Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa. Năm A. Số 641

Chương Trình Thánh Lễ.
     Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
     Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
     Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                       Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Đnl. 8, 2-16.  Trong bài đọc trích sách Đệ Nhị Luật, ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ các ơn lành Chúa đã ban trong suốt 40 năm đi trong sa mạc để về đất Chúa hứa.  Lúc đói, Chúa cho mana ăn, lúc khát, Chúa cho nước uống.  bánh và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.
Bài Đọc 2. 1Cr. 10, 16-17.  Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọI ngườI phải hiệp nhất vớI nhau và yêu thương nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể.
Tin Mừng. Ga. 6, 51-58. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Thánh Thể NgườI là của ăn nuôi linh hồn.  Ai muốn sống và sống muôn đờI phải ăn uống Mình Máu Thánh NgườI, vì đây là lương thực thiêng liêng chứ không phải như Mana xưa.           
   
Đáp ca. Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.     

Kinh thánh tuần tới: Gr.20; 10-13; Rm. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33.

Suy Niệm.
“Đây là Mình Thầy…Đây là Máu Thầy” chính là mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho con người. Chúa Giêsu trước khi về trời đã hứa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, vì thế Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể quả thực là một hồng ân cao quí vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, một Thiên Chúa lại lấy chính Thịt và Máu mình làm của ăn cho chúng ta. Ý thức điều đó, Giáo Hội đã mượn lời của tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca để nói lên tâm tình của mình: “Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?” Quả thực, chúng ta chẳng có thể lấy hay làm gì để tạ ơn cho cân xứng, bởi vì tất cả đều là của Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho nhân loại Bí tích cực thánh. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của việc lãnh nhận linh dược vô giá này, mà Giáo hội đòi buộc mọi tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Điều này được thánh Phaolô ghi lại rất rõ ràng. “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa là ăn và uống án phạt mình.” (1 Cr 11, 27.29). Xin cho mỗi Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và tinh tuyền để lãnh nhận cách xứng đáng Mình Máu Chúa Kitô. 

Reflection. 
Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a. The first word Moses speaks in this reading is a very important one for God's people: "remember." They are to remember how God has guided them, tested them, and fed them in the desert. They are to remember how they chose to disobey God and how God continued to love them. What does the manna in this reading remind us of?
1 Corinthians 10: 16-17. Paul, too, wants his readers to remember. He reminds us that the Eucharist makes us one with Christ and with one another. Each Eucharist causes us to re-member with the body of Christ. At Communion time this week, pray that the Body and Blood of Christ will draw the people of your parish closer together. When we receive the Eucharist, we are saying that we are all one body in Christ, and that Christ is now living in us. Do our actions toward others reflect that we are made in the image and likeness of God?, or the Body of Christ?
John 6:51-58. Today's reading takes place the day after Jesus has miraculously fed five thousand people with only five loaves and two fish. Now he wants the crowds to understand that he has come to give them "the living bread." Earthly bread, even manna, can only keep us alive for a time. But it cannot give us eternal life. Only Jesus himself, the Bread of Life, can do that.  As Catholics, our greatest prayer of thanks is the Mass. Jesus is truly present in the Eucharist. When we receive Communion, we say Amen; that is, we believe that the bread and wine are now the Body and Blood of Christ.  How do you approach the Eucharist? Do you receive it as a gift of living bread from God, or has it become routine?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Thánh lễ lúc 8 giờ sáng  Lh. Phê-rô/ Gđ. Phi&Hương
Thứ Ba.         Đọc kinh và rước lễ       Lh. Phê-rô/ Gđ. Phi&Hương
Thứ Tư.        Đọc kinh và rước lễ.      Lh. Phê-rô/ Gđ. Phi&Hương
Thứ Năm.     2Cr. 11, 1-11; Mt. 6, 7-15. Xin tạ ơn – Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.   2Cr. 11, 18-30 Lh. Giuse&Maria/Tăng&Tốt – Lh. Phê-rô/ Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.5 giờ 30 chiều.        Lh. Phê-rô/ Gđ. Hùng&Yến   
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.    Xin ơn biết lo liệu
                                                   Lh. Catarina/ Gđ. Hùng&Yến  

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm       Ng. Ngọc Bảo                       Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung      Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10. Nhóm Gia Trưởng                         Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang    James Ngô
Dâng Lễ: Gđ: Nhóm Gia Trưởng                                            Steven Trần;Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An          Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân       Phạm V. Tiến;Ng.Thanh Ban          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm V. Định&Thanh                                       Phạm Minh&Quân Sanh
                             
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 6, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,308
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình: 
Lm. Quản nhiệm        200
Nguyễn Văn Quý       100
Thân nhân Đỗ Tuyển 100
Hồ Văn Song             100
Bùi Thị Gẫm              100
Lễ Đình Phong            50
Phạm Văn Định           50
Trần Thị Huyền           20
    Tổng cộng:        $720

Chào Mừng 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc mừng Ngày Hiền Phụ

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các người cha, nhất là các gia trưởng trong giáo xứ, một Ngày Hiền Phụ thật vui mừng và tốt đẹp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Hiền Phụ Giuse, ban nhiều ơn lành, sức khỏe và niềm vui cho các gia trưởng.

Lm. Chánh xứ


Kiệu Thánh Thể
Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể. Xin mời mọi người tham dự cuộc cung nghinh để cùng tôn kính thờ hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại. Và xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ tình yêu xuống cho mọi người. 

Quĩ Hưu Bệnh Linh Mục Địa Phận.
Để giúp quĩ hưu bệnh linh mục, tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có xin tiền lần thứ hai cuối tuần tuần này.  Vì vậy, sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này tại giáo xứ.  Xin mọi người quảng đại.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Chúa Nhật vừa qua, Ca đoàn Thiếu nhi (CĐTN) đã bắt đầu tập hát với 36 em ghi danh.  Các em rất chăm chỉ và kiên nhẫn tập, mặc dầu phải vừa tập đọc tiếng Việt vừa tập hát.  Mỗi em đều đem bài hát về nhà để xin phụ huynh hoặc các anh chị lớn trong gia đình giúp các em ôn lại bài hát.  CĐTN tạm ngưng thu nhận ca viên.  Lịch trình tập hát của CĐTN được dự định như sau: Chúa nhật, ngày 18 & 25 tháng 6, tập hát.  Chúa nhật, ngày 2 tháng 7, nghỉ.  Chúa nhật, ngày 9&16 và 23 tháng 7, tập hát.   Hy vọng các em sẽ phụ trách hát lễ vào Chúa nhật khai giảng lớp Giáo Lý Việt Ngữ trong tháng 8.  Xin cám ơn quý phụ huynh đã khích lệ các em tham gia ca đoàn.  

Linh Mục Địa Phận Thường Huấn.
Các linh mục địa phận sẽ dự tuần thường huấn từ Thứ Hai đến sáng Thứ Năm tuần này, vì vậy Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.  Các chiều Thứ Ba và Thứ Tư chỉ có đọc kinh và sau đó có phần rước lễ vào lúc 6 giờ 30 chiều như thường lệ.

Chiến Dịch Ly Tình Thương 2016-17.
Trong niên học vừa qua, các em trong lớp Giáo Lý – Việt Ngữ đã hy sinh dành dụm tiền, bỏ vào Ly Tình Thương để giúp các thiếu nhi kém may mắn bên quê nhà.  Tổng số tiền của chiến dịch Ly Tình Thương thu được $1,055.11, gồm $565 tiền giấy và $490.11 tiền cent.  Số tiền này sẽ được gởi về giúp các em thiếu nhi nghèo khổ tại các làng thôn Việt Nam, qua trung gian các cha xứ và nữ tu. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho các em và sự phụ giúp của cha mẹ.

Rao Hôn Phối.
Chị Maria Lại Thu Tuyết, con ông bà Lại Giang, giáo dân trong giáo xứ, muốn kết hôn với anh Giuse Nguyễn Thanh Tùng, con ông bà Nguyễn Ngọc Rạng, cư ngụ tại tiểu bang Washington.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, lúc 2 giờ chiều, tại giáo xứ. Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Chân thành cám ơn.

Kế Hoạch Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Project).  
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức 2 ngày Tìm Nhận Cuộc Sống miễn phí cho những người tuổi từ 17 đến 45, vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 tới đây, tại địa chỉ: St. Philip Neri Newman Center. 440 S. Florence, Tulsa, 74104. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, Văn phòng Ơn kêu gọi, tel: 918-307-4936. Hay ghi danh: tulsavocations@gmail.com, hay Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....