Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 16 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên. Năm A. Số 646

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn 12, 13-19. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan nói lên Thiên Chúa có quyền thưởng phạt mọi loài.  Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 8, 26-27. Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa.  Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện theo đúng ý Chúa muốn.  Đó là nội dung của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt.13, 24-43. Ba dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay ám  chỉ Nước Trời là Giáo hội Chúa thiết lập ở trần gian.  Giáo hội gồm kẻ lành người dữ.  Loài người muốn kết tội và tiêu diệt kẻ dữ, nhưng Chúa Giêsu khoan dung kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối để Người tha thứ.

Đáp CaLạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.    

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy niệm.
Cỏ lùng và lúa là hình ảnh chỉ về sự ác và sự thiện luôn hiện diện trong trần gian. Cỏ lùng là gương xấu, tội lỗi và sự dữ của ma quỷ và con người tạo ra. Lúa tốt là việc thiện, nhân đức, ơn thánh Chúa gieo vào tâm hồn con người. Ruộng là thế gian có sự ác và thiện, xấu và tốt, tội lỗi và nhân đức. Tội lỗi, xấu xa phát xuất từ tự do của con người. Thiên Chúa làm ngơ cho những tội lỗi và sự dữ, có nghĩa là thể hiện lòng nhân từ và kiên nhẫn của Chúa. Vì nếu phạm tội mà Chúa hủy diệt ngay thì chúng ta đâu còn sống sót. Như vậy khi chưa đến thời gian gặt lúa tức chưa đến tận thế, hay là chưa đến cái chết của mỗi người, thì vẫn còn là thời gian hồng ân, thời gian chờ đợi để có thể biến đổi xấu xa ra tốt lành, tội lỗi thành nhân đức, việc ác thành việc thiện. Tâm hồn mỗi người cũng là ruộng trong đó có cỏ lùng và lúa tốt, tức là có những đam mê tội lỗi và thói quen tốt lành, có những hành vi mờ ám và việc làm đáng khen, có những vết nhọ và cũng có những vết son tinh thần. Chúng ta sớm muộn cũng phải nằm xuống, "thửa ruộng tâm hồn" chúng ta sẽ phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Hãy nỗ lực trồng lúa tốt tức là các nhân đức và việc lành, hãy ra sức làm sạch cỏ lùng là các tội lỗi, nết xấu khi chúng mới nhú lên. Có nhiều tính xấu giống như cỏ lùng chúng ta khó nhận ra. Muốn nhận ra tính mê, nết xấu của mình phải dành thời giờ cầu nguyện, tĩnh tâm, khiêm nhượng đón nhận lời chỉ bảo của người khác, và thành tâm sống giáo huấn của Chúa trong Tin mừng.  

Reflection.
Wisdom 12:13, 16-19In the first reading the author of the Book of Wisdom praises God, who is mighty in power yet merciful and just. Unlike the false pagan gods, God does not unjustly punish anyone. God teaches the people that the just must be kind and the powerful must be forgiving. Good leaders are merciful and just. Those who know God, yet still defy God's authority, will be rebuked, or corrected. How have you experienced God's mercy and justice in your life? How can you show mercy and justice to others?
Romans 8:26-27. If we think about St. Paul's words in the second reading, we will never be discouraged by our own weakness. He reminds us that, no matter how weak we are, we can always call on the power of the Spirit within us. Have you ever felt that, "I do not know how to pray"?  Prayer is not a matter of words but an attitude of the heart.
Matthew 13:24-43. In the gospel reading, Jesus is determined that his disciples will understand how the kingdom grows in their midst. So he tells the parable of the weeds in the wheat field. The sower (Jesus) allows both the wheat (those who work for God's kingdom) and the weeds (those who work against God's kingdom) to grow together until the harvest (the end of time).   Name some weeds in your personal world. Then name some weeds in our country. What is your attitude toward these weeds? What do you think might be Jesus' attitude toward them? How should we treat these weeds?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Xh. 14, 5-18; Mt. 12, 38-42.    Lh. Maria
Thứ Ba.        2Cr. 4, 7-14; Mt. 20, 20-28.    Lh. Phê-rô&Isave
Thứ Tư.       Xh. 16, 1-15; Mt. 13, 1-9.        Lh. Phê-rô&Anna
Thứ Năm.    Xh. 19, 1-20; Mt. 13, 10-17.   Lh. Maria
Thứ Sáu.     Xh. 20, 1-17; Mt. 13, 18-23.   Lh. Gioan Bao.
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.   Lh. Maria/Gđ. Ng. Văn Sinh&Tiên    
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.    Lh. Maria&Giuse – Tạ ơn

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thị Lâm      Ng. Ngọc Bảo                       Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Thảo Mary Vũ        Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Thanh Ban/Trần Thu Hường  Trần V. Thái; Phạm V. Tiến                 Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Đinh Đức Độ                                                      Phạm Minh;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ngọc Nguyễn    Ng. Đình Chót                       Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An           Trần Ngọc Ánh/Ng.Đình Chót    
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Ánh Tuyết   Ng. Thanh Ban/Lê Thanh Xuân      Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Công Đồng                                                   Alan Lưu/Dustin Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 7, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,210
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần Thị Hạnh            1,200
Trần Thị Hà&Thắng      500
Nguyễn Ngự&Kim Liên 300
Nguyễn Tự Lập            100
Nguyễn Trung Dũng     100
Nguyễn Đình Chót       100
Bùi Thị Gẫm                100
Mary Thân                   100
Tổng cộng:           $2,500

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,400. Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh giúp đỡ và nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa trả công ban ơn lành cho tất cả mọi người.

Công Tác Giáo Xứ.
Sẽ có công tác giáo xứ sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ để thu dọn hội trường, sắp bàn ghế cho các lớp học, chuẩn bị cho niên học giáo lý và Việt ngữ sắp tới, dọn nhà kho, khu vực chung quanh hội trường, và cắt cây chung quanh khu vực.  Giáo xứ sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho tất cả mọi người phụ giúp.   

Thông Báo Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.
Xin chú ý! Sẽ ghi danh các lớp giao lý-Việt ngữ vào Chúa nhật, ngày 13 tháng 8.  Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2017-18, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị trước.

Họp Thày Cô.  
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, bên hội trường. Xin kêu gọi những ai có khả năng hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ, và tham dự buổi họp này.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em thiếu nhi sẽ phụ trách hát trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Giáo xứ rất vui mừng và khen ngợi tinh thần hăng say và tâm hồn sốt mến của các em, đã luôn kiên nhẫn chịu khó  tập hát thánh ca Việt Nam.  Tuần này các em nghĩ tập hát và sẽ tập hát sau Thánh lễ  10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau (30/7).  Xin cám ơn các em và quý phụ huynh.   

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Dòng Đồng Công) 
Ngày Thánh Mẫu năm nay tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, tên cũ là Dòng Đồng Công, sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 6 tháng 8. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 2 Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Cần Thức Ăn Đóng Hộp. 
Một số địa điểm phục vụ giúp đỡ người nghèo trong thành phố và vùng phụ cận cần nhiều lon thức ăn hay thức ăn đóng hộp. Để thể hiện tình bác ái và quảng đại, xin kêu gọi mọi người khi đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật những tuần trong Tháng Bảy này, mang theo những lon thức ăn và để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những hộp và lon thức ăn đã hết thời hạn. Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo hay xé sách hát.  Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....