Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm B_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B. Số 665

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is 63, 16-17. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia xin Thiên Chúa thương tha tội cho dân riêng của Chúa.  Xin Thiên Chúa đến cứu vớt họ, vì họ là con cái Chúa và vì Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ.  
Bài Đọc 2. 1Cor 1, 3-9.  Thánh Phaolô vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Người đã thương ban cho dân Chúa.  Thánh nhân cũng cầu xin cho họ và chúng ta khỏi bị trách cứ điều gì trong ngày Thiên Chúa trở lại.  Đó là ý nghĩa của đoạn thánh thư này.
Tin Mừng. Mc 13, 33-37.  Tin mừng hôm nay thuật lại những việc lạ lùng sẽ xảy ra trong ngày tận thế.  Ngày đó sẽ đến thình lình, nên mỗi người phải lo chừa bỏ tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để được cứu thoát.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi,
           xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được cứu sống.

Kinh Thánh Tuần Tới:   Is 40, 1-11; 2Pr. 3, 8-14; Mc 1, 1-8.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu căn dặn chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng tỉnh thức là thế nào? Tỉnh thức là biết chuẩn bị những gì cần thiết cho ngày Chúa đến. Để đón Chúa, một điều kiện căn bản là phải tỉnh thức. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người chủ và những đầy tớ. Những người đầy tớ được trao mỗi người một việc. Dù việc lớn hay nhỏ, dù quan trọng hay tầm thường, người đầy tớ nào cũng phải tỉnh thức và thận trọng. Tỉnh thức ở đây có nghĩa là chuyên cần với việc được trao và cố gắng làm theo ý của ông chủ. Tỉnh thức là lòng yêu mến, trân trọng đối với chủ mình. Tỉnh thức cũng là khôn ngoan chọn lựa cách sống giữa một xã hội giả thật lẫn lộn và đầy những mưu mô toan tính, đầy sự gian dối và cám dỗ. “Hãy tỉnh thức!”, đó là thông điệp được gửi đến cho mọi người, bất luận già hay trẻ, sang hay hèn, và mọi nơi. Không biết lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ có lúc Chúa đến gặp chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người và những biến cố chúng con gặp hằng ngày, trong các Bí tích, trong những việc hy sinh, bác ái, quảng đại, và trong tha nhân chúng con gặp gỡ, để rồi như lời Chúa hứa, chúng con sẽ gặp được Chúa trong ngày Chúa đến viếng thăm chúng con. Amen.

Reflection.
Isaiah 63:16-17, 19; 64:2-7. In this reading the author describes the yearning of the people of Israel for God to come once more into their lives. God seems to have turned away from them, and they feel lost. Why do the Israelites feel far away from God? Sometimes we don't pay attention to God because of unimportant things that we make important. Name some of these distractions which can absorb us during Advent. What can you do to change this?
1 Corinthians 1:3-9. In this reading Saint Paul gives thanks for the gifts of God coming through Christ. The grace of God will help us to lead good lives as we prepare for the fullness of God's Kingdom. We are united by Jesus Christ in a common bond of fellowship with one another. Let us each day ask for God's grace to remain faithful to the teachings of Jesus and full of hope in Jesus’ promises. Why is Saint Paul so happy about the Christians living in Corinth? In what ways can we can be faithful to Jesus' teaching and lead good lives? How do we wait for Jesus Christ who comes every day of our lives and at the last day, which the early Christians called "the day of the Lord?"
Mark 13:33-37. In this reading, Jesus warns us of the need to be awake and watchful for his coming at the end of time and each day of our lives. He compares himself to the master of the house who travels far away. The master places his servants in charge of the estate, each with his or her own work. They are put on alert: "May the master not come suddenly and find you sleeping." Be on guard. Stay awake! Why is Jesus asking us to be watchful? Why might we sometimes miss the coming of Jesus? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Is. 2, 1-5; Mt. 8, 5-11.           Lh. Au-gút-ti-nô
Thứ Ba.      Is. 11, 1-10; Lc. 10, 21-24.    Lh. Maria  
Thứ Tư.      Is. 25, 6-10; Mt. 15, 29-37.    Lh.Phêrô;Maria;Ôbà nội  
Thứ Năm.   Is. 26, 1-6; Mt. 7, 21-27.       Lh.Antôn;Maria;Phêrô
Thứ Sáu.     Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.  Lh. Gioan  
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.  Lh. Vincentê;Maria;Ôbà ngoại
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Au-gút-ti-nô và nội ngoại.
                               Lh. Phê-rô và mồ côi; Lh. Phao-lô.  

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên                                    Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                     Ng. Ngọc Bảo                                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Danny Ng.&Alex Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Hồng Trang    Ng. Văn Cả/Trần Ng.Ánh   Joseph Hải Nguyễn/Dylan Ng
10. Ng.Trường Giang/Annie Ng. Lê Đình Phong;Đoàn Quốc Dũng                Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lâm Hồng Hải                                              Benjamin Trần&Kenneth Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm      Ng. Trung Trực                           Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                                   Thomas Hoàng;Dylan Ng. 
8. Trần Ngọc Ánh;Đỗ Thu Hương  Ng. Đình Chót;Ng.Văn Ái            Joseph Hải Nguyễn;
                                                                                               Thiện Nguyễn; Tâm Nguyễn
10. Ng.Trung Hải;TrầnThảo Kim  Phạm V. Tiến; Lê Thanh Xuân                Johnny Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Hải                                                 Alex Nguyễn; Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 11, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,061                    
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:  Đỗ Kim Loan 200.

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Này.
Xin chú ý!  Vì các linh mục địa phận tham dự ngày tĩnh tâm mùa Vọng, Thánh lễ Thứ Ba tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Lễ Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thứ Sáu tuần này là lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội lễ trọng và buộc. Thánh lễ vọng Thứ Năm lúc 6 giờ 30 chiều.  Thứ Sáu, Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 17 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy  phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Hoa kỳ hướng dẫn. Ngài thuộc Dòng Ngôi Lời.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự,

Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu (14&15 tháng 12) 
  • 7:15 tối : Thánh lễ.   
  • 8 giờ tối : tĩnh tâm.
Thứ Bảy
  • 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm. 
  • 12 giờ trưa  -  Ăn trưa miễn phí. 
  • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng 
  • 8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật:
  • 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.    
  • 2 giờ 30:  Nghi thức thống hối và xưng tội. 

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. Tuần trước thu được: $1,029. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho tuần tĩnh tâm, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh nhận lời, cộng tác với hội trong chương trình xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn.

Lịch Phụng Vụ. 
Lịch phụng vụ 2017 sẽ được phát ra miễn phí sau Thánh lễ tại cuối nhà thờ. Xin mỗi gia đình xin chỉ lấy 1 cuốn. Chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh cho lịch phụng vụ hàng năm.  Xin Thiên Chúa trả công.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Để chuẩn bị cho đêm canh thức Giáng Sinh, các em trong nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dượt sau giờ học GL/VN cho đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ phụ huynh đến đón các em vào lúc 5 giờ chiều và chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả cha mẹ và các em.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ 10 giờ, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường, vào các lớp học.  Xin vui lòng đón các em về vào lúc 2 giờ trưa.  Khi đưa đón, xin đậu vào chỗ đậu xe và vào cửa hội trường dẫn các em ra xe.  Vì lý do an toàn và lưu thông, tuyệt đối không ngồi trên xe gọi các em chạy ra, hay đón các em trong lối ra vào. Xin quí phụ huynh hợp tác và lưu ý để tránh những tai nạn có thể xảy ra. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....