Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm A_2017

Ông bà anh chị em thân mến.  Như chúng ta được biết, trong ba năm đi rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu đã kêu mời một số môn đệ đi theo Ngài. Và chúng ta cũng được biết các môn đệ là những người bình dân, không tài năng, tiếng tăm và từ nhiều cuộc sống khác nhau.  Trong thời gian này, các môn đệ đã đi theo Chúa, nghe những lời Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng, chứng kiến Chúa chữa lành nhiều người bệnh, tật nguyền, bị quỉ ám và làm nhiều phép lạ khác.

Về phía dân chúng, họ bàn tán cũng như loan truyền tiếng tăm của Chúa khắp nơi. Họ đồn đoán, cũng như điều tra về dòng họ và lai lịch của Ngài.  Một số người còn đi xa hơn tra khảo Kinh thánh để biết Ngài là ai.  Theo họ, Chúa Giêsu không thể nào là Đấng Cứu Thế, vì làm sao Đấng Cứu Thế lại có thể sinh ra tại Belehem một thành phố nghèo nàn vô danh.   Ngoài ra, Đấng Cứu Thế không thể nào là con ông Giuse, người thợ mộc, và bà Maria, một cô thôn nữ đơn sơ và bình dân mà họ biết rõ về thân thế, vì cùng sống trong một thôn làng với họ.

Do đó, khi Chúa hỏi các môn đệ dân chúng nghĩ Ngài là ai, thì các môn đệ cho Chúa biết trong dân chúng có người nghĩ Ngài là Gioan Tẩy giả, có người nói là ngôn sứ Isaia, Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó, được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho một Đấng Thiên Sai theo đúng tiêu chuẩn của họ xuất hiện.  

Sau đó, Chúa muốn biết các môn đệ nghĩ Ngài là ai, cho nên Chúa hỏi các môn đệ: “Phần các con, các con nghĩ Thầy là ai?”  Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Qua lời tuyên xưng này, Phêrô không những đã diễn tả đúng bản tính Thiên Chúa, mà còn nói đúng sứ mệnh của Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc trần gian.  Sau câu tuyên xưng này, Chúa đã long trọng tuyên bố: “Phê-rô Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Với lời tuyên bố này, Chúa Giê-su đã chính thức thiết lập Hội thánh của Ngài trên trần gian.  Nhưng chúng ta hỏi: Hội thánh của Chúa là Hội thánh như thế nào?

Trước hết, Chúa Giê-su thiết lập Hội thánh của Ngài trên nền đá con người Phê-rô.  Chúng ta biết con người Phê-rô là con người yếu đuối và trong cuộc đời có nhiều thất bại hơn thành công, nhiều yếu đuối hơn mạnh mẽ.  Ông đã từng ra khơi đánh cá từ sáng sớm nhưng trở về tay không.  Ông đã từng chìm xuống khi đi trên mặt nước đến với Chúa, đã từng ngủ mê khi phải canh thức với Thầy trước giờ tử nạn.  Và tệ hại nhất là đã từng chối Chúa ba lần. Và những sự kiện này thường xảy ra trong đêm tối.  Đây là hình ảnh Hội thánh.  Như vậy Hội thánh sẽ mãi mãi phải dối diện với tối tăm, thử thách của xã hội, của thế giới, với những yếu đuối của con người. Chúa đã dùng người yếu đuối để qui tụ những con người yếu đuối.  Chúa sử dụng những phương tiện của con người để nâng đỡ con người.  Đó là hình ảnh đầu tiên của của Hội thánh Chúa.

Thứ hai, Hội thánh là một Hội thánh của Thiên Chúa.  Tuy Hội thánh được đặt trên nền tảng con người, nhưng đó lại là Hội thánh của Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa thiết lập.  Chúa Giê-su xác định đây là Hội thánh của Thầy.  Vì là Hội thánh của Thiên Chúa, nên sống bằng sức sống của Thiên Chúa, chứ không bằng sứng sống của con người. 

Chúng ta thấy, qua suốt lịch sử, Hội thánh đã gặp rất nhiều thử thách, gian nan.  Có những thử thách từ bên ngoài.  Sử sách còn ghi lại nhiều thế lực vua chúa ở trần gian này đã muốn giệt trừ Hội thánh ngay từ lúc Hội thánh mới chỉ là một nhóm bé nhỏ của những người nghèo nàn, không có thế lực, như Hội thánh Việt Nam của chúng ta lúc ban đầu, đã bị nhiều đời vua chúa bắt bớ, giệt trừ.   Có những thử thách nảy sinh từ trong nội bộ.  Biết bao lần chia rẽ, phân ly.  Biết bao lỗi lầm tai hại có lúc tưởng như Hội thánh đã đổ nát tan tành.  Nhưng Hội thánh vẫn đứng vững, tồn tài với thời gian.  Vì đó là Hội thánh của Thiên Chúa.

Ông bà anh chị em thân mến.  Những điều này đưa đến 1 câu hỏi hết sức quan trọng, đó là đứng trước Hội thánh như thế, ngày nay chúng ta phải có thái độ như thế nào?  Chúng ta phải sống như thế nào?   Trước hết, vì Hội thánh đặt trên nền tảng con người, nên chúng ta cần có thái độ cảm thông.  Biết mình yếu đuối, chúng ta sẽ dễ cảm thông với những yếu đuối lầm lỗi của anh chị em. Cảm thông không phải để mặc anh chị em chìm xuống trong bóng tối lầm lạc, tội lỗi, nhưng để giúp anh chị em hối cải, thoát ra và vươn lên.

Vì Hội thánh gồm những người, là chính chúng ta, mỏng dòn, yếu đuối và hay thay đổi nên cần khiêm nhường và tha thứ để được thứ tha, đón nhận lòng thương xót của Chúa.
Thứ hai, vì Hội thánh là của Chúa nên chúng ta phải hoàn toàn xác tín vào Chúa.  Biết mình là người tội lỗi và giới hạn, chúng ta sẽ phó thác cho Chúa hướng dẫn cuộc đời.  Biết mình yếu đuối, chúng ta sẽ không còn cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng hoàn toàn tin và phó thác vào Chúa, cũng như làm việc bằng sức mạnh của Chúa.

Khi vua Napoleon 1 lên ngôi, ông đã muốn li dị hoàng hậu Josephine để cưới Maria Louise.  Đức thánh cha Pi-ô thứ 7 lúc đó đã phản đối cuộc hôn nhân này.  Napoleon đã thân hành đưa quân sang Rô-ma bắt Đức thánh cha Pi-ô thứ 7 đem về cầm tù.  Một hôm vì quá tức giận, Napoleon đã nói thẳng với Hồng ý Quốc vụ khanh Tòa thánh: “Ông biết không! Tôi có thể tiêu diệt cả Hội thánh.”  Hồng ý Quốc vụ khanh trả lời: “Thưa ngài! Chính chúng tôi đây là những người sống trong Hội thánh, chúng tôi thấy rõ, dù biết bao gương xấu, tội lỗi, chia rẽ, khuyết điểm của chính Hội thánh, nhưng chính sức mạnh quỉ Sa tan cũng không phá nổi Hội thánh qua 19 thế kỷ qua, thì làm sao ngài có thể phá Hội thánh được.”

Về cuối đời, chính vua Napoleon đã tuyên bố: “Các dân các nước qua đi, các ngai vàng, các vua chúa sụp đổ, nhưng Hội thánh vẫn tồn tại.”

Cuối cùng, vì Hội thánh còn đang trên con đường lữ thứ trần gian, cho nên Hội thánh cần đến bàn tay, lòng quảng đại và đức tin của chúng ta, để làm chứng cho Chúa, rao giảng Tin mừng, tiếp tục sứ vụ của Chúa, và xây dựng Hội thánh.

Chúng ta không hiểu tại sao Chúa chọn Phê-rô, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình để làm vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội.  Hôm nay, chúng ta biết Chúa cũng gọi tất cả chúng ta trở thành những viên đá để Chúa xây dựng Hội thánh nơi trần gian.  Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết mỗi người chúng ta là những viên đá mà Chúa muốn chọn để xây Giáo hội, xây dựng giáo xứ.  Xin Chúa ban cho chúng ta có cuộc sống hiệp nhất trong tình bác ái, yêu thương, có tấm lòng quảng đại, và thành tâm để Chúa xử dụng những ơn lành Chúa ban trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng ơn cứu độ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành và sức mạnh cho chúng ta để chúng ta trở thành những viên đá hữu ích cho Chúa.

 Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....