Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Phục sinh. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Năm A. Số 632

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. CV. 10, 34-43. Trong bài Kinh thánh này, chúng ta sẽ nghe Thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi người. Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-4. Trong đoạn thư này, Thánh Phao lô kêu gọi chúng ta là những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Ga. 20, 1-9. Tin mừng hôm nay thuật lại: sáng sớm bà Maria Mađalêna đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo tin cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, các ông thấy và tin Chúa đã sống lại ra khỏi mồ theo lời Thánh Kinh.    
  
Đáp Ca: Đây là ngày Chúa đã lập ra,
                                     chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 4, 32-35; 1Ga. 5, 1-6; Ga. 20, 19-31

Suy niệm.
Trong thời gian rao giảng, Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo Ngài sẽ bị bắt, đánh đòn, giết chết và sau ba ngày thì sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thế nào? Ai đã khám phá ra điều này? Cả bốn sách Tin mừng đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều không cho biết Đức Giêsu đã sống lại thế nào. Vì thật sự, không ai có mặt để chứng kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ trống. Họ quả quyết Chúa không còn trong mộ, và sau đó Chúa đã hiện ra nhiều lần với họ, xác nhận Ngài đã sống lại, đồng thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông đồ và một số phụ nữ, những nhân chứng về sự sống lại của Đức Giêsu. Chúng ta tin thật Đức Giêsu đã sống lại như lời minh chứng của Thánh Kinh. Chúa Kitô Phục sinh là nền tảng của đức tin.  Là sự vững chắc của Giáo hội. Và đó chính là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi thân phận chúng ta. Từ thân phận phải chết sẽ được sống lại với Chúa. Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì thế lễ Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta sống đời sống mới xứng với niềm tin, và phẩm giá của con người được Chúa yêu thương cứu chuộc.

Reflection.
Acts 10:34, 37-43. Peter speaks with the wonderful freedom of an Easter Christian! He knows now that God's message of salvation is for all people. It is not limited to any one nation. Filled with enthusiasm, Peter gives his own witness to the life, death, and resurrection of Jesus. He rejoices in his own call to preach the good news of Jesus Christ risen from the dead. Can we really somehow experience what Christ’s resurrection means? How can you keep the wondrous message alive in you? How can you be an Easter Christian?
Colossians 3:1-4.  Today's second reading gives us good advice: Look up to the risen Christ. Seek the values of his kingdom. Don't get trapped in false values. Be faithful until the day when we all will appear with Christ in his glory. Name one value of Jesus and tell how you will be especially faithful to it during Easter week.
John 20:1-9. The Gospel story of the empty tomb proclaims a joyful freedom theme. Jesus is free from the bonds of death! Mary Magdalene is freed from fear and becomes a witness to his resurrection. Peter and John are free to believe that their Lord is risen from the dead. The dawn of Easter frees us from fear and the darkness of sin. Alleluia!  How will your faith in the risen Lord free you to be a better person? How have you "seen and believed" this Easter?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 2, 14-32; Mt. 28, 8-15.     Xin như ý/Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Ba.      Cv. 2, 36-41; Ga. 20, 11-18.    Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Tư.      Cv. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35.      Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Năm.  Cv. 3, 11-26; Lc. 24, 35-48.    Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Sáu.    Cv. 4, 1-12; Ga. 21, 1-14.       Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.     Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến 
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Tê-rê-sa&Ba-tô-lô-mê-ô/ Gd. Đinh Th. Trấn
                                                   Lh. Phê-rô/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
                                        
Chúa Nhật Phục Sinh. 
Bài đọc 1: Lê Huy Bình
Bài đọc 2: Phạm Lan Dung.
Lời nguyện: Nguyễn Thị Thu Chung.
Dâng của lễ: Gđ: Trần Thị Diễm Lan
Thừa tác viên: Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải; Nguyễn Thanh Ban. 
Giúp lễ: James Ngô; Austin Vũ; Văn Nguyễn; Kevin Nguyễn; Quân Sanh; Phạm Minh.

Phụng Vụ Tuần Tới
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu   Trần Ngọc Ánh                       Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An    Vũ Đình Hiệu;Ng. Đình Chót
10. Ng. Trung Hải/Trần Duyên       Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Hồng Diệp                                                 Văn Nguyễn;Thomas Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 4, 2017
Quĩ Điều Hành. $3,190
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Lưu Văn Huyến        1,000
Nguyễn Khuê Kevin 1,000
Đinh Tiến Cao          1,000
Huỳnh Tiến Dũng        200
Nguyễn Thị Tuyết Anh 200
Đỗ Kim Loan               200
Tổng cộng:             3,600

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Phục Sinh.   
Kính quí ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay hiệp  với Giáo Hội trên toàn thế giới, chúng ta hân hoan mừng Chúa Giêsu Ki-tô Phục Sinh. Người đã sống lại vinh hiển từ cõi chết như lời Người đã hứa. Ánh sáng Phục sinh của Người chiếu tỏa không những xua tan bóng đêm của tội lỗi và sự chết, mà còn đem đến cho chúng ta  niềm vui mừng  ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Xin kính chúc quí cha, quí thày, quí sơ và tất cả ông bà anh chị em cùng quí quyến tràn đầy ơn sủng và lòng thương xót của Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh.   
Lm. Chính xứ.

Chúc Mừng. 
Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chào mừng các anh chị được lãnh nhận Bí tích Tân Tòng trong đêm vọng Phục sinh. Xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy ơn thánh hiến, và biến đổi cuộc sống các anh chị, để các anh chị luôn sống trong ân sủng của Chúa. Xin cám ơn anh Trần Thanh Hiền và Sơ Kim Anh đã hướng dẫn và dạy dổ họ trong những ngày tháng qua.

Săn Trứng. 
Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ hôm nay.  Xin cha mẹ và phụ huynh mang theo giỏ cho các em đựng, và vui lòng theo các em khi đi săn trứng. 

Giáo Lý và Việt Ngữ 2016-2017. 
Những phụ huynh đã hy sinh công tác đầy đủ trong thời gian qua như đã ấn định trong chương trình niên khóa GLVN 2016-2017.  Xin gặp anh Nguyễn Thanh Hiền để nhận lại số tiền là $100.00 như đã ấn định.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ phụ giúp các công việc trong mùa chay, tuần thánh và lễ Phục sinh được tốt đẹp và sốt sắng.  Các người chuẩn bị bữa ăn cho tuần tĩnh tâm; các em giúp lễ và thày Duy; quí ông trong nhóm Tông đồ, quí vị trong Hội đồng mục vụ, nhóm cắt cỏ và lưu thông, ca đoàn đã hy sinh nhiều thời giờ tập dượt, anh Hiền đã điều chỉnh hệ thống âm thanh, ban chụp hình và video, nhóm Humble Bees và các em đã chuẩn bị trứng; những người lo bông hoa Phục sinh, và tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Mẹ, và trong ngày đầu tháng này, chúng ta cũng mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh thánh Giuse và Đức Mẹ Maria vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Và trong Thánh lễ, một số các em trong giáo xứ sẽ rước Mình Thánh Chúa lần đầu.  Xin mọi người tham dự.

Nhóm Các Em Vũ Phụng Vụ.
Trong những tuần tới đây, chị Hương sẽ tuyển chọn một số các em vào đội dâng hoa kính Đức Mẹ. Xin các phụ huynh, cha mẹ hy sinh cộng tác và khuyến khích các em tham gia. Sau đó, các em sẽ ở lại sau các lớp giáo lý và Việt ngữ để tập dượt. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh hợp tác của cha mẹ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....