Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm A. Số 656

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed 18, 25-28.  Trong bài đọc 1 hôm nay, qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố gắng sống tốt lành hơn để khỏi phải chết mà được sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Pl 2, 1-11. Trong đoạn thư sau này, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo gương Chúa Giêsu: Người đã khiêm nhường, tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh. 
Tin Mừng. Mt. 21, 28-32. Qua dụ ngôn hai người con, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vâng nghe và sống theo ý Thiên Chúa muốn, và nhất là phải biết hối cải, thay đổi từ trong tâm hồn, để được vào Nước Trời. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp caLạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34.

Suy niệm.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói tới hai loại người qua hình ảnh hai người con: Người con thứ nhất, bảo đi làm thì nói không đi nhưng rồi lại làm như ý người cha. Người con thứ hai, gọi dạ bảo vâng nhưng rồi không chịu đi làm. Rồi chính Chúa đã giải thích cho chúng ta biết: người con thứ nhất ám chỉ những người thu thuế và những người đàng điếm, những người tội lỗi, hai loại người này bị xã hội Do Thái khinh miệt nhất. Ngược lại, người con thứ hai, ám chỉ những kinh sư, Pha-ri-sêu và dân chúng thời ấy, là những người tự xưng mình là đạo đức và tốt lành, nhưng chỉ là giả hình, bề ngoài. Đó là những người nói mà không làm. Tóm lại, bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy xét lại: lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau không? Trong đời sống đức tin, tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô đích thực không?  Đời sống của chúng ta có thể hiện những gì chúng ta tuyên tin không? Hay chúng ta chỉ có cái vỏ Kitô bên ngoài? Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị Chúa cảnh cáo: những người khác sẽ vào Nước Thiên Chúa, còn chúng ta thì sao?  Hãy nghe lời Đức Maria kêu gọi: “cải thiện đời sống.”

Reflection.
Ezekiel 18:25-28We can either turn our lives toward God or away from God. The choice is ours to make. We must choose between a life of virtue or a life of sin. And God, in turn, will judge each one according to his or her choice. Some people complained to Ezekiel the prophet that this was not fair of God. But God turned the tables on them by saying that they were the ones who were unfair in trying to get out of their responsibility. What choice do we have? Will you look at your life to see what God is asking of you?
Philippians 2:1-11. The second reading is taken from what has been called Paul's letter of joy. He is writing to the Christians of Philippi, whom he dearly loves. To be one in Christ with his friends is Paul's great desire. What joy they will experience if they put on the attitude of Christ toward others and if they put aside all selfishness! What virtues does he mention that could make our attitudes more Christ-like? Who encourages you? How?
Matthew 21:28-32. Jesus tells a parable to a group of religious leaders. He wants them to figure out which one of the sons did his father's will. Was it the one who said yes but never showed up? Or was it the one who said no but later repented and carried out the father's wishes. Sometimes people can deceive us by smooth talk. But God is never deceived. Like Jesus, our lives can be a "yes" to God the Father in word and deed. Jesus is making it clear that sinners who repent are entering the kingdom before the priests and elders who did not repent and believe. What do you think of this?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Xh. 23, 20-23; Mt. 18, 1-5.   Lh. Giuse&Tổ tiên/Gđ. Chị Hằng
Thứ Ba.      Dcr. 8, 20-23; Lc. 9, 51-56.   Xin tạ ơn
Thứ Tư.      Nkm. 2, 1-8; Lc. 9, 57-62.    Xin bằng an
Thứ Năm.   Nkm.8, 1-12; Lc. 10, 1-12. Lh. Gioan Bao.&Maria&Phêrô/Gđ. Ng.V.Anh
Thứ Sáu.    Br. 1, 15-22; Lc. 10, 13-16    Xin tạ ơn Gđ đoàn tụ
Thứ Bảy.      5 giờ 30 chiều.    Lh. Các Lh./Gđ. Đạt&Huyền
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Maria. Lễ giỗ/Gđ. Lâm Lập&Nhung
                                                   Xin Gđ. Bằng an/Gđ. Đạt&Huyền

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                     Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                  Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót/ Trần Ngọc Ánh   
10. Hội Hiền Mẫu                                 Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong        Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                         Johnny Đặng;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                          Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An    Ng. Văn Cả/Trần Ngọc ánh
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân    Trần V.Thái;Ng.Trường Giang       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Giá                                                         Học&Việt Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 9, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,342
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Mậu Trần                      500
Nguyễn Ngự&Kim Liên 500
Vũ Quang&Huyền         300
Huỳnh Tiến Dũng          200
Nguyễn Đức Nội           100
Nguyễn Văn Quý          100
Lê Quang Trung           100
Lê Phong&Xuân             50
Tổng cộng:            $1,850
Những phụ huynh đóng $100 cho chương trình giáo lý 2017, dâng cúng quĩ xây dựng nhà thờ: Đỗ Danh; Nguyễn Oanh; Vũ Quang; Hoàng Tùng; Hoàng Long; Hoàng Tri; Hoàng Thiên.  Tổng cộng: $700

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Mua Đất.
Để có tài chánh mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới, tuần qua, Ban Tài chánh đã gởi đến tất cả gia đình trong giáo xứ bao thư dâng cúng đặc biệt cho quĩ này. Xin mọi người quảng đại giúp đỡ, và xin xem danh sách những ân nhân đã đóng góp ở cuối nhà thờ.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách những phần phụng vụ. Xin mọi người tham dự.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào  Chúa nhật tuần này, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những cuộc thi như tài năng, trang phục và lồng đèn.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em. Những em nào thi tài năng và ý phục truyền thống, xin đến lúc 6 giờ 30 để tập dượt.  Xin mời mọi người tham dự.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều.  Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em sẽ ở lại tập hát sau Thánh lễ Chúa nhật tuần này và tuần tới.  Xin phụ huynh nhớ đón con em về lúc 3 giờ.  Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh và sự hy sinh cố gắng của các em.    

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào CN 8/10 sau Thánh lễ 10am.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào ngày 13/5/2018. 

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Tulsa.
Giáo phận Tulsa sẽ tổ chức một ngày họp mặt cho toàn thể thanh thiếu niên (15 tuổi và lớn hơn) vào thứ Bảy 21/10/17 từ 9:30am đến 9:00pm tại Union High School.  Sẽ có thuyết trình, hội thảo, ca nhạc, chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh lễ cùng các bữa ăn trưa và tối.  Những em trong lớp Thêm Sức buộc phải tham dự trọn vẹn ngày họp mặt này.  Xin phụ huynh khuyến khích con em ghi danh tham dự.  Xin liên lạc với cô Hương và Nguyệt trong lớp Thêm Sức để biết thêm chi tiết và đóng lệ phí cho ngày họp mặt giới trẻ của giáo phận. 

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay nhiều hơn, vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Sau đó sẽ có buổi tiếp tân.  Nếu đôi vợ chồng nào muốn tham dự và muốn nhận thư mời, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để ghi danh.  Hạn chót ngày 2 tháng 10.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....