Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 12 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên. Năm A. Số 642

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gr 20, 10-13.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch lại Thiên Chúa, nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông.  Nhưng ông vẫn trông cậy vào Thiên Chúa, và Chúa đã giải thoát ông.
Bài Đọc 2. 2 Rm 5, 12-15.  Trong bài đọc này, thánh Phaolô nhắc nhở rằng do tội A-dong mà loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Thiên Chúa và được sống. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt 10, 26-33. Tin mừng theo thánh Mátthêu của Chúa nhật tuần thứ 12 quanh năm thuật lại Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, và báo trước các ông sẽ gặp nhiều khốn khó và bách hại.  Nhưng Chúa nói với các ông đừng sợ, vì Người luôn ở với và che chở các ông.   

Đáp caLạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.

Kinh thánh tuần tới: 2V. 4, 8-16; Rm. 6, 3-11; Mt. 10, 37-42.

Suy niệm.
Trước khi sai các môn đệ ra đi với sứ mạng rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su dạy các ông đừng sợ hãi trước sự chỉ trích, ghen ghét, chê bai và bách hại của người đời; đồng thời tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  Đừng sợ phải rao giảng Tin mừng cũng có nghĩa là tuyên xưng và làm chứng cho Chúa là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trước mặt thiên hạ. Đừng sợ! Phải chăng đây cũng là một nhắc nhớ mà Giáo hội không ngừng khích lệ chúng ta, già trẻ, tu sĩ hay linh mục, dù đang sống trong tình huống nào, và nhất là trong xã hội đầy sự cám dỗ của vật chất, của chủ nghĩa cá nhân, lòng ích kỷ và tự ái. Hãy can đảm dấn thân tuyên xưng niềm tin của mình, bằng đời sống tốt lành, công bằng và ngay thẳng, hy sinh phục vụ và có lòng bác ái và quảng đại, hầu chứng tỏ cho thế giới, xã hội này biết rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, luôn luôn yêu thương và mong ước cho con người hưởng ơn cứu độ. Chúa hứa: “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.”

Reflection.
Jeremiah 20:10-13 . A prophet often has to tell people a truth they do not want to hear. That is what the prophet Jeremiah did. He pleaded with the people of Jerusalem to change their ways and live as God's people. As a result, his enemies were always spreading rumors about him and trying to trap him. Jeremiah suffered greatly because of his enemies' hatred. But he knew he was doing what was right and just. So he trusted God to rescue him. Why do we sometimes not tell people the truth they need to hear? How will the example of Jeremiah help you to be a more honest and truthful person?
Romans 5:12-15 . In his letters, Paul often contrasts Christ and Adam. He wants us to remember that the power of sin was set loose in the world through human choice. Just as in the story of Adam, we sin when we prefer our own will to the will of God. Yet sin and death suffered an eternal defeat through Christ. Can you think of some ways that sin leads to worry, anxiety, lack of peace, selfishness, death? Jesus brings grace, love, joy, forgiveness, and peace into our lives. Where do you find the grace of Jesus?
Matthew 10:26-33 . As Jesus prepares the apostles for their mission, he challenges them to face persecution with courage. They are to announce the reign of God by shouting it from the housetops. They are to proclaim in public the truths he has revealed to them in private. Their enemies may harm the disciples' bodies. But their souls are safe in God's hands. Jesus insists that God loves us so much that God has counted every hair on our heads! And God is stronger than all our enemies put together. Have you shared your faith in any way with others? If not, why not? Why is it hard to do this?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. St. 18, 16-33; Mt. 8, 18-22. Lh.Maria/Long&Lưu  -  Lh. Anna/Hùng&Yến
Thứ Ba.  St.19,15-29; Mt.8,23-27. Lh.Giuse&Rafaen/Khoa Lương- Tạ ơn/ Hùng&Yến
Thứ Tư.      St. 21, 5-20; Mt. 8, 28-34.     Tạ ơn/Long&Lưu – Lh. Giuse/Hùng&Yến
Thứ Năm.   Kính Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ.  Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.     St. 23,1-19; Mt. 9,9-13.    Lh.Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.  Lh. Giuse/Hùng&Yến -  Lh. An-tôn&I-nê/Gđ. Ng. V. Quí     
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Bằng an/Gđ. Long&Lưu
                                                   Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến 

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn    Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An          Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân       Phạm V. Tiến;Ng.Thanh Ban          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ: Phạm V. Định&Thanh                                       Phạm Minh&Quân Sanh 

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan        Ng. Trung Trực                  Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Vũ Ngọc Điệp            Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương   Lê Đình Phong;Ng. Trung Hải       Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Phạm V. Định&Lợi                                     Johnny Đặng&Mike Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 6, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,232                 
Quỹ Linh Mục hưu dưỡng$1,260. 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Mỹ Hạnh Hannah 1,000
Hoàng Văn Long&Lưu         500
Trần Quốc Hiệp                   100
Nguyễn Tự Lập                   100
Mary Thân                          100
Võ Cang                             100
Tổng cộng:                   $1,900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.
Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô . Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người rộng lượng, quảng đại cho công việc bác ái này của Đức Thánh Cha.    

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Ca đoàn thiếu nhi sẽ tập hát sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 25 tháng 6.  Xin cha mẹ chú ý! Các em sẽ hát trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau, ngày 2 tháng 7. Xin cha mẹ tham dự.  Các em sẽ tiếp tục tập hát và có thể sẽ hát trong các Thánh lễ Chúa nhật, ngày 9&16 và 23 tháng 7.  Chân thành cám ơn anh  Trần Thanh Hiền, chị Hương, sơ Kim Anh tập hát cho các em, và tất cả quý phụ huynh khích lệ các em tham gia ca đoàn, và xin mời tham dự Thánh lễ các em sẽ hát.   

Chiến Dịch Ly Tình Thương 2016-17.
Một lần nữa, chân thành các em và phụ huynh đã tham gia chương trình Ly Tình Thương, để giúp các thiếu nhi kém may mắn bên quê nhà.  Tổng số tiền của chiến dịch Ly Tình Thương đã thu được $1,055 đô la.  Số tiền này sẽ được gởi về giúp các em thiếu nhi nghèo khổ tại các làng thôn Việt Nam, qua trung gian các cha xứ và nữ tu. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho các em và sự phụ giúp của cha mẹ.

Hút Bụi Nhà Thờ. 
Vào những tháng Hè, cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Kế Hoạch Nhận Thức Cuộc Sống.
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức 2 ngày Tìm Nhận Cuộc Sống miễn phí cho những người tuổi từ 17 đến 45, vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 tới đây. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, Văn phòng Ơn kêu gọi, tel: 918-307-4936. Hay ghi danh: tulsavocations@gmail.comXin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....