Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Phục sinh. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm A. Số 634

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Tđcv. 2, 14-28. Trong bài đọc này, thánh Phêrô bảo cho dân Do Thái biết: Đức Kitô là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa Cha đã sai đến.  Thế nhưng họ đã không tin Người, bắt giết Người.  Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại.
Bài Đọc 2. 1Pr.1,17-21. Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta xác tín vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Phục sinh.  Người đã chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta.  Chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin và cậy trông phó thác vào Người.  
Tin Mừng. Lc. 24, 13-35. Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện hai môn đệ sợ sệt, chán nản, và thất vọng bỏ Chúa đi về quê, trở về đời sống cũ.  Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra đồng hành với họ, dùng lời Kinh Thánh và Thánh Thể mà biến đổi chí hướng và tâm hồn của họ trở lại tin theo Chúa.

Đáp Ca: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.

Suy niệm. Bài Tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu đi với hai môn đệ đến làng Emmau. Chúa Giêsu đồng hành với hai ông suốt cuộc hành trình. Ngài giảng giải và diễn nghĩa Thánh Kinh cho hai ông, thế mà họ cũng vẫn không hiểu và không nhận ra Ngài. Nhưng họ đã nhận ra Ngài và hiểu lời Ngài chỉ bằng một cử chỉ bẻ bánh: “Khi ngồi vào bàn với họ, Ngài cầm bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho các ông. Bấy giờ mắt các ông được mở ra và nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã biến khỏi các ông.” Chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc hiện ra trên đường đi Emmau đã làm cho các môn đệ tin thật Ngài đã sống lại. Họ vội vã trở về Giêrusalem báo cho mọi người sự vui mừng mà họ vừa nhận được.  Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Người không hiện diện rõ ràng như khi hiện ra với hai môn đệ. Người hiện diện dưới nhiều hình thức, con mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ con mắt đức tin mới thấy Nguời. Chúng ta sống như thế nào để chứng tỏ chúng ta nhận ra và có sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống?

Reflection.
Acts 2:14, 22-33. What a powerful feeling it is to stand up before a vast crowd of people and tell them exactly what you believe! That's what we hear Peter doing as he speaks. His voice rings out fearlessly as he insists that the crucified Jesus is the Messiah sent by God. Filled with the Holy Spirit, Peter stirred up the people with the wonder of God's word. What will you do to grow more in your understanding of God's word? How will you make the word of God more a part of your life?
1 Peter 1:17-21. The second reading reminds us that we have been redeemed through the blood of Christ. In return, we are to conduct ourselves with reverence on our faith journey. If we have an attitude of reverence, we will not take our faith lightly. We will be sincere in our study of our faith. We will be open to God and his will for us. We will seek to understand and participate in the Mass and the sacraments because there we meet the One who suffered, died, and rose for us. How do you show your reverence for your faith and for the things of God?
Luke 24:13-35. As two downhearted disciples journey to Emmaus, a stranger joins them. To him they pour out all their crushed hopes about Jesus who has been crucified and whom they miss so much. After listening carefully to their story, the stranger tells them that they are slow to "believe all that the prophets have announced." He then explains the Scripture to them. The disciples are delighted with the stranger's teaching. But they do not realize that the stranger is Jesus until he takes bread, blesses it, breaks it, and gives it to them. Our friends can either lead us to walk with Jesus or to walk away from him. How do you support and help your friends in walking with Jesus? How do they support and help you? How do you show that you, too, recognize Jesus in the breaking of the bread at the celebration of the Eucharist?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Kính Thánh Giuse Thợ.    Tạ ơn  -  Lh. Phê-rô
Thứ Ba.      Cv. 7, 51-59; Ga. 630-35.    Lh.Maria –Giỗ
Thứ Tư.     Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.       Lh. A-nê&Phê-rô/Gđ. Phong&Ly
Thứ Năm.  Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.   Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.   Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 53-60.     Lh. Phê-rô
Thứ Bảy.5 giờ 30 chiều.    Lh. Phê-rô  - Tạ ơn cho gia đình/Gđ. Hiền&Quốc
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Phê-rô   -
                                                   Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền Quốc
                                        
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Trần Th. M. Nguyệt/Đỗ Thị Lâm  Ng. Trung Trực                 Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp               Ng. V. Chót/Trần Ngọc Ánh
10.   Các Lớp Giáo Lý                          Trần V. Thái;Ng.Trung Hải              Austin Vũ
Dâng LễCác Lớp Giáo Lý                                               Steven Trần;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Vũ Đình Hiệu                       Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho           Trần Ngọc Ánh/Vũ Đình Hiệu
10.   Phụ Huynh                                   Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban        Peter Nguyễn
Dâng Lễ:  Lớp Khai Tâm                                                            Dustin Phạm;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 4, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,470    
Trường đại học Công giáo Thánh Gregory: $913                
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Ngô Kim Tâm 1,000
Dương Ngọc Ánh&Hồng  500
Định Phạm&Lợi (Gđ.130 300
Trần Minh Quân               200
Nguyễn Đức Nội              100
Nguyễn Lập (#80)           100
Vũ Đình Hiệu                  100
David Trương                 100
Nguyễn Đức Toán          100
       Tổng cộng:        $2,500

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.
Xin mời phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Khai Tâm vui lòng tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết vào Chúa Nhật tuần này, ngay sau Thánh Lễ 10 giờ sáng trong nhà thờ, để biết các chi tiết và chuẩn bị cho các em xưng tội vào sáng Thứ Bảy, ngày 6, và rước lễ lần đầu Chúa Nhật tuần tới, ngày 7 tháng 5, trong Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn mọi người giúp đỡ, và những người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin mọi người mua ủng hộ. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 6 tháng 5, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, lúc 6 giờ chiều cho các vị gia trưởng trong giáo xứ.  Xin mời gia trưởng và mọi người hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu và Thánh lễ, để xin Chúa Giê-su Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho gia đình của mình.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Mẹ, và trong ngày đầu tháng này, chúng ta cũng mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh thánh Giuse và Đức Mẹ Maria vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Trong Thánh lễ có dâng hoa và một số các em trong giáo xứ sẽ rước Mình Thánh Chúa lần đầu.  Xin mọi người tham dự.

Thông Báo Của Địa Phận Về Phong Chức Linh Mục.
Đức giám mục địa phận sẽ phong chức linh mục cho 2 thày phó tế David Webb và Phê-rô Nguyễn Duy vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Nếu ai chưa nhận được thiệp mời tham dự Thánh lễ phong chức và Tạ ơn của thày Duy, xin gặp ông Nguyễn Thanh Ban sau các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này.  Xin kêu gọi mọi người cố gắng hy sinh giúp đỡ giáo xứ trong công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 
Vì có những vụ đập kính xe và trộm cắp đã xảy ra, xin kêu gọi mọi người không để xách tay và những vật dụng điện tử một cách lộ liễu trong xe. Để tránh trường hợp gây tai nạn hay những điều đáng tiếc có thể xảy ra, xin tuân theo tốc độ ấn định 5 dặm một giờ khi lái xe trong bãi đậu. Tuyệt đối không xả rác trong nhà thờ, vứt bánh kẹo hay sinh gôm xuống thảm. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Để tránh sự chia trí, xin vui lòng tắt điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....