Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm A. Số 650

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 56, 1-7. Trong bài đọc này, ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và Nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 11, 13-32.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh chị em lương dân, để giúp họ tôn thờ Chúa mà được cứu rỗi.
Tin Mừng. Mt. 15, 21-28.  Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ qủy cho con gái một bà ngoại đạo ở Canaan, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa.  Muốn được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, dân tộc nào.

Đáp ca. Chư dân hãy ca tụng Ngài!  Thân lạy Chúa,
              hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.     

Kinh Thánh tuần tới.  Is 22, 19-23; Rm. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23.

Suy niệm.
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại chuyện một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám. Bà là dân ngoại còn Chúa Giêsu là người Do thái.  Không biết nhờ đâu mà bà biết được danh tiếng Ngài. Bà tin Ngài có thể chữa cho con bà khỏi bệnh.  Lời cầu xin van nài của bà phát xuất từ lòng tin.  Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai, người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả. Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con có những sự đau khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết kiên trì và một niềm tin mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Amen

Reflection.
Isaiah 56:1, 6-7. In the first reading Isaiah points out that God intends salvation to be available for all persons. God does not make distinctions based on ethnicity, social class, or economic standing. The prophet affirms that in God's eyes, believing in the Lord and keeping God's commandments are what really matter. These are the criteria by which we will be judged. The joy of God's kingdom awaits all who are faithful. Why do people discriminate against others?
Romans 11:13-15, 29-32. The second reading also speaks about discrimination. The first members of the Church were Jews who were unwilling to accept non-Jews into the Church. St. Paul reminds them that he is the "apostle to the Gentiles." The discriminating attitude of the early members paved the way for Paul to preach the gospel to the Gentiles. It also enabled the Gentiles to respond more easily without the influence of the Jewish culture. Are you able to look at a difficult situation and see the potential for good that is there? What can we do to cultivate a more positive attitude in our own lives, within our families, with our colleagues?
Matthew 15:21-28. In the gospel reading, Jesus meets with a very determined Canaanite woman who begs him to help her troubled daughter. Since the woman was a Gentile, the apostles wanted to send her away, but Jesus continued to speak with her. She truly believed that Jesus could help her daughter, and despite what seemed like his initial reluctance, she simply wasn't going to give up. She persisted, even begging him. Eventually Jesus praised her undaunting faith and healed her daughter. Jesus' reply is one we would all love to hear: "O woman, great is your faith! Let it be done as you wish." Have you ever experienced rejection because of your gender, race, or religion? How did you deal with it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22.        Lh. Phê-rô
Thứ Ba.         Lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương  Lh. Maria
Thứ Tư.        Tl. 9, 6-15; Mt. 20; 1-16.            Lh. Giuse 
Thứ Năm.     Tl. 11, 29-39; Mt. 22, 1-14.        Lh. Gioan Bao&Henry/Gđ. Tuyết&Hinh
Thứ Sáu.       R. 1, 1-22; Mt. 22, 34-40.         Lh. Phê-rô
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.   Lh. Anna&An-tôn/Gđ. Tuyết&Hinh
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Hội Hiền Mẫu
                                                  Lh. Gia-cô-bê&Maria/Gđ. Tuyết&Hinh

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng.Bạch Hồng    Ng. Trung Trực                  Joseph Hải Nguyễn
8.  Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp              Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Lê Đình Phong/Uyên Têrêsa Đinh  Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái        Johnny Đặng
Dâng Lễ:  Gđ. Đoàn Quốc Dũng                                           Phạm Minh;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Thị Châu   Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho         Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh         
10.   Hội Hiền Mẫu                         Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang    Aaron Nguyễn      
Dâng Lễ:  Hội Hiền Mẫu                                                      Dustin Phạm;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 8, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,521             
Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $1,471
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Thân nhân Đỗ X. Tuyển  1,000
Quảng cáo                       700
Bùi Khải                           500
Nguyễn Đức Nội               100
Bùi Thị Gẫm                     100
Vũ Đình Hiệu                    100
Phạm Minh Tâm               100
Mary Thân                        100
Nguyễn Chơn Phán          100
Tổng cộng:                 $2,800

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn và xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. Xin mọi người mua ủng hộ. Xin thông báo! Các hội viên sẽ có nghi thức tuyên hứa trọng thể trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 27.  Xin các hội viên tham dự.

Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Chương trình giáo lý-Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Nếu cha mẹ nào chưa ghi danh cho con em mình, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin vui lòng mau mắn qua hội trường để ghi danh.  Khi điền đơn, xin phụ huynh vui lòng cho biết số điện thoại, để các thày cô và ban giáo lý liên lạc khi có trường hợp cần thiết hay khẩn cấp. Chân thành cám ơn.

Họp Phụ Huynh Cha Mẹ.
Xin chú ý!  Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau buổi khai giảng tuần này, để biết các điều lệ và những chi tiết cần thiết về chương trình giáo lý của các em. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.

Họp Thày Cô.   
Để biết những chi tiết cần thiết, xin quí thày cô vui lòng ở lại sau buổi khai giảng để tham dự buổi họp. Vì số học sinh đông, xin kêu gọi quí anh chị em sinh viên, học sinh; quí phụ huynh cha mẹ và mọi người hy sinh tham gia và giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, để dạy dỗ, hướng dẫn và giúp các em, là con cái và tương lai của Giáo hội.  Nếu tham gia, xin đến tham dự buổi họp. Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay trong sự quan phòng của Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người, nhất là quí thày cô trong công việc dạy dỗ các con em học tiếng Việt và giáo lý. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người. Sẽ có nghi thức tuyên hứa cho các thày cô và những người giúp đỡ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 10 tháng 9.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em trong ca đoàn thiếu nhi sẽ phụ trách hát lễ Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh cũng như sự hy sinh và cố gắng của các em.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Sẽ có ghi danh những người tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy và sáng Chúa nhật, và những ngày lễ trọng và buộc, vào những Chúa nhật Tháng 9 tới đây.  Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt xét danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Giữ Gìn Nhà Chúa Khang Trang.
Xin cha mẹ, phụ huynh vui lòng đừng để con em xé sách hát, tờ Tin mừng, xả rác và thức ăn trong nhà thờ. Xin vui lòng nhặt rác, thu dọn sạch sẽ những gì con em bày xả trước khi ra về.  Và để duy trì sự  khang trang, xin mọi người không xả rác khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Thành thật cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận.
Văn phòng  Học vụ địa phận sẽ mở những lớp về thần học và tôn giáo trong Tháng 9 tới đây.  Muốn biết chi tiết ngày giờ, địa điểm thể lệ và ghi danh, xin liên lạc e-mail:  psi@dioceseoftulsa.org  hay liên lạc văn phòng số: (918) 307-4941. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....