Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm B. Số 671

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1Sm. 3, 3-19. Bài đọc này thuật lại việc Chúa gọi ông Samuen 3 lần.  Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay thế cho ông Hê-li. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2.  1Cr. 6, 13-20.  Trong bài Thánh thư này, Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải thánh hoá nó để phụng sự Thiên Chúa.  Đó là nội dung, ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 1, 35-42.  Tin mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ của ông là Anrê và Gioan.  Hai người liền đi theo Chúa, và sau đó ông Anrê còn mời gọi anh mình là Simon, sau được gọi là “Đá”, là Phêrô, theo làm tông đồ Chúa nữa.

Đáp ca. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 22, 3-16; 1Tx. 5, 16-24; Mc. 16, 15-18.

Suy Niệm.
Sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu, An-rê và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Sau đó, An-rê lại giới thiệu anh là Si-mon và dẫn ông này đến gặp Chúa Giêsu. Cả ba đều trở thành môn đệ của Người và cộng tác với Người loan truyền Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa. Giới thiệu Chúa cho người khác, đó là sứ vụ cao trọng của mỗi người Kitô – những người đã được thánh hiến trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, để giới thiệu Chúa một cách trọn vẹn và đầy đủ, chúng ta cần phải có và yêu Chúa trước đã. Bởi vì không ai cho cái mình không có được. Các môn đệ đến xem, đi theo và ở với Chúa, sau đó đã hăng hái ra đi giới thiệu Chúa cho người khác. Còn chúng ta thì sao?  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại câu truyện Chúa đã gọi Samuel để trao cho cậu một trọng trách của Chúa. Chúa kêu gọi con người bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt, Chúa đã kêu gọi đích danh, như trường hợp của cậu Samuel, nhưng hầu hết Chúa đã dùng những cách thế thông thường qua một người khác. - Có khi nào bạn nghe thấy tiếng Chúa mời gọi không? - Bạn đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi chưa?  Bạn giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách nào?

Reflection.
1 Samuel 3:3b-10, 19Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing Gods voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, "Speak, for your servant is listening." For the rest of his life Samuel listened to God. He became a great prophet among his people. Can you hear God’s voice today? How will you answer?
1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20. The Greek city of Corinth was a bustling seaport that was notorious in ancient times for immorality. The new Christian community there found itself surrounded on all sides by examples of all kinds of sin of body and mind. Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us. There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?
John 1:35-42The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for rock. One day the Church would be built on the rocklike faith of Peter.  When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Sm. 15, 16-23; Mc. 2, 18-22.    Lh. Gioan
Thứ Ba.       1Sm. 16, 1-13; Mc. 2, 23-28.      Lh. Ôbà tổ tiên/Sơ Hồng
Thứ Tư.       1Sm. 17, 32-51; Mc. 3, 1-6.        Lh. Maria
Thứ Năm.    1Sm. 18, 6-9; Mc. 3, 7-12.          Lh Các dì/Sơ Hồng
Thứ Sáu.      1Sm. 24, 3-21; Mc. 3, 13-19.     Các Lh./Sơ Hồng
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Tạ ơn/Sơ Hồng
Chúa Nhật. 8&10.  Xin bình an/Sơ Hồng   -  Lh. Gioan -  Các Lh./Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Hồng Nguyễn   Ng. Viết Phương                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Alex Ng.;Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương   Ng. Đình Chót; Ng. V. Cả          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Gavin Nguyễn; Dylan Ng
10. Ng.Trung Hải/Ng. Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Ng. Trung Hải            Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Bùi Minh Hòa Hiệp                                                  Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Tình nguyện/Lâm Đỗ        Ng. Ngọc Bảo                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lê Bình/Phạm LanDung        Trần Ngọc Ánh/Ng. Văn Ái        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Thiện Nguyễn;Tâm Phạm
10.   Lớp giáo lý          Đoàn Thanh Nguyệt/Ng.Trường Giang              Johnny Đặng
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                         Josh Ngô;Thomas Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 1, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,503                
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Hồ Văn Song       100
Nguyễn Văn Hòa 100
       Tổng cộng: $200

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong chương trình xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn mọi người.  

Thăm Chủng Viện.
Linh mục Michael Pratt và Nguyễn Duy sẽ hướng dẫn một cuộc thăm miễn phí chủng viện Chúa Ba Ngôi (Holy Trinity) tại thành phố Dallas, TX.  Các học sinh nam Trung học và đại học muốn tham dự, xin liên lạc với linh mục Pratt điện thoại số: 918- 884-4200, hay email: frpratt3@gmail.com.  Xin đọc tờ thông tin cuối nhà thờ.

Tuần Hành Phò Sự Sống.
Cuộc tuần hành phò sự sống lần thứ 9 của địa phận sẽ được tổ chức vào trưa Chúa nhật tuần này, ngày 14 tháng 1, bắt đầu lúc 1 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Đức giám mục địa phận sẽ cử hành Thánh lễ lúc 12 giờ trưa trước khi bắt đầu cuộc tuần hành. Xin tham dự. 

Chân Thành Phân Ưu.
-      -    Bà Maria Lê Thị Bài, mẹ của bà Lê Kim Tiên, đã qua đời tại Việt Nam. 
-      -    Bà Maria Nguyễn Thị Nụ cũng vừa qua đời ngày 10 tháng 1, tại Tulsa.
Giáo xứ chân thành phân ưu cùng tất cả mọi người trong thân bằng quyến thuộc của hai gia đình.  Nguyện cho 2 linh hồn Maria được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Nước Trời. 
Chương trình cầu nguyện và an táng của bà Maria Nguyễn Thị Nụ như sau:
-      -   Cầu nguyện tối Thứ Bảy và Chúa nhật, lúc 8 giờ, tại nhà quàn Floral Haven.
-      -    Thánh lễ an táng lúc 10 giờ sáng tại thánh đường giáo xứ.

Ca Đoàn Thiếu Nhi
Sẽ trở lại sinh hoạt và phụ trách hát lễ vào CN tuần tới (21/1/18), cũng là tuần mà lớp GL-VN lo phụng vụ.  Vì thế, sau các lớp học tuần này, các em sẽ ở lại tập hát từ 2 đến 3 chiều.  Đồng thời, CN tuần sau, xin phụ huynh đưa con em đến lúc 9:30 am để ôn lại bài hát trước thánh lễ 10am.  Chân thành cám  sự hợp tác của quý phụ huynh.   

Vé Số Xuân.
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu mời mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 18 tháng 2, 2018.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết như những năm trước.
-     -     Tuần 1, từ Thứ Năm, ngày 1, đến Chúa nhật, ngày 4 tháng 2, 2018. 
-     -     Tuần 2, từ Thứ Năm, ngày  8, đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 2. 
Vì công việc gói bánh cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc, hy sinh giúp giáo xứ trong công việc này.  Chân thành cám ơn.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đoàn Vũ Phụng Vụ Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, vì vậy như mọi năm, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách tập luyện.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, tạo điều kiện cho các em tham gia và tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Thánh Lễ “Trắng”.
Đức giám mục địa phận sẽ dâng một Thánh lễ với những người phục vụ trong ngành y tế vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2, tại nhà nguyện bệnh viện thánh Phanxicô (St. Farancis) lúc 5 giờ chiều. Sau đó có buổi tiếp tân.  Các bác sĩ và vợ hay chồng được mời tham dự, và xin mặc áo choàng trắng.  Xin vui lòng ghi danh tại: tulsacma@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....