Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm A. Số 651

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 22, 19-23. Thiên Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sốp-na vì ông ăn ở bất xứng, và giao cho ông Ê-li-a-kin.  Và Người ban ơn giúp ông chu toàn bổn phận.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 11, 33-36.  Trong đoạn thư này thánh Phêrô ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 16, 13-20.  Nhờ tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao cho “chìa khóa Nước Trời” cai quản Hội thánh, và được Thiên Chúa phù trợ cho hoàn thành trách nhiệm.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.       

Đáp ca. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,
           xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27.

Suy niệm.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu trao cho Phêrô "chìa khóa Nước Trời", nghĩa là ông được làm người quản trị của Giáo hội mà Ngài sẽ thành lập. Việc trao trách nhiệm này có một số điều đáng ta lưu ý: Phêrô được giao trách nhiệm sau khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu: "Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống". Người lãnh trách nhiệm của Chúa phải có đức tin vào Chúa và đặt trọng tâm vào Ngài.  Chúa Giêsu bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ hỗ trợ cho trách nhiệm của Phêrô: "Ðiều gì con cầm buộc trên trời cũng cầm buộc; điều gì con tháo cởi trên trời cũng tháo cởi." Chúa Giêsu còn nói sẽ xây Giáo hội trên đá Phê-rô này, và trên mỗi người chúng ta hôm nay.  Để trở thành đá nền móng, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là sau đó đem ra thực hành, áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.  Mỗi người chúng ta đều có sứ vụ, trách nhiệm xây dựng Giáo hội, xây dựng giáo xứ, mà Chúa đã khởi đầu. Việc xây dựng chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa, hy sinh phục vụ, cũng như có lòng bác ái và quảng đại trong việc sử dụng ơn lành Chúa ban.  Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, và xin Ngài giúp sức để chúng ta chu toàn trách nhiệm ấy.

Reflection.
Isaiah 22:19-23In the first reading, God is speaking to Shebna, an official in the king's palace. Shebna has been more concerned with building up his own power than in serving God. He exercises his authority over others rather than for them. So he will be replaced by Eliakim, who will hold the "key of the House of David on his shoulder." This key is a symbol of authority that comes from God. A good leader places his or her trust in the Lord. What "keys" have you been given to exercise authority, at home, at school, in your parish or neighborhood? What ways will you try to serve, lead, and influence others in order to further God's kingdom here on earth?
Romans 11:33-36. Although this second reading is from a letter, it sounds more like a song. Realizing that God created everything and keeps everything in existence, Paul bursts into this hymn of praise. He is awed by God's mysterious ways, which are beyond our understanding. Think of the people in your life whom you might call "wisdom figures." Why? What qualities does a person of wisdom possess? What will you do to become a person of wisdom to others?
Matthew 16:13-20. Jesus asks his disciples the question "Who do you say that I am?" Simon Peter, the spokesman of the group, replies, "You are the Messiah, the Son of the living God." As soon as Simon confesses this deep faith, Jesus changes his name to Peter, which means "rock." Peter is to be the firm foundation on which Jesus will build his Church. Peter would have the authority of leadership in the Church after Jesus' ascension. How do you respond to the question Jesus asked the disciples in today's gospel? How will you live that response?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Tx 1, 1-10; Mt. 13, 13-22.     Lh. Anna&Mồ côi/Gđ. Tuyết&Hinh
Thứ Ba.       1Tx. 2, 1-8; Mt. 23,23-26.       Gđ. NN bằng an/Gđ. Đoàn Kim Thoa
Thứ Tư.      1Tx. 2, 9-13; Mt. 23, 27-32.    Lh. Maria&Các đẳng./Gđ. Tuyết&Hinh
Thứ Năm.   1Tx. 3, 7-13; Mt. 24, 42-51.   Xin bằng an
Thứ Sáu.    1Tx. 4, 1-8; Mt. 25, 1-13.        Lh. Vinh sơn
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Lễ giỗ Lh. Anna/Gđ. Long&Hoài
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Xin tạ ơn Đức Mẹ/Gđ. Đỗ Danh
                                                   Lh. Ôbà NN/Gđ. Tuyết&Hinh

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Thị Châu   Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10.      Hội Hiền Mẫu                        Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang  Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                          Dustin Phạm;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền mẫu                            Ng. Ngọc Bảo                      Joseph Hải Nguyễn
8.Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung      Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót       
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến  Ng.Trung Hải;Phạm V.Tiến             Văn Nguyễn       
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Dũng&Thúy                                        Thomas&Học Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 8, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,383              
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Phạm Quang Nam 2,000
Nguyễn Thanh Bảo   500
Quảng cáo               300
Nguyễn Tự Lập        100
Hồ Văn Song           100
   Tổng cộng:     $3,000

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng, ngày 2, tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự. Trong dịp bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,610.  Chân thành cám ơn và xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng của Hội Chúa nhật tuần này.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến.  Hội sẽ có nghi thức tuyên hứa cho các Hội viên trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần này.  
Ban Chấp hành mới của hội gồm các thành viên sau đây:
  • Trưởng Hội: Maria Nguyễn Vũ Thu Chung.
  • Phó Hôi: Nguyễn Thu Thanh.
  • Cố Vấn 1 : Maria Trần Kim Cường.
  • Cố Vấn 2: Maria Nguyễn thị Mười.
  • Thủ Quý: Maria Hoàng Vũ Thanh.
  • Thư Ký: Maria Nguyễn Thị Mai Nương,

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.
Sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 10 tháng 9. Xin mọi người tham dự. Xin chân thành cám ơn tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người, trong công việc dạy dỗ và giúp các con em học tiếng Việt và giáo lý của Giáo hội, để các em sống gắn bó với Chúa. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
 Những em nào từ 10 tuổi trở lên, muốn gia nhập nhưng chưa ghi danh vào Ca Đoàn Thiếu Nhi, xin phụ huynh  điền tên con em của mình vào giấy danh sách tham gia ca đoàn Thiếu nhi  để trước lối vào nhà thờ.  Lịch trình tập hát của CĐTN trong tháng 9 như sau:  Chúa Nhật, ngày 3 và 10, sẽ tập hát sau giờ học từ 2 giờ trưa đến 3.  Chúa nhật, ngày 17, sẽ hát lễ 10 giờ sáng.  Một khi đã ghi danh gia nhập, xin phụ huynh khuyến khích con em đi tập hát thường xuyên.  

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, sáng Chúa nhật, và những ngày lễ trọng và buộc, xin vui lòng ghi danh vào danh sách ở cuối nhà thờ vào những Chúa nhật Tháng 9 tới đây.  Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt xét danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Hội Giúp Lễ.  
Hội cũng sẽ ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ bắt đầu vào Chúa nhật tuần tới. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em vào danh sách sẽ để ở cuối nhà thờ. Xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ để dễ dàng sắp xếp phần vụ.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Thánh Lễ Phong Chân Phước.
Tổng địa phận Oklahoma City thông báo: Thánh lễ phong Chân phước cho Linh mục Rother, Người Tôi Tớ Chúa, sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, tại Cox Convention Center, OKC, lúc 10 giờ sáng, do Đức Tổng giám mục Oklahoma City Coakley chủ sự, có sự hiện diện của  Đức Hồng y Amato, đại diện Tòa thánh, và nhiều Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân tham dự.  Linh mục Rother được phúc tử vì đạo khi mục vụ ở quốc gia Nam Mỹ Guatemala, ngày 28 tháng 7 năm 1981. Vào cửa tự do, không cần giấy mời. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang web http://www.archokc.org/rotator-news/7732-beatification-of-servant-of-god-father-stanley-francis-rother

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....