Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm A_2017

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Tháng Mười trong lịch Phụng vụ có 2 chủ đề quan trọng.  Thứ nhất là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi và thứ nhì chú trọng tới việc truyền giáo hay rao giảng Tin mừng. Chúng ta thấy ý nghĩa của lời kinh Mân côi liên quan và kết hợp với sự việc truyền giáo cũng như với đời sống tông đồ phục vụ. Đức Maria mà chúng ta
sùng kính trong tháng Mân côi này là một mẫu gương sáng cho chúng ta về truyền giáo và phục vụ.  Đức Maria đã can đảm sống hai tiếng “Xin Vâng” theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời.  Mẹ cũng đã hoàn toàn phó thác và trung thành theo chân Chúa Giê-su trong suốt cuộc hành trình rao giảng Tin mừng Nước Trời, cho đến khi đứng dưới chân Thánh giá trên ngọn đồi Can vê, nơi mà Con của Mẹ đã giang 2 tay để cứu chuộc loài người chúng ta. Mẹ vẫn còn tiếp tục phục vụ Chúa và thi hành sứ mệnh truyền giáo cho đến hôm nay và mãi mãi bằng cách giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta là con Mẹ, sống đời sống tốt lành, thánh thiện, bác ái, quảng đại và luôn trung thành với con Mẹ là Chúa Giêsu. 

Qua những lần hiện ở Fatima cách đây 100 năm, Mẹ đã ban cho nhân loại chúng ta 3 sứ điệp: Cải thiện đời sống; tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân côi.  Đây là 1 chủ đề cần thiết mà Giáo hội kêu gọi chúng ta cố gắng thi hành trong tháng 10 này, để đời sống của chúng ta sinh hoa trái tốt cho Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Do đó một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ và siêng năng lần hạt Mân Côi, nhất là trong gia đình để xin Đức Mẹ ban yêu thương và hòa thuận cho gia đình, cũng như cầu nguyện cho tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ chúng ta, để mọi người có lòng quảng đại trong công việc xây dựng ngôi thánh đường mới.  Và sau đó là thành tâm lắng nghe và sống lời Chúa dạy, cầu nguyện cho công việc rao giảng Tin mừng của Giáo hội, và cho hoà bình trên thế giới.   Chúng ta thấy thế giới, quốc gia và xã hội chúng ta đang sống, đang ở một khúc quanh khó khăn và nguy hiểm, những cuộc bạo động, tranh chấp, khủng bố, cướp của giết người xảy ra hằng ngày, như cuộc tàn sát giã man mới xảy ra ở Las Vegas.  Xin Đức Mẹ thương che chở phù hộ cho mọi người chúng ta.  

Ông bà anh chị em thân mến. Câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay rất đặc biệt vì cho chúng ta thấy được 2 đặc tính rõ ràng của Thiên Chúa.  Thiên Chúa là người Cha yêu thương và nhân từ, nhưng Thiên Chúa cũng là một vị thẩm phán công minh chính trực. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ phải đứng trứơc mặt Chúa, trả lời về những hành động, việc làm của chúng ta ngày hôm nay.  

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta biết chính Thiên Chúa là người chủ, còn mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý hay tá điền của Thiên Chúa.  Chúng ta được Chúa ban cho cơ hội vào làm việc trong vườn của Chúa, ám chỉ trần gian, Giáo hội và giáo xứ, để chúng ta canh tác có công ăn việc làm, có cuộc sống, để sở hữu những gì chúng ta đang có, cũng như chăm sóc vườn cho chủ.  Đến mùa gặt, ngày ông chủ trở về hay ngày chết của chúng ta, chúng ta phải tính sổ, chúng ta phải báo cáo công việc và nộp hoa lợi cho Chúa.  Chúa còn ban cho chúng ta Lời Chúa để chỉ dẫn chúng ta sống chăm chỉ, sốt sắng và biết hy sinh, hướng dẫn chúng ta đi trong đường ngay nẻo chính, sống công chính, ngay thẳng, bác ái và quảng đại. Nhưng trong thực tế có những người sống ích kỷ, lười biếng và theo đường lối xấu và gian dối. Vì yêu thương không muốn họ hư mất và để cứu giúp họ, Chúa đã sai nhiều người đến để cảnh tỉnh và khuyên bảo.  Nhưng nếu họ từ chối không muốn nghe Lời Chúa ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, thì khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ xử lý như thế nào?  Tin mừng cho chúng ta câu trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”  

Ông bà anh chị em thân mến. Thiên Chúa không những thương yêu, giàu lòng nhân từ và nhẫn nại đối với chúng ta hôm nay.  Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội và dùng nhiều phương cách để chúng ta sống trong an bình, ơn sủng và hạnh phúc của Chúa.  Nhưng chúng ta cũng biết Chúa còn là một thẩm phán công minh, chính trực.  Người sẽ phán xét theo thái độ, hành động và việc làm của chúng ta trước những ơn sủng của Người.  Chúng ta nhận ra 2 chiều kích đặc biệt này của Thiên Chúa nơi con người của Chúa Giê-su.  Cùng một Chúa Giêsu nhân từ, đầy lòng thương xót, nói với dân chúng: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức” cũng là Người nói với những người đã nguảnh mặt đi, từ chối không sống lời Người dạy bảo:  “Hỡi những phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào ngọn lửa muôn đời.”  Thêm vào đó, chúng ta thấy cùng một Chúa Giêsu hiền lành nói với dân chúng: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, cũng là Người ‘’chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò lừa ra khỏi đền thờ.” Và cũng là một Chúa Giêsu thương yêu đã phán rằng: “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.  Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ trối nó trước mặt Cha Thầy.”    

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa ban cho chúng ta cơ hội này qua cơ hội khác, ban cho chúng ta cách này hay cách khác để chúng ta nhận ra lòng nhân từ, yêu thương và quảng đại của Chúa.  Chúa đã dùng nhiều phương cách để tưới đổ ơn lành là Lời Chúa và Thánh Thể xuống cho chúng ta, để đời sống chúng ta sinh hoa trái tốt cho Chúa.  Nếu như hôm nay, Chúa đến để thu hoạch hoa lợi thì chúng ta phải trả lời với Chúa như thế nào?  Chúng ta hãy tự nghĩ Chúa sẽ xử trí với chúng ta làm sao? 

Xin Chúa giúp chúng ta dùng thời điểm này để lắng nghe và chân thành sống những mệnh lệnh của Mẹ Maria là người Mẹ luôn yêu thương và chú ý đến đời sống của mỗi người chúng ta, Xin Mẹ cầu bầu và giúp mỗi người chúng ta có đời sống tốt lành thánh thiện và bác ái và quảng đại để một ngày kia, chúng ta được chủ vườn nho đón chào vào vườn nho Thiên Quốc.     
Lm. Quản Nhiệm
  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....