Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm A. Số 630

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed. 37, 12-14. Bài đọc 1 trích sách Êdêkiel hôm nay cho chúng ta biết Dân Chúa đang bị lưu đày bên Ai Cập như ở trong cõi chết.  Chúa sai ngôn sứ Êdêkiel báo cho họ biết: Chúa sẽ cưú họ sống, và sẽ cho họ trở về xứ sở.
Bài Đọc 2. Rm. 8, 8-11. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô xác quyết: dù thân xác chúng ta phải chết vì tội lỗi, Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta được sống và được nên công chính.
Tin Mừng.  Ga. 11, 3-45. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu khóc thương Ladarô chết, và làm phép lạ cho ông sống lại.  Chúa luôn thông cảm mọi nỗi thống khổ của chúng ta, và ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy Người.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

Kinh thánh tuần tới:  Is. 50, 4-7; Pl. 2, 6-11; Mt. 26,14-27,66.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, trước khi cho Lagiarô đã chết và chôn trong mồ bốn ngày được sống lại, Chúa Giêsu nói “Thầy là sự sống lại và là sự sống lại. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Đối với người Công giáo, tin vào sự sống và sự chết là mầu nhiệm cao cả, lớn lao. Trong Thánh lễ, ngay sau khi truyền phép, vị chủ tế đọc : “Đây là Mầu nhiệm đức tin” mọi người thưa: “Con tuyên xưng Chúa đã chết đi. Con tuyên xưng Ngài đã sống lại…” Đức Kitô đã hy sinh mạng sống cho từng người. Tình yêu của Ngài là tình yêu vô vị lợi, tình yêu tự hiến. Chết mới nói lên tất cả mọi sự. “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta.” Chúa đã chết đi và sống lại để cho nhân loại được sống.  Đức Giêsu Ki-tô cũng chính là sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là sự sống, là nguồn sống cho nhân loại. Chúa đã chiến thắng sự chết, tiêu diệt sự chết và phá tan mọi nguyên nhân gây ra cái chết. Xin ban cho những ai tin vào Chúa luôn tìm được sự sống như thánh Phaolô đã viết: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.” (Pl 1, 21)

Reflection. 
Ezekiel 37:12-14.  Ezekiel was called by God to be a prophet during the exile of the Israelites in Babylon. They took comfort in his vision of resurrection, a prediction of the restoration of their homeland. God would raise them from their graves of despair to new life. How can you care for yourself, spiritually, mentally, and physically, today, so that you will be more ready to live fully in Christ tomorrow?
Romans 8:8-11. We have the promise of eternal life from God. Even if our bodies die, we will not become a lifeless pile of dry bones. God who raised Jesus from the dead will also raise us. The Spirit remains alive in us forever because we belong to Christ. How does this reading comfort those who are mourning a death of a family member or friend? How does it comfort you when you think about death?
John 11:1-45. Those of us who have lost a beloved family member or friend know how Martha and Mary must have felt. Their brother Lazarus died. And Jesus did not protect them from the pain of mourning. In fact, Jesus wept, too, and was deeply troubled. But death is never the end of the story for Jesus or those who believe in him.  "I am the resurrection and the life," Jesus tells Martha. At Jesus' command, Lazarus, all bound up in burial wrappings, slowly emerges from the tomb. What a scene that must have been! And what a promise to us! This story is seen as a foretaste of the resurrection of Jesus, and of our own resurrection, too.  During the weeks of Lent, we are preparing to celebrate resurrection. Do you see any "foretastes of resurrection joy" around you?  In nature?  In the love of your family and friends? In the care and concern of neighbors? In your own heart?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Đn. 13, 41-62; Ga. 8, 1-11.      Lh. Đô-mi-ni-cô
Thứ Ba.       Ds. 21, 4-9; Ga. 8, 21-30.        Xin tạ ơn/Gđ. Hiền&Thanh
Thứ Tư.       Đn. 3, 14-20; Ga. 8, 31-42.       Lh. Phê-rô
Thứ Năm.    St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.           Lh. Anna     
Thứ Sáu.     Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42.    Lh. A-nê&Phê-rô
Thứ Bảy.     5:30.       Các Lh. Tiền nhân
Chúa Nhật.  8& 10.   Lh. Đô-mi-ni-cô&Giuse/Gđ. Thắng&Hà
                                  Xin bằng an/Gđ. Hiền&Thanh
                                    
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                         Vũ Đình Hiệu                           Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp        Ng. Đình Chót/Vũ Đình Hiệu
10. Lê Đình Phong/Ng.Thu Chung  Phạm V.Tiến; Ng. Thanh Ban           Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Cường                                                       Joseph&Paul Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới                    
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ 
5:30. Ng. Thanh Ban/Trần Ngọc Ánh   Ng. Ngọc Bảo                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho             Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh            
10. Ng.Trường Giang/Ngô Thủy Tiên  Lê Đình Phong;Trần V. Thái           Keluc Đặng    
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Thanh Danh&Dao                                 Johnny Đặng&Mike Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 3, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,254            
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Ngự          500
Nguyễn Trung Long      400
Đinh Huy                      200
Đoàn Hải&Trinh            200
Thân nhân Đỗ X.Tuyển 100
Nguyễn Văn Cường     100
Nguyễn Tự Lập            100
Tổng cộng:             $1,600

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
-    Giáo xứ chân thành cám ơn gia đình anh chị Ngô Văn Hùng&Yến đã quảng đại giúp số tiền $500, để phụ giúp chi phí cho linh mục hướng dẫn tuần tĩnh tâm sắp tới.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho anh chị và gia quyến.  Nếu gia đình nào muốn phụ giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.
-   Giáo xứ chân thành cám ơn gia đình anh chị Trần Quang Thành&Mai đã tặng 3 bình đựng Mình Thánh Chúa và một bộ xông hương. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho anh chị và gia quyến.

Chương Trình Làm Lá.
Trong niềm hân hoan cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, công việc làm lá năm nay đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp và nhanh chóng hơn dự tính vào chiều Thứ Ba tuần vừa qua.  Chỉ trong hơn hai tuần, giáo xứ đã làm được hơn 20 ngàn bó lá cho công ty. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh của tất cả mọi người đến giúp đỡ, những người nấu các bữa ăn trưa, những người cho mượn máy cưa và anh Quỳnh đã cho mượn xe chuyên chở hàng ngày. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Ngắm Đứng.
Sẽ bắt đầu ngắm đứng từ Thứ Hai tuần này vào lúc 5:30 chiều trước Thánh lễ. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu cách đặc biệt này, xin vui lòng đến đúng giờ để được cắt cử. 

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay.  
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào chiều Thứ Năm tuần này.  Xin đọc chương trình ở dưới.
Thứ Năm và Thứ Sáu 
   - 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   
   - Sau Thánh lễ- giảng tĩnh tâm                        
Thứ Bảy
   - 9 giờ 30 sáng: giảng tĩnh tâm   
   - 12 giờ: Ăn trưa miễn phí. 
   - 12:45 - đến 2 giờ trưa: giảng tĩnh tâm  
   - 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.    
   - 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật.    
   - 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 
   - 11:30 đến 12:30: Tĩnh tâm học sinh.
   - 2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội        

Chương trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thứ Hai Tuần Thánh.  
 -  5:30 chiều : Ngắm đứng và dâng hạt. 
 -  6:30 chiều: Thánh lễ
Thứ Ba Tuần Thánh.  
 -   Thánh lễ 8 giờ sáng.  (Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều). 
 -   5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Ngắm đứng-dâng hạt.   Chịu lễ. 
 -   5:30 chiều: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Holy Family
Thứ Tư Tuần Thánh.  
 -  5:30 chiều : Ngắm đứng và dâng hạt. 
 -  6:30 chiều: Thánh lễ
Thứ Năm Tuần Thánh
 -   8 giờ tối : Thánh lễ Rửa chân.
 -   9 giờ 30 : Chầu Thánh Thể.
Thứ Sáu Tuần Thánh
 -   6 giờ chiều: ngắm đứng và dâng hạt.                         
 -   7 giờ chiều- Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
 -   8 giờ tối.  Suy tôn Thánh giá và hôn chân.
Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh. 
 -  8 giờ tối : Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh
 -  10 giờ sang : Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....