Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm A. Số 662

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn 6, 13-17. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Khôn Ngoan sẵn sàng đến với những ai biết tìm kiếm nó, để nó giúp sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa đến cứu thoát.  Đó là ý nghĩa của bài đọc 1.
Bài Đọc 2. 1Tx 4, 12-17. Trong đoạn thư gởi người Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu chớ buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa Giêsu.  Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.
Tin Mừng. Mt 25, 1-13. Những cây đèn đầy dầu của 5 cô khôn ngoan trong Tin mừng nhắc chúng ta biết dự trữ những việc bác ái, hy sinh và quảng đại, trong tinh thần tỉnh thức sẵn sàng đón chờ giây phút Thiên Chúa đến cứu thoát chúng ta, vì Thiên Chúa đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước.
     
Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.   

Kinh Thánh Tuần Tới. Cn. 31, 10-13; 1Thêx. 5, 1-6; Mat. 25, 14-30.

Suy Niệm. Bài Tin Mừng là một dụ ngôn của Chúa Giêsu để dạy chúng ta một bài học là phải luôn sẵn sàng chờ đợi ngày giờ Chúa đến. Ngày tận thế, ngày Chúa đến để phán xét toàn thể nhân loại, ngày nào Chúa trở lại thì không ai biết được, chỉ cần nhớ rằng ngày đó rất bất ngờ. Đàng khác, dụ ngôn này cũng muốn nhắc tới ngày chết của mỗi người, ngày ấy cũng rất bất ngờ, không ai biết trước được. Chúa Giêsu ân cần nhắn nhủ chúng ta: hãy khôn ngoan như năm cô trinh nữ đem đèn và trữ cả dầu. Một ngày nào đó cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải lo tính cho linh hồn mình, phải luôn sẵn sàng bằng cách luôn gìn giữ dầu của cây đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng. Dầu là đời sống tốt lành, khiêm nhường, thánh thiện, bác ái, sống và trung thành với giới răn của Chúa trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô.  Bởi vì chỉ có những người có đức khôn ngoan của Thiên Chúa mới nhận ra, và sắm sửa cho mình loại dầu thiêng liêng này, để đốt cháy sáng đời sống đức tin.  Biết sống như thế mới bảo đảm được hạnh phúc đời đời.

Reflection.
Wisdom 6:12-16. Several writings of the Hebrew Scriptures are called "wisdom" books because they help us think about and understand humanity's long search for wisdom. Wisdom is the God-given gift to know what is right and to do it. Today's poetic reading pictures wisdom as a woman. She is splendid and eternal. Wisdom willingly appears to those who "keep vigil" for her. Wisdom comes to those who seek her in the scriptures, in prayer, and in a life focused on God. A wise person tries to make the best choices for his or her actions and life. What are some ways we can get mixed up when we try to understand what is the right thing to do? Have you ever prayed to know what to do? What are some ways people become wise? Have you ever learned from the experience of making a wrong choice?
1 Thessalonians 4:13-18.   One of the hardest experiences in life is the death of a loved one. Paul understood this very well and assures the Thessalonians that their loved ones who had died in Christ would rise again. How can Paul’s letter be a source of hope for you?
Matthew 25:1-13. Why do we need the gift of wisdom? Why do we need to be prepared daily for Christ's coming? The parable in today's Gospel provides some answers. According to the parable, five foolish bridesmaids go out to meet the bridegroom without bringing any extra oil for their lamps (the bridegroom in this story represents Christ). When the bridegroom finally arrives at midnight, the foolish bridesmaids have to run off in the opposite direction to purchase more oil. By the time they get back, the door to the wedding celebration is locked. And the groom says to them "I do not know you."

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Xin bình an – Lh. Phêrô/Gđ.Hùng&Yến – Lh.TTNN/Gđ.Vĩnh&Loan Nguyễn  
Thứ Ba.  Lh. Maria;Antôn;Phêrô - Lh. Phêrô/Gđ.Hùng&Yến- Lh.Maria/Gđ.Phạm Quyền     
Thứ Tư.  Lh.Phêrô/Hùng&Yến -Lh.CMNN/Gđ.Vĩnh&Loan Ng.– Lh.Augútinô/Tuất&Tú   
Thứ Năm.  Lh.Vincente;Maria;Phêrô;Maria – Lh.Phêrô/Gđ.Hùng&Yến –  Lh. Phao lô
                                                                        Lh.  Giuse/Gđ. Phạm Quyền
Thứ Sáu.   Lh. Phêrô/Gđ.Hùng&Yến-   Các Lh./Gđ.Vĩnh&Loan Ng. –  Các Lh/Cẩm Vũ    
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều. Lh. Tiền nhân/Gđ. Phạm Quyền – Lh.Augútinô/Gđ.Tuất&Tú
            Lh. Phao-lô - Lh. Phêrô/Gđ.Hùng&Yến -  Lh.Phê rô&Mađalêna/Gđ.Ánh&Minh
Chúa Nhật.  8 và 10. Lh. Phêrô/Gđ.Hùng&Yến – Lh.ĐaMinh&Têrêsa/Gđ.Khương&Cúc   
 Lh.Phaolô -Lh.Mátthêu;MađaLêna;Tiềnnhân;Mồcôi/Danh&Đào -Các Lh.Gđ.Trần Chiểu
 Lh.Gioan Bao.&Anna/Gđ. Tuất&Tú – Lh. Augútinô;Các Lh.NN/Gđ. Phạm B. Nghiêm

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ        
5:30. Ng.Đình Chót/Đỗ Kim Loan  Trần Ngọc Ánh                          Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm An            Ng.Đình Chót;Ng. V. Ái
10. Lê Đình Phong/Ngân Nguyễn   Ng. Thanh Ban;Ng. Trung Hải            Johnny Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Công Hải                                                            Thiện&Tâm Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Trần Ngọc Ánh/Hồng Ng.  Ng. Đình Chót                                Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả;Trần Ng. Ánh
10.   Các lớp giáo lý                     Đoàn Th. Nguyệt;Ng. Trường Giang     Aaron Nguyễn 
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                      Văn Nguyễn&Học Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5 tháng 11, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,684                  
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Ngọc Hoàng&Quỳnh 1,000
Nguyễn Công Hải&Trúc          1,000
Nguyễn Long&Mai                  1,000
Bùi Khải                                    500
Vũ Cẩm (Garden Grove, CA)           200 
Phạm Liên                                 100
Hồ Văn Song                             100
Nguyễn Văn Quý                       100
Nguyễn Văn Toán&Loan           100
         Tổng cộng:                $ 4,100

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Tiến Trình Mua Đất.
Địa phận cho biết sẽ ký giấy mua và nhận đất vào Thứ Tư, ngày 15 tuần này, và phải giao số tiền mua miếng đất là: $235,000. Giáo xứ chân thành cảm tạ những gia đình đã hứa, và đã đóng góp tài chánh để mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới này. Tới ngày hôm nay, số tiền đã đóng: $127,100; số tiền hứa: $32,500. Tổng cộng: $159,600.  Xin đọc danh sách ân nhân được cập nhật ở cuối nhà thờ. Chân thành kêu gọi những gia đình đã hứa và sẽ đóng góp mau mắn dâng cúng trong tuần này để giao cho địa phận. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công, và kêu gọi mọi người mua ủng hộ.

Hội Giúp Lễ.
Xin chú ý! Các nam học sinh từ lớp 4 trở lên đã ghi danh, hay muốn tham gia hội giúp lễ, sẽ ở lại sau lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần này, ngày 12 tháng 11, để tập dượt từ 2 giờ trưa đến 3 giờ.  Xin các phụ huynh khuyến khích con em tham dự và đón các em về lúc 3 giờ.  Chân thành cám ơn.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Để chuẩn bị cho đêm canh thức Giáng Sinh, xin cha mẹ phụ huynh của các em được mời tham gia vào nhóm hoạt cảnh Giáng Sinh cho phép các em ở lại tập dượt sau giờ học GL/VN cho đến 5 giờ chiều và sẽ bắt đầu tập dượt vào Chúa nhật tuần sau, ngày 19 tháng 11.  Xin cha mẹ phụ huynh đến đón các em vào lúc 5 giờ chiều và chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả cha mẹ và các em.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
 Lớp Giáo Lý, Việt Ngữ sẽ đảm trách các phần phụng vụ Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 19.  Ca Đoàn Thiếu Nhi cũng sẽ phụ trách hát lễ.  Xin phụ huynh đưa các em trong ca đoàn đến lúc 9:30 sáng để ôn lại các bài hát trước Thánh lễ.           

Công Tác Thiện Nguyện Tại Catholic Charity
Thứ Bảy tuần này 18/11, lớp Thêm Sức cùng nhóm Humble Bee sẽ đi giúp phát gà tây cho người nghèo tại Cơ Quan Bác Ái Công Giáo, từ 9 đến 11 giờ sáng.  Các em phải điền đơn Xin tham gia (Consent Form) và có mặt tại nhà thờ lúc 8 giờ 10 sáng, để cùng khởi hành lúc 8 giờ 20. Phụ huynh nào muốn đi làm thiện nguyện chung với các em, xin cho cô Hương biết.    

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).  
Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Kiêu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào ngày 24 tháng 11, nhưng sẽ mừng vào Chúa nhật, ngày 26, Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự để tôn kính và vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu giúp cho chúng ta noi gương các ngài sống đạo và  trung thành với Chúa Kitô.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....