Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm A. Số 644

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Dcr. 9, 9-10. Ngôn sứ Da-ca-ri-a kêu mời dân Chúa vui mừng vì Chúa Kitô sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho họ.  Người là Vua uy quyền nhưng cũng rất hiền lành khiêm tốn.  Đó là nội dung bài đọc này. 
Bài Đọc 2. Rm. 8, 9-13. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt vì nó đưa đến sự chết.  Phải luôn sống theo Thánh Thần để Người dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời.
Tin Mừng. Mt. 11, 25-30. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã thương cho ‘’kẻ bé mọn’’ là người nghèo khó, tội lỗi, đón nhận Tin mừng.  Và Người kêu gọi chúng ta sống hiền lành khiêm tốn như Người.  Đó là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.    

Đáp ca.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,  
                          con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-9.

Suy Niệm.
"Hãy học cùng Ta." Đó là lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến học nơi Ngài, và bài học Chúa dạy là: "Hiền lành và khiêm nhường." Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình mặc lấy thân phận thấp hèn như chúng ta trừ tội lỗi. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quỳ trước mặt nhân loại và rửa chân cho con người. Thật là một sự khiêm nhường sâu thẳm. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là hèn nhát, nhưng chứng tỏ sự can đảm và cương quyết hy sinh phục vụ. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là nô lệ, nhưng là một cử chỉ đầy nhân từ và yêu thương.  Thiên Chúa xuống trần vì yêu thương và muốn cứu rỗi mọi người.  Hiền lành và khiêm nhường là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế những ai hiền lành và khiêm hạ thì trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Là những Ki-tô hữu chúng ta cần học Thầy Giêsu suốt đời. Cần từ bỏ tự cao và kiêu căng để Chúa Giêsu có thể đổ sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Cần sống hiền lành và khiêm tốn để yêu thương và hy sinh phục vụ như Ngài. Chỉ như thế Thầy Giêsu mới mạc khải và dẫn đưa chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Reflection.
Zechariah 9:9-10. In today’s first reading, the prophet shocked the Israelites by telling them that the Messiah would not need a royal animal but would come to Jerusalem in a surprising way--on a donkey. Riding this way was a sign of peace. The Messiah would banish all weapons and military campaigns. He would "proclaim peace to the nations." Do you want to follow Jesus, the man of peace? What attitudes toward others do you want to adopt in order to be a person of peace?
Romans 8:9,11-13. If we watch too many TV commercials, we easily forget that there is more to us than what we eat, what we wear, or what we drive. Paul reminds us that we are not "debtors to the flesh." We concentrate on the Spirit of God, who gives us the gift of everlasting life. We are called to "put to death" deeds of selfishness and greed. How can you nourish your mind and your spirit this summer?
Matthew 11:25-30In today’s Gospel, Jesus assures us that he is "gentle and humble of heart." This gentleness is not weakness, but the strength to accept us as we are, as well as the strength to help and save us. Jesus tells us that we are to be like him in this gentleness and humility. This does not mean being a pushover. It means being patient with and respectful to others, being a peacemaker, as Jesus was. It means accepting others as they are and trying to help them become even better. What does being humble mean?  (The word humble comes from the Latin word humus, meaning "earth" or "down to earth"?  That is what humility is!) How will you be humble today? How will you be gentle to yourself and others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.   Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung  
Thứ Ba.        St. 32, 22-32; Mt. 9, 32-38.    Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung 
Thứ Tư.       St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.      Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung
Thứ Năm.    St. 44, 18-21; Mt. 10, 7-15.    Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung
Thứ Sáu.     St. 46, 1-30; Mt. 10, 16-23.    Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung  
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.   Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.    Xin bình an  -   Lh. Đa Minh 
                                              Xin tạ ơn

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Trần Th. M. Nguyệt/Ng.Bạch Hồng  Ng.Viết Phương            Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Trần Thị Tho                          Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Ngô Thủy Tiên       Ng.Thanh Ban;Trần V.Thái  Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ: Ng. Đỗ Danh                                                           Paul&Joseph Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu      Joseph Hải Nguyễn              Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung          Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân         Lê Đình Phong;Ng. Trung Hải
Dâng Lễ:

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 7, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,166
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Lương Phi Long   1,000
Nguyễn Trần Chinh 500
Nguyễn Ngọc Nga   400
Huỳnh Tiến Dũng    200
Nguyễn Đức Nội     100
Lý Cảnh Trên          100
Tổng cộng:       $2,300

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em trong Ca đoàn Thiếu nhi đã dâng lên Chúa và Mẹ Maria những bản thánh ca thật hay và sốt sắng trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần vừa qua. Chân thành cám ơn cha mẹ phụ huynh đã khuyến khích các em tham gia ca đoàn, nhất là cám ơn lòng sốt sắng và nhiệt tình của các em. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho cha mẹ và các em.  Xin cha mẹ chú ý! Các em sẽ tiếp tục tập hát sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 9&16 và 23 tháng 7 này.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 16.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh nhận lời cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công cho tất cả mọi người.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc.  Xin thành thật cám ơn.

Cần Thức Ăn Đóng Hộp. 
Một số địa điểm phục vụ giúp đỡ người nghèo trong thành phố và vùng phụ cận cần nhiều lon thức ăn hay thức ăn đóng hộp. Để thể hiện tình bác ái và quảng đại, xin kêu gọi mọi người khi đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật những tuần trong Tháng Bảy này, mang theo những lon thức ăn và để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những hộp và lon thức ăn đã hết thời hạn. Chân thành cám ơn.

Hút Bụi Nhà Thờ. 
Vào những tháng Hè, cần một số người tình nguyện hút bụi nhà thờ.  Nếu ai hy sinh giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng, và không móc mút trong ghế ngồi ra.  Xin vui lòng tuân theo tốc độ giới hạn trong sân đậu xe. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....