Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm A. Số 657

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 5, 1-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri I-sa-i-a cảnh cáo dân Do Thái là vườn nho của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã thương chăm sóc họ, nhưng họ không lắng nghe và cứ phản bội Người, nên Người đã bỏ họ.  Đó là nội dung của bài đọc một này.
Bài Đọc 2. Pl. 4, 6-9.  Trong đoạn thư gởi ngườI Phi-lip-phê, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức sống công chính, thánh thiện theo gương Người.
Tin Mừng. Mt. 21, 33-34. Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do Thái, đặc biệt là các lãnh tụ tôn giáo của họ.  Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh do Con Một Chúa lập nên. 

Đáp caVườn nho của Chúa là nhà Is-ra-en.      

 Kinh Thánh tuần tới: Is. 25, 6-10; Pl. 4, 12-20; Mt. 22, 1-10.

Suy niệm.
Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn “Người thợ làm vườn nho.” Chúa dùng hình ảnh quen thuộc để giúp người nghe hiểu điều Ngài muốn nói về Nước Trời. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho thoạt tiên được dùng để chỉ dân Do Thái, là dân riêng của Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn đưa họ về Đất Hứa. Vì yêu thương, Chúa đã sai phái các tiên tri đến dạy dỗ họ. Nhưng sự thương yêu và lo lắng của Chúa được đáp lại bằng sự từ chối và phản bội. Họ giết các tiên tri được sai đến. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng. Mỗi người chúng ta là một tá điền trong vườn nho của Chúa, là Giáo hội, là giáo xứ. Chúa muốn chúng ta sử dụng ơn lành Chúa ban để sinh thêm hoa lợi cho vườn nho của Người, chứ không phải để chúng ta tư lợi hay tạo danh vọng cho bản thân.  Nếu chúng ta không biết sử dụng ơn lành Chúa ban, thì sẽ đến lúc Người sẽ cất đi và trao cho kẻ khác. Sẽ có ngày chúng ta phải bị phán xét về thái độ và cách sử dụng ơn lành Chúa ban, cũng như hoa trái đã gặt hái được trong cuộc đời trần thế này.

Reflection.
Isaiah 5:1-7. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes God as the owner of a beautiful vineyard that has been carefully tended. The owner does everything possible to produce a healthy crop of grapes. But he winds up with sour wild grapes. The first reading is also a parable in which Isaiah compares God's people to a vineyard that produces sour grapes. This happens because they have failed to produce good works. They ignore the poor and treat others unjustly. Does it sound as if Isaiah wrote this message for our times?
Philippians 4:6-9. If some of us spent as much time praying as we do worrying, we would experience God's peace in our hearts. Paul encourages us to thank God and ask God for all that we need. Instead of thinking so much about our troubles and failings, we are to think more about what is good in our lives. Most importantly, we are to keep on doing virtuous actions. What are some things that we worry about or are anxious about? What does St. Paul say we should do instead of worrying?
Matthew 21:33-43. Jesus compares God to a vineyard owner whose messengers go to the tenants of the vineyard to collect his share of the grapes at harvest time. But the tenants beat, stone, or murder the owner's messengers. When the owner sends his son, the tenants treat him as they did the messenger. They kill the son, hoping to keep the vineyard, his inheritance, for themselves. The son in the parable is Jesus, of course, and the messengers are God's prophets, who speak in God's name. Jesus is reminding us that the kingdom will be taken away from those who do not give God a harvest of good works. How can we accept Jesus and his messengers in our lives? What prayers can help us offer the harvest of our lives and work to God?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Gn.1,1-2,1-11; Lc. 10, 25-37.   Bằng an Gđ./Gđ. Đạt&Huyền
Thứ Ba.      Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 39-42.       Lh. Maria  
Thứ Tư.      Gn. 4, 1-11; Lc. 11, 1-4.          Các Lh./Gđ. Đạt&Huyền
Thứ Năm.   Ml. 3,13-4,2; Lc. 11, 5-13.       Bằng an
Thứ Sáu.    Ge. 1, 13-15; Lc. 11, 15-26.     Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Lh. Giuse
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Giuse

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                           Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An    Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh 
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân    Trần V.Thái;Ng.Trường Giang      Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Giá                                                        Học&Việt Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu  Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang     Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10.  Các lớp giáo lý                           Lê Thanh Xuân;Ng.Trung Hải             Austin Vũ
Dâng Lễ:   Các lớp giáo lý                                                       Dustin Phạm;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,601
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Chiến Thắng 1,200
Huỳnh Tiến Dũng          500
Đinh Thiên Trấn            500
Nguyễn Thị Ngọc Nga  400
Nguyễn Trung Long      300
Nguyễn Ngọc Nhung    200
Nguyễn Gẫm&Hoa       200
Trần Văn Sinh              100
Tổng cộng:            $3,400    

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Mua Đất.
Để có tài chánh mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới, ban Tài chánh đã gởi đến tất cả gia đình trong giáo xứ bao thư dâng cúng đặc biệt cho quĩ này. Xin mọi người quảng đại giúp đỡ. Xin đọc danh sách những ân nhân đã hứa và đóng góp, mới cập nhật ở cuối nhà thờ.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cơ Quan Bác Ái Địa Phận
Chúa nhật tuần này tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có cuộc vận động tài chánh hàng năm cho Cơ quan Bác Ái, để giúp người nghèo, bệnh tật, vô gia cư, và những bà mẹ mang thai không nơi nương tựa, cũng như những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này. Xin xử dụng những phong bì để tại ghế, cho vào giỏ xin tiền hay mang về nhà tự ý gởi theo địa chỉ ngoài bao thư.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.  

Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa Và Thánh Thể.
Xin tất cả những người đã ghi danh tham gia những phần vụ đọc Kinh thánh và cho chịu Mình Thánh, vui lòng ở lại sau các Thánh lễ như đã ghi trong danh sách, vào Chúa nhật tuần sau, ngày 15, để được chỉ dẫn. Chân thành cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau.  Xin mọi người được mời nấu những món ăn, hy sinh cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ. Chân thành cám ơn.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Chúa nhật tuần này (8/10), ca đoàn Thiếu nhi sẽ ở lại tập hát sau giờ học từ 2 đến 3pm.  Chúa nhật tuần sau, các em sẽ phụ trách hát lễ 10am.  Xin phụ huynh đưa con em đến lúc 9:40am để ôn lại bài hát trước lễ.  Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh cố gắng của các em cùng sự hổ trợ khích lệ của quý phụ huynh.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10am tuần này.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào ngày 13/5/2018. 

Thăm Viếng Chủng Viện.
Vào những tuần tới đây, Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng chủng viện Holy Trinity tại Dallas, Texas, và Conception tại tiểu bang Missouri.  Các chuyến thăm viếng này miễn phí và dành cho các nam sinh viên đại học và Trung học.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Xin đọc các tờ thông tin ở cuối nhà thờ.  

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ những công việc cho việc tổ chức Tết Trung Thu tối Chúa nhật tuần vừa qua, nhất là các em đã tham dự những cuộc thi, trình diễn tài năng và quốc phục.   Mọi người, nhất là các em, đã có một ngày Tết vui nhộn và hào hứng.  Xin Chúa trả công ban ơn lành cho mọi người.

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Giáo Phận Tulsa.
Giáo phận Tulsa sẽ tổ chức một ngày họp mặt cho toàn thể thanh thiếu niên (15 tuổi và lớn hơn) vào thứ Bảy 21/10/17 từ 9:30am đến 9:00pm tại Union High School.  Sẽ có thuyết trình, hội thảo, ca nhạc, chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh lễ cùng các bữa ăn trưa và tối.  Những em trong lớp Thêm Sức buộc phải tham dự trọn vẹn ngày họp mặt này.  Xin phụ huynh khuyến khích con em ghi danh tham dự.  Xin liên lạc với cô Hương và Nguyệt trong lớp Thêm Sức để biết thêm chi tiết và đóng lệ phí cho ngày họp mặt giới trẻ của giáo phận. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....