Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 34 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 34 Thường Niên
Lễ Chúa Ki-tô Vua. Năm A. Số 664

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed. 34, 11-17.  Ngôn sứ Ê-dê-kien loan báo Thiên Chúa là mục tử.  Người chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo tình trạng của nó.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cr. 15, 20-28.  Trong thư thứ nhất gởi người Cô-rin-tô, thánh Phaolô nói về ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu, Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết.  Và trong ngày ấy, Người sẽ cho kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang vớI Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 25, 31-46.  Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày tận thế.  Chúa Giêsu là Vua sẽ dùng giới răn yêu thương để phân định kẻ tốt, người xấu.  Chúa thưởng những người sống giới răn thương yêu: mến Chúa yêu người, và trừng phạt những ai ích kỷ, thờ ơ, không có lòng bác ái,  yêu thương. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.   

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 63, 16-17; 1Cr. 1, 3-9; Mc. 13, 33-37.

Suy Niệm.
Cả 3 bài đọc Kinh thánh trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, đều nói về ngày tận thế phán xét chung, để mỗi người tự xét lại hành trình đức tin của một năm phụng vụ vừa qua mà sửa đổi đời sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy viễn tượng của ngày phán xét chung. Có sự tách biệt người lành-kẻ dữ, chiên-dê. Một điều làm cho chúng ta suy nghĩ: cả người lành và kẻ dữ, cả bên chiên và bên dê đều ngạc nhiên thốt lên: ‘Lạy Chúa, có bao giờ con thấy. . ? Thật vậy, Chúa không hỏi gì về những tội này hay tội kia, mà Chúa phán xét 2 điều: xử dụng vốn thế nào để sinh lời (Mt 25:14-30), và thực hành đức ái (Mt 25:31-46), nhất là đối với những người nghèo khổ và trong tình trạng khó khăn.  Hay nói một cách khác, chúng ta sống giới răn Mến Chúa Yêu Người như thế nào?  Hôm nay Giáo Hội nhắc nhớ chúng con về Vương Quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như về sự tương quan giữa chúng ta với Vương Quyền ấy, nơi có hạnh phúc trường cửu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương Quyền vĩnh cửu của Chúa. 

Reflection.
Ezekiel 34:11-12, 15-17. In the Bible, one of the most frequently used images for God is that of a shepherd. The image appears again and again in the Old and New Testaments. Ezekiel sees God as a devoted shepherd who rescues the lost and the strays from dark places. God tends the injured sheep, heals the sick, and gives rest to the entire flock. The goats who do not belong to the flock will be separated out. What are some things a shepherd does for the sheep? What are some things God does for his people? In a certain way, all of us are called to leadership. How could we care for those we are responsible for and lead them forward in the faith?
1 Corinthians 15: 20-26, 28. The second reading reminds us to look forward to the day when all creation will recognize Christ's reign. At his second coming, Christ will put an end to death by raising our bodies to eternal life. The entire universe will be in harmony with God, and God will be all in all. Christ reigns over the living and the dead. What three things does Paul tell us about this kingship in this reading? St. Paul mentions that "those who belong to him" will have life in Christ. What does it mean to belong to someone? How does it make you feel to know you belong?
Matthew 25:31-46Today, on the feast of Christ the King, we read that a ruler or leader should be like a shepherd. And the ruler is also a judge. At the last judgment, Christ is pictured as the king who judges the nations. How does he judge? What criteria does the ruler/judge use to separate the good and evil ones?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Lh. Phan. Xaviê  - Lh. Tiền nhận NN/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.         Lh. Mồ côi/Gđ. Hùng&Yến  - Lh.Batôlômêô&Thêrêsa/Gđ.Trần H.Cường
Thứ Tư.         Lh.Tiền nhận NN/Gđ.Hùng&Yến - Lh. Annê Mátta/Gđ. Giá&Thương       
Thứ Năm.      Lh. Mồ côi/Gđ. Hùng&Yến – Lh.Micae&2 Lh. Maria/Gđ.Trần H. Cường
Thứ Sáu.       Lh. Giuse & Lh. Mồ côi/Gđ. Giá&Thương
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.  Xin tạ ơn/Gđ. Đỗ Cẩn – Lh. Giuse&Têrêsa
Chúa Nhật. 8&10.  Các Lh. Nội ngoại/Gđ. Khương&Cúc – Lh. Phao-lô
                                Các Lh. Tiền nhân/Gđ.Trần Chiểu                              

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ           Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         Thomas Hoàng/Dylan Nguyễn 
8. Lê Bình/Vũ Ngọc Điệp            Ng. Đình Chót/Ng.V.Ái  Joseph Hải Nguyễn/Tâm Phạm
10. Ng.Thanh Ban/Ng.Ngọc Yến  Lê Đình Phong;Ng.Viết Phương            Peter Nguyễn
Dâng Lễ:  Hội đồng Mục vụ                                               Thomas Thiện Ng.&Josh Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.  Hội Hiền Mẫu                     Ng. Ngọc Bảo                             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Danny Ng.&Alex Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Hồng Trang    Ng. Văn Cả/Trần Ng.Ánh   Joseph Hải Nguyễn/Dylan Ng
10. Ng.Trường Giang/Annie Ng. Lê Đình Phong;Đoàn Quốc Dũng             Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Lâm Hồng Hải                                           Benjamin Trần&Kenneth Trần  

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 11, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,259                      
Lễ Tạ Ơn: $1,354                     
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:  
Lê Hương&Nữ      500
Nguyễn Phi&Thái 400
Nguyễn Văn Ái     200
Phan Minh Quân  100
Mary Thân           100
Lê Đình Phong      50
Bà Bùi Gẫm          50
Tổng cộng:   $1,400

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Nhóm Gia Trưởng.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu tuần này lúc 6 giờ chiều. Xin các gia trưởng tham dự, để xin Chúa Giê-su thánh hóa bản thân và gia đình.

Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay, sẽ có cuộc cung nghinh các Thánh Tử Đạo Việ Nam.  Xin mọi người tham dự để tôn kính và vinh danh Các Thánh, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu giúp cho chúng ta noi gương các ngài sống đạo và  trung thành với Chúa Kitô.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 14 đến 17 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy  phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Hoa kỳ, hướng dẫn. Ngài thuộc Dòng Ngôi Lời.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự, và theo dõi chương trình trong những tờ Tin mừng sắp tới.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Và để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ 2 Chúa nhật này và tuần tới. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. 

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này lúc 5 giờ chiều.  Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Quĩ Mua Đất.
Xin chân thành cảm tạ những gia đình đã quảng đại đóng góp tài chánh để mua miếng đất hang xóm.  Xin đọc danh sách ân nhân được cập nhật ở cuối nhà thờ. Vì chưa đủ số tiền mua, vì vậy chân thành kêu gọi tất cả gia đình trong giáo xứ tiếp tục hy và quảng đại đóng góp tài chánh cho công việc xây ngôi thánh đường mới. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam.  
Trong lần xin tiền để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Miền Trung, Việt Nam, vào 2 tuần trước đã thu được số tiền $4,500. Số tiền này đã được chuyển đến Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là vài dòng cám ơn trong thư của Linh mục Vinh sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Ủy ban Bác ái. “Kính thưa Cha và cộng đoàn dân Chúa. Trong thời gian qua, từ đầu tháng 8 năm 2017, thiên tai liên tục xảy ra từ miền Trung, vào miền Bắc, rồi quay lại tàn phá Nha Trang và Quy Nhơn gây thiệt hạ nặng nề về nhân mạng và của cải.  Trước tình trạng khó khăn này, cho dầu ở rất xa, Cha và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Giuse, đã thương yêu và chia sẻ tinh thần lẫn vật chất cho bà con nạn nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt cho các nạn nhân bão lụt, chúng con chân thành cảm ơn Cha và Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Giuse. Chúng con sẽ sớm chuyển những món quà này đến các nạn nhân.  Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành cho Cha và cộng đoàn dân Chúa.”  Xin đọc biên nhận và thư cám ơn dán ở cuối nhà thờ.

Xin Chú Ý! 
Để giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng của ngôi Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin vui lòng không nói chuyện ồn ào và tắt máy điện thoại di động và các dụng cụ điện tử khi tham dự Thánh lễ.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....