Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm B_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. Số 666

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 40, 1-11.  Trong bài đọc 1 này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo tin Thiên Chúa sẽ đến cứu dân Người.  Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên.  Và Người sai Gioan Tiền hô đi trước dọn đường cho Người.
Bài Đọc 2. 2Pt. 3, 8-14.  Thánh Phêrô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu mọi người như lời Chúa hứa, nhưng Người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Mc. 1, 1-8. Tin mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền hô được Thiên Chúa sai đi trước dọn đường cho Người đến như đã tiên báo.  Để chu toàn sứ mạng đó, thánh nhân sống khắc khổ, đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, dọn đường để đón rước Chúa đến.

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.      

Kinh Thánh tuần tớiIs. 61, 1-11; 1Th. 5, 16-24; Ga. 1, 6-28.

Suy Niệm.
Gio-an Tẩy giả đã sống tất cả những khó khăn thử thách của người dọn đường cho Chúa. Ông sống đời chay tịnh, cô độc trong hoang địa với cái nóng khắc nghiệt giữa Giu-đê và Biển Chết. Ông sống khó nghèo, áo bằng da lạc đà, thức ăn đạm bạc (châu chấu và mật ong rừng). Kêu gọi người khác dọn đường, chính Gio-an Tẩy giả đã là con đường đưa con người đến với Đức Giê-su. Mời gọi người khác sám hối, Gio-an Tẩy giả đã sống tâm tình sám hối ấy trước. Mỗi mùa Vọng, tiếng gọi của Gio-an Tẩy giả lại vang lên. Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức Giê-su đến lần thứ hai. Gio-an Tẩy giả chính là người giúp ta sống tâm tình chờ đợi tuyệt vời hơn cả, vì nơi ông, lối sống đi đôi với lời loan báo, hành động sánh vai với ý hướng. Đặc biệt hơn, ông không hướng người ta về với mình, nhưng chỉ dẫn họ đến với Chúa. Để là người giới thiệu Chúa cho người lân cận, chúng ta hãy sống như Gio-an. Chúng ta hãy xét xem trong lối sống của tôi lãnh vực nào lời nói và việc làm, hành động và ý hướng đang đối nghịch nhau, và tìm cách sửa đổi. Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con nỗ lực để dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn, gia đình, đoàn thể chúng con trong mùa Vọng.

Reflection. 
Isaiah 40:1-5, 9-11. In this reading we hear the words of comfort and hope to the people in a time of great sorrow: "Comfort, give comfort to my people." The prophet Isaiah tells the people to look up; the Messiah is coming: "Prepare the way of the Lord!" John the Baptist will use these same words in today's gospel to announce his mission. How will we receive the Messiah, Jesus Christ, who comes in God's name to comfort and speak tenderly to us? What can we do to welcome him into our lives?
2 Peter 3:8-14.  The task of the Christian is to live a life of patience, generosity, and conversion until God comes at the end of time. We wish to make straight and smooth everything in our lives—our selfishness and pride, our impatience and meanness, our laziness and indifference—whatever blocks the way of the Lord.  What does it mean to live a life of conversion? In what ways can we bring about our own conversion?
 Mark 1:1-8. In this Gospel reading, John preaches a baptism of repentance and the forgiveness of sins in the desert by the River Jordan. The coming Messiah will baptize with the Holy Spirit. He is mightier than John or any of the prophets before him. Why does Mark’s gospel begin with the story of John the Baptist? Where did he preach and baptize? Describe John’s ministry? What does the last verse of John’s Gospel mean when it says, "I have baptized you with water, he will baptize you in the Holy Spirit?"

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Is. 35, 1-10; Lc. 5, 17-26.        Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Thứ Ba.    Is. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14.     Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Thứ Tư.    Is. 40, 25-31; Mt. 11, 28-30.  Lh.Đôminicô;Giuse;Simon;Maria/Gđ.Thắng&Hà
Thứ Năm. Is. 41, 13-20; Mt. 11, 11-15.   Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Thứ Sáu.  Is. 48, 17-19; Mt. 11, 16-19.   Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Thứ Bảy.   5 giờ 30 chiều.   Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Chúa Nhật. 8&10.  Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
                                Lh.Đôminicô;Giuse;Simon;Maria/Gđ.Thắng&Hà

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                                    Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm     Ng. Trung Trực                              Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                                     Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thu Hương  Ng. Đình Chót;Ng.Văn Ái            Joseph Hải Nguyễn;
                                                                                                  Thiện Nguyễn;Tâm Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/TrầnThảo Kim  Phạm V. Tiến; Lê Thanh Xuân                Johnny Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Hải                                                 Alex Nguyễn; Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Trần Ngọc Ánh                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng.;Danny Nguyễn   
8. Ng. Văn Cả/Phạm Lan Dung          Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10. Đoàn Quốc Dũng;Mai Hoàng     Ng.Thanh Ban;Đoàn Th. Nguyệt               Austin Vũ 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Hải                                                              Jon Đinh;Steven Trần
                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 12, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,777                      
Tĩnh Tâm: $1,249                  
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Ngự            300
Đỗ Cẩn                           100
Nguyễn Văn Hòa            100
Nguyễn Tự Lập               100
Phạm Thị Thủy                100
Nguyễn Đức Toán&Loan 100
Lý Cảnh Trên                   100
Tổng cộng:                  $ 900

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn các hội viên, và những người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cảm Tạ
Giáo xứ chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh thời giờ giúp đỡ công tác bảo trì và cắt cỏ trong suốt mùa hè qua, đặc biệt là các anh Đỗ Danh; Trần Long; Phạm Văn Tiến. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ bắt đầu vào chiều Thứ Năm tuần này.  Xin đọc chương trình phía dưới.  Tổng cộng số tiền 2 tuần xin tiền cho tĩnh tâm: $1,029 (tuần 1) +1,249 (tuần 2) = $2,278. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.


Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu (14&15 tháng 12) 
  • 7:15 tối : Thánh lễ.   
  • 8 giờ tối : tĩnh tâm.
Thứ Bảy
  • 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm. 
  • 12 giờ trưa  -  Ăn trưa miễn phí. 
  • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng 
  • 8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật:
  • 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.    
  • 2 giờ 30:  Nghi thức thống hối và xưng tội.

Lịch Phụng Vụ
Lịch phụng vụ 2017 sẽ được phát ra miễn phí sau Thánh lễ tại cuối nhà thờ. Chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh cho lịch phụng vụ hàng năm.  Xin Thiên Chúa trả công.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Chúa Nhật, Ngày 24, Vọng Giáng Sinh
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh.   
9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh.
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/ Lê Thanh Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Đoàn Quốc Dũng; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong.
Giúp Lễ: Keluc &Johnny Đặng; Hải Nguyễn; Tâm Hoàng; Kevin Nguyễn; Thiện Hoàng; Alex Nguyễn; Steven Trần.
Dâng Của Lễ: Gia đình Trần Thanh Hiền

Thứ Hai, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Trung Hải
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Alan Lưu; Minh Phạm; Quân Sanh; Josh Ngô; Dustin Phạm; Tâm Nguyễn.    
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....