Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm A_2017.

 
Ông bà anh chị em thân mến. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su Phục sinh đã hiện ra với nhiều người, trong đó có các tông đồ, nhiều lần và ở nhiều nơi, để minh chứng xác thực cho họ biết Người đã sống lại thật, để họ cảm thấy an bình và nhất là đức tin của họ được củng cố.  Chúa Giê-su Phục sinh còn giải nghĩa Kinh thánh cho các tông đồ biết và hiểu về chính Người và Nước Trời một cách tường tận hơn, để các ông can đảm chu toàn sứ vụ rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa. 

Tuần trước, chúng ta mừng lễ Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Nhưng trước khi về trời, Chúa hứa sẽ ban cho các tông đồ Chúa Thánh Thần và khẳng định với các ông sẽ ở lại với các ông cho đến ngày tận thế.  Đúng như lời Chúa đã hứa, trong ngày lễ Ngũ tuần khi các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các ông như hình lưỡi lửa. Lưỡi là biểu hiệu cho tiếng nói và lửa là biểu hiệu cho lòng hăng say nhiệt thành. Các tông đồ được Chúa Thánh Thần bao phủ và lãnh nhận nhiều ân sủng của Người.  Như vậy, Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Người không còn hiện diện nơi trần gian hay bỏ rơi các tông đồ thân thiết của Người, nhưng có nghĩa là Người không còn hiện diện giữa các tông đồ qua thân xác con người, nhưng vẫn luôn hiện diện bằng một cách đặc biệt hơn, đó là qua Chúa Thánh Thần và qua Giáo hội mà Chúa đã thiết lập.

Vì thế, ông bà anh chị em thân mến, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội, khởi đầu sứ mệnh rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô và xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.  Như chúng ta biết sách Tông đồ Công vụ đã ghi lại sự kiện các tông đồ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi từ một nhóm người yếu kém và sợ hãi trở nên những con người tràn đầy ơn sủng với tấm lòng nhiệt thành và can đảm, và các hoạt động rao giảng của các tông đồ vào thuở ban đầu lúc Giáo hội còn trong tình trạng sơ khai.  Các ông rao giảng lời Chúa với một niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, cho những người Do thái hành hương từ nhiều nơi và nói nhiều thứ tiếng được hiểu biết.  Dân chúng nhận ra một sự thay đổi hoàn toàn và rõ rang nơi con người các tông đồ.  Họ cảm nhận được một niềm xác tín trong lời giảng dạy của các tông đồ về Chúa Giê-su Ki-tô.  Điều này đã làm cho họ cảm thấy lạ lùng và sửng sốt kinh ngạc, và cũng làm cho họ tin và ca tụng Thiên Chúa.  

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cho chúng ta biết nguồn gốc của các ân sủng và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của những Ki-tô hữu chúng ta.  Thánh Phao-lô khẳng định rằng tất cả mọi ân sủng của chúng ta là từ Chúa Thánh Thần.  Ngài ban ân sủng khác nhau cho từng người tùy theo nhu cầu và không ai giống ai.  Tuy nhiên thánh Phao-lô dạy chúng ta các ân sủng ấy không phải để chúng ta giữ làm của riêng, làm lợi hay vinh danh cá nhân, nhưng nhằm mục đích làm sáng danh Chúa, phục vụ lợi ích chung  và xây dựng Giáo hội. Thánh Phao lô còn cho chúng ta biết Giáo hội được so sánh như một thân thể, mỗi Ki-tô hữu hay mỗi người chúng ta là những chi thể được kết hợp lại trong thân thể ấy mà Chúa Giê-su Ki-tô là đầu.  Vì thế, điều quan trọng thứ nhất là: mọi chi thể, mọi Ki-tô hữu cần phải được nối kết với thân thể, là Giáo hội và là chính Chúa Ki-tô, để có sự sống, và điều quan trọng thứ hai là: mọi chi thể phải chu toàn công việc, bổn phận của mình để cùng xây dựng Thân Thể Chúa Ki-Tô, là Giáo hội và là giáo xứ của chúng ta đây.

Ông bà anh chị em thân mến.  Hơn lúc nào hết, ngày hôm nay và trong xã hội này, tất cả chúng ta, người Công giáo Việt nam sống trong thành phố Tulsa này, cần Chúa Thánh Thần và những ơn sủng của Ngài, để rao giảng Tin mừng, để làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh và để hiệp nhất xây dựng giáo xứ làm sáng danh Chúa.  Chúa thương yêu ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chúng ta sống đức tin và xây dựng giáo xứ.  Chúng ta là những người Việt Nam, vì thế chúng ta phải nêu cao tinh thần hiệp nhất và đời sống đức tin Công giáo của người Việt. Chúng ta nhận biết để chu toàn sứ vụ rao giảng và xây dựng, chúng ta còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách đố từ bên trong cũng như bên ngoài, hay chính trong con người của chúng ta. Nhưng  chúng ta tin Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa và biến đổi, Ngài sẽ tiếp tục đổi mới và canh tân đời sống đức tin chúng ta, cũng như hiệp nhất và thúc đẩy chúng ta sống đức tin Công giáo người Việt Nam chúng ta. 

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và Thêm sức, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và ban cho chúng ta 7 ơn sủng đặc biệt là: Ơn Khôn Ngoan; Ơn Hiểu Biết; Ơn Lo Liệu; Ơn Sức Mạnh; Ơn Thông Minh; Ơn đạo đức và Ơn Kính Sợ Chúa. Chúa Thánh Thần tuôn đổ những ơn sủng này xuống cho mỗi người chúng ta, để chúng ta trở thành những người nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Người, và để chúng ta luôn được liên kết mật thiết với Người và với nhau.  Chúa biến đổi chúng ta trở thành những người có đức tin và ban ơn sủng để chúng ta can đảm sống đức tin hằng ngày, làm chứng cho Chúa qua đời sống bác ái, yêu thương, quảng đại và hy sinh phục vụ Chúa.  Chúng ta tin xưa Chúa Thánh Thần đã biến đổi và hoạt động mạnh mẽ thế nào trong cuộc sống của các tông đồ, thì ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục biến đổi và hành động mạnh mẽ như thế trong mỗi người chúng ta.  Vì thế, chúng ta phải luôn mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần đến và ở trong cuộc sống của chúng ta.  Xin Chúa Thánh Thần luôn kết hợp mỗi người chúng ta trong Thân Thể Chúa Ki-tô, để chúng ta cùng nhau dùng đời sống đức tin Công giáo Việt Nam rao giảng Tin mừng, làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, giúp nhau sống đức tin, xây dựng cộng đoàn giáo xứ và làm sáng danh Chúa. 
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....