thăm Mục Vụ Giáo Xứ.
Trong chương trình thăm mục vụ, Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ đến thăm giáo xứ vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 3.  Ngài sẽ dâng Thánh lễ 10 giờ sáng, và sau đó sẽ cùng dự bữa ăn trưa với giáo xứ bắt đầu lúc 12 giờ trưa.  Xin mọi người tham dự Thánh lễ và bữa ăn trưa để ĐGM có cơ hội gặp gỡ. Để tiện cho giáo xứ sắp sếp và cung cấp thức ăn đầy đủ cho mọi người dự bữa ăn trưa, xin vui lòng điền vào phiếu cho biết số lượng người tham dự.  Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Xứ.
Tuần tĩnh tâm mùa Chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư, đến Chúa nhật, ngày 9. Và sẽ do linh mục Nguyễn Phi Long, dòng Chúa Cứu Thế, Houston, Texas hướng dẫn.

Tĩnh Tâm Suy Niệm Ơn Gọi Linh Mục. (Thinking of Priesthood Retreat)  
Văn phòng Ơn Thiên Triệu địa phận sẽ tổ chức ngày suy nghĩ và tĩnh tâm cho nam giới tuổi từ 16 tới 35, muốn có thời giờ tỉm hiểu, suy niệm và cầu nguyện về ý định trở thành linh mục.  Buổi tĩnh tâm sẽ vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, tại nhà thờ Church of the Madalene, địa chỉ: 3188 East 22nd Street, S. Tulsa, OK 74114, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và sẽ do linh mục  Jonathan Fassero, OSB, dòng Biển Đức, đến từ Tổng tu viện thánh Meinrad Archabbey, tiểu bang Indiana hướng dẫn.  Muốn biết thêm chi tiết hay theo dõi, xin mời vào Website:  https://www.eventbrite.com/e/thinking-of-priesthood-tickets-32000400058. Hay gọi văn phòng Ơn kêu gọi địa phận số: 918- 307-4936.  
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....