Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên Năm A. Số 661

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều. 

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ml. 1, 14-2, 8-10. Ngôn sứ Malaki khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái. Họ đã không hướng dẫn dân Chúa tôn thờ Chúa là Cha và là Đấn tạo Thành.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Tx. 2, 7-13. Thánh Phaolô hy sinh hhướng dẫn đoàn chiên Chúa phó giao, như ‘’mẹ hiền ấp ủ con thơ’’.  Nhờ đó dân Chúa sẵn sàng đón nhận Lời Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 23, 1-12. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo dân chúng và các môn đệ hãy làm những gì các kinh sư và biệt phái dạy bảo, nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm, và vì họ háo danh, giả hình và kiêu ngạo.

Đáp caLạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

Kinh thánh tuần tới: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13.

Suy Niệm.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thói khoe khoang, giả hình và vụ lợi của những người biệt phái. Đối lại thái độ ấy của người biệt phái, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy theo gương Chúa khiêm nhường hạ mình làm tôi tớ phục vụ cho nhau. Người càng làm lớn càng phải biết phục vụ anh chị em nhiều hơn. Chúa Giêsu đã không chỉ dạy các môn đệ phục vụ lẫn nhau mà chính Ngài đã cúi mình rửa chân cho họ. Một hành vi khiêm tốn đến nỗi các môn đệ phải kinh ngạc.  Qua Lời Chúa dạy, chúng ta phải tự hỏi mình: đời sống chúng ta có gì là giả hình hoặc đóng kịch không? Lời nói và việc làm của chúng ta đồng nhất hay khác biệt? Chúng ta hãy nhớ: chúng ta có thể sống đóng kịch, che đậy, giấu giếm người này người nọ, nhưng chúng ta có thể sống mãi như thế và dấu diếm Chúa được không? Không! Chúng ta phải cố sống thành thực với Thiên Chúa cũng như mọi người. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian để phục vụ và hiến mạng sống mình vì chúng ta, giúp chúng ta biết noi gương Ngài luôn sống bác ái, quảng đại vì hạnh phúc của anh chị em chung quanh.

Reflection.
Malachi 1:14b-2:2b, 8-10. Malachi reminds us how easy it is to forget God's blessings and to turn aside from God's ways. In our first reading the prophet is addressing some of the evils of his day. He says that the people are not serious about giving God glory because their leaders are misguiding them. They have broken the covenant with God and have broken faith with one another. The prophet calls for repentance. Malachi repeats the phrase "lay it to heart" twice in today's reading. What does that mean? How can we take the word of God to heart in our prayer and actions?
1 Thessalonians 2:7b-9, 13. Although Paul was a brilliant apostle, he did not try to influence people by throwing his weight around. He guided the Christian communities with gentleness and fatherly love. He showed his respect for them because he recognized that the word of God was at work within them. What else beside the word of God did Paul want to share with the Thessalonians? Why? What does it mean when Paul says that the word of God is at work within those who believe? Have you ever met anyone in whom the word of God seemed to be at work? What would help us to become persons and a people in whom the word of God is at work?
Matthew 23:1-12Today's gospel reminds us that the good example of one person can have far reaching effects. The advice Jesus gives is that our lives--not just our words--should bring the good news to others. In other words, we should practice what we preach. When we fail to do this, we rob our beliefs of their power to affect others. Recall people in your own life who have brought you closer to God. What does Jesus say about service? About humility? How will you act so that your life can be a message of faith to everyone you meet?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Các Lh. -  Lh. Augutinô   -   Lh. Phê-rô/Gđ. Phạm N. Quyền
Thứ Ba.       Lh. Augutinô/Gđ. Chị Thúy    -   Lh. Giuse/Gđ. Nguyễn V. Tuất     
Thứ Tư.      Xin đi về bằng an/Gđ. Bình&Quy   -   Lh. Maria/Gđ. Ngô V Quảng  
Thứ Năm.   Lh. Phaolô  –  Lh.Maria;Gio-Bao;Isave;Phê-rô -  Tiền nhân/Gđ.Tiến&Anh  
Thứ Sáu.     Lh.Phêrô&Maria;Vincentê;Maria –  Lh.Maria;GioanBao.;Phêrô/Lê V.Anh   
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều. Lh.Maria;Antôn;Phêrô/K. Anh – Lh. Gioan/Gđ. Phạm T.Trúc     
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh.Maria;ĐaMinh/Gđ.Khương&Cúc  –   Lh.Tiền Nhân
                       Lh.GioaBao;Maria/Gđ.Thành&Nhủ    -    Lh. Phao-lô/Gđ. Phạm Q. Nam

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                       Ng. Trung Trực                         Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung  Trần Ngọc Ánh/Ng. V. Cả
10. Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân   Phạm V.Tiến/Đoàn Thanh Nguyệt         Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trường Giang                                Quân Trường Sanh&Phạm Minh

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng.Đình Chót/Đỗ Kim Loan  Trần Ngọc Ánh                         Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm An            Ng.Đình Chót;Ng. V. Ái
10. Lê Đình Phong/Ngân Nguyễn   Ng. Thanh Ban;Ng. Trung Hải           Johnny Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Công Hải                                                            Thiện&Tâm Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 10, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,288                 
 Lễ Các Thánh: $1,373                  
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Phạm Sơn Liêm           500 (Mountain View, California);
Linh mục quản nhiệm   200
Linh mục Nguyễn Duy 100
Gia đình #201              100
         Tổng cộng:       $ 900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Quĩ Mua Đất. 
Giáo xứ chân thành cảm tạ những gia đình đã hứa, và đã đóng góp tài chánh để mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới. Xin đọc danh sách ân nhân mới cập nhật ở cuối nhà thờ. Nếu có gì sai sót, xin cho biết để điều chỉnh. Địa phận đã báo cho biết sẽ ký giấy mua đất ngày 15 tháng này. Xin mọi người hy sinh quảng đại đóng góp.  Và xin Chúa trả công cho mọi người.

Hội Chợ Mùa Thu.
Theo ban tổ chức cho biết đã thu được số tiền $7,000. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc, nhất là những người đã giúp đỡ chuẩn bị và dọn dẹp hội trường, điều hành các trò chơi, những người đã hy sinh nấu những món ăn và chuẩn bị ẩm thực.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội, Chịu Lễ Lần Đầu.
Thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ Chúa Nhật tuần này, ngày 5 tháng 11, để biết những tin tức quan trọng liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích của con em.  Lớp Khai Tâm sẽ có nghi thức dâng hiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật tuần tới, ngày 11.  Các phụ huynh phải tham dự đầy đủ. 

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 12.  Xin những người được mời nấu những món ăn, hy sinh nhận lời cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn.

Hội Giúp Lễ. 
Các nam học sinh từ lớp 4 trở lên đã ghi danh, hay muốn tham gia hội giúp lễ, sẽ ở lại sau lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần sau, ngày 12 tháng 11, từ 2 giờ trưa đến 3 giờ để tập dượt.  Xin các phụ huynh khuyến khích con em tham dự và đón các em về lúc 3 giờ.  Chân thành cám ơn.
Mời Tham Gia CA ĐOÀN - Chuẩn Bị Đại Lễ GIÁNG SINH
Đại lễ Giáng Sinh sắp đến, Ca Đoàn xin kính mời tất cả những ai thích thánh nhạc, tham gia tập hát để cùng góp lời ca tiếng hát hân hoan mừng Chúa Giáng Trần.  Lịch trình tập hát bắt đầu vào Chúa nhật tuần này 5/11/17 từ 2 đến 4 giờ chiều.  Sẽ có tất cả sáu buổi tập hát cho lễ Gíang Sinh.  Ca Đoàn xin thông báo và tha thiết kính mời tham gia. 

Cảm Tạ.
Gia đình họ Phạm xin gửi lời cảm ơn Hội đồng giáo xứ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa của Giáo xứ Thánh Giuse, đã dự những buổi cầu nguyện và tham dự Thánh lễ An táng cho linh hồn Au-gút-ti-nô Phạm Nam Hùng.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).  
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 14 đến 17 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy  phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Hoa kỳ, hướng dẫn. Ngài thuộc Dòng Ngôi Lời.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....