Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi_2017

Chúng ta thấy liền sau lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Ki-tô là lễ kính Ðức Mẹ Sầu Bi.  Thật vậy, chúng ta không thể nào tách rời Mẹ Maria ra khỏi thập giá Chúa Ki-tô.  Danh gọi lễ kính Ðức Mẹ Sầu Bi, có thể làm chúng ta dễ hiểu lầm, chỉ chú ý đến khía cạnh sầu khổ, mà quên đi khía cạnh quan trọng và có ý nghĩa cao cả, đó là được tham dự vào sự đau khổ có sức mạnh cứu rỗi của Thiên Chúa. / Mẹ Maria đã âm thầm dâng hiến cả cuộc sống mình, cùng với hy tế của Con, trong công cuộc cứu rỗi nhân loại, để rồi trở nên người Mẹ của toàn thể mọi người chúng ta.

Ðoạn Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta hình dung đến khung cảnh Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, lãnh nhận lời trăn trối của Chúa Giê-su làm Mẹ của Gioan, làm Mẹ của toàn thể nhân loại.  Ðoạn Tin mừng này không nhắc tới nỗi sầu bi của Mẹ khi đứng dưới chân thập giá Chúa.  Nhưng chúng ta có thể nhận biết một cách chắc chắn lúc đứng dưới chân thập giá Chúa, Mẹ Maria đã đau khổ hơn mọi lúc, vì như mọi người mẹ, trong lòng Mẹ chất chứa một niềm đau đớn nhìn thấy con mình đang hấp hối, sau khi đã phải chịu những tra tấn, khổ hình và sỉ nhục.  Hình ảnh này cho chúng ta thấy rõ thái độ của Mẹ, đã không tự ý đi tìm vinh quang như một người mẹ đã xin Chúa cho hai người con của mình được ngồi bên hữu, bên tả Chúa. Mẹ Maria đã trung thành âm thầm hành trình bên cạnh Con trong mọi hoàn cảnh, từ lúc mới bắt đầu công việc rao giảng, trong khi rao giảng Tin Mừng, và giờ đây là giây phút quan trọng kết thúc trên thập giá, trên đồi Golgotha.  Mẹ Maria đã không tránh né đau khổ, nhưng sẵn sàng âm thầm đi bên cạnh Con, đứng bên cạnh con, để cùng được dâng hiến và thông phần với con vào ơn cứu rỗi nhân loại.

Trong ngày kính Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng ta thành kính xin Mẹ cùng đồng hành với mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, như Mẹ đã hiện diện bên cạnh Chúa Giê-su, Con của Mẹ. Nhất là biết noi gương Mẹ, có lòng bác ái, quảng đại, can đảm hy sinh chịu đau khổ vì đức tin, vì Tin mừng, và vì Chúa Giê-su, Con Mẹ, thông phần vào ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta cần đến Mẹ nhất là khi gặp những gian nan thử thách. Chúng ta xác tín, vì là Mẹ của chúng ta, Mẹ sẽ sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Đó là niềm vui mừng và hy vọng của chúng ta. Mẹ sẽ luôn là ánh sao sáng dẫn đường cho chúng ta, giúp chúng ta trung thành với Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng như ban ơn giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....