Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Mùa vọng, thời gian thinh lặng và hoán cải.

Mùa vọng đòi hỏi nơi chúng ta những gì?  – Mỗi ngày chúng cần phải biến đổi tâm hồn cho Chúa Kitô bằng cách đáp lại bằng cầu nguyện với sự thinh lặng.
Khởi đầu của năm phụng vụ mới, như mọi năm, chúng ta bắt đầu bước vào Mùa vọng. Như chúng ta đã biết đây là giai đoạn để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, nhưng đây cũng là dịp tốt để đào sâu ý nghĩa của bốn tuần mùa vọng này.

Cần phải nhớ rằng khi nói về Mùa Vọng là nói về sự xuất hiện của Con Thiên Chúa trên thế gian. Nhưng việc “xuất hiện” này gồm có ba điểm. Chúng ta nói đến việc xuất hiện lần đầu của Chúa Kitô cách đây hơn 2000 năm, Ngài đến với nhân loại qua Đức Trinh nữ Maria, trong hang đá Bêlem. Vào thời viên mãn, Ngài sẽ đến lần thứ hai. Thiên Chúa sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết và Vương quốc của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Vào thời điểm này, linh hồn của những người đã chết và thân xác họ sẽ được hồi sinh. Đó là chân lý của đức tin về sự phục sinh liên quan đến con người, trọn vẹn linh hồn và thân xác. Có cuộc xuất hiện lần thứ ba của Chúa Kitô đó là sự hiện diện của Người mỗi ngày trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Những can thiệp của Người trong cuộc sống thực sự vô hình trước mặt loài người, nhưng đồng thời hữu hình trước con mắt đức tin.
Gioan Tẩy giả và Đức Maria
Các bài đọc của các Chúa nhật Mùa vọng giúp chúng ta tiếp cận với hình ảnh của Gioan Tẩy giả và Đức Maria, những người đã chuẩn bị cách tương xứng và đã ưng thuận để Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất. Gioan Tẩy giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước và mở đầu của Tân ước, đã loan báo cho thế giới biết sự hiện diện của Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Gioan Tẩy giả được gọi là tiền hô của Chúa Kitô bởi vì cuộc sống của ngài vừa là bản án cho người tội lỗi –  như Gioan đã mạnh mẽ lên án Hêrôđê về tình trạng hôn nhân không hợp luật của ông ta – vừa tuyên bố về lòng thương xót của Thiên Chúa, với điều kiện duy nhất là ăn năn sám hối tội lỗi.
Phần Đức Maria đã ưng thuận đón nhận sự ra đời của Con Thiên Chúa trong cung lòng trinh nguyên của mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, ý kiến của một người nữ thực sự quan trọng. Ngay cả chính Thiên Chúa cũng xin ý kiến Đức Maria để được sinh ra theo bản tính nhân loại. Thật ra, đó không phải là những cuộc chiến nữ quyền nhằm đem lại nhân phẩm cho người nữ, nhưng đó là sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử nhân loại. Tiếng thưa vâng của Đức Maria cho phép Đấng Toàn năng được sinh ra trong thân phận của hài nhi mỏng giòn, là người Con duy nhất của Thiên Chúa.
Mùa Vọng đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta điều gì ?
Mùa vọng đòi hỏi chúng ta biết nhìn lại đời sống của chính mình. Việc hoán cải phải được thực hiện cách nghiêm túc và vĩnh viễn, nghĩa là chúng ta không thể thực hiện nó theo kiểu giảm trừ một phần. Mỗi ngày chúng ta cần phải biến đổi con tim cho Chúa Kitô. Hoán cải không phải chỉ một ngày, hay vài tuần của Mùa vọng, nhưng là mỗi ngày cần phải trở nên mới mẻ. Để thực hiện điều này không có gì khác hơn là mỗi người tái khám phá việc cầu nguyện và làm việc đó trong thinh lặng, đó là điều kiện tiên quyết để hành động này sinh hoa trái. Blaise Pascal đã nói : “thảm kịch của nhân loại là không tìm ra cho mình được nửa giờ thinh lặng”. Bạn có thể tận dụng thời gian thinh lặng này để thực hành việc tĩnh tâm. Giáo hội khuyên chúng ta mỗi năm phải tham dự việc tĩnh tâm này. Một vài ngày thinh lặng và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của vị linh hướng để suy tư và đào sâu mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.
Tái khám phá chiều kích tâm linh dựa trên các mẫu gương của những vị thánh là một cách thức tốt để chuẩn bị cho Giáng sinh, để việc đón Chúa đến không còn là một thói quen với những nghi lễ hoàn toàn trống rỗng.
G. Võ Tá Hoàng

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....