Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B. Số 670

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều. 

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới1Sm. 3, 3-19; 1Cr. 6, 13-20; Ga. 1, 35-42.

Suy Niệm.
Hiển linh có nghĩa là chiếu tỏa ánh sáng ra. Thiên Chúa đã dùng ngôi sao chiếu tỏa ánh sáng dẫn ba nhà đạo sĩ, những người đang tìm kiếm hay chưa biết, đến với Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ. Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ chiếu tỏa dẫn đường tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Chúa Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.  Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Xin Cha giúp chúng con luôn sống trung thành với giáo huấn của Đức Giê-su, để trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Người. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Reflection
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Is. 42, 1-7; Mc. 1, 6-11.            Xin bình an
Thứ Ba.         1Sm. 1, 9-20; Mc. 1, 21-28.     Lh. Maria;An-tôn; Phê-rô
Thứ Tư.        1Sm. 3, 1-20; Mc. 1, 29-39.     Lh.Cha mẹ NN
Thứ Năm.     1Sm. 4, 1-11; Mc. 1, 40-45.     Lh. Giuse
Thứ Sáu.       1Sm. 8, 4-22; Mc. 2, 1-12.      Các Lh.
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.   Lh. Tiền nhân
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Lh. Gioan Bao.&Anna
                                Các Lh./Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                     Ng. Trung Trực                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thomas Hoàng; Dylan Ng.
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Hồng Trang   Ng. Văn Ái;Trần Ngọc ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Thiện Nguyễn; Tâm Phạm
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết  Phạm V.Tiến;Lê Thanh Xuân          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hòa&Nhạn                                            Minh Phạm;Addison Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Trần Ng. Ánh/Hồng Nguyễn   Ng. Viết Phương                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Alex Ng; Danny Nguyễn 
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương        Ng. Đình Chót; Ng. V. Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Gavin Nguyễn; Dylan Ng.
10. Ng.Trung Hải/Ng. Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Ng. Trung Hải               Keluc Đặng    
Dâng Lễ: Gđ. Bùi Minh Hòa Hiệp                                                    Tâm&Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 12, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,213                 
Lễ Mẹ Thiên Chúa: $1,597
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Quốc Quỳnh&Diễm 5,000
Nguyễn Trần Chinh                500
Nguyễn Thị Tuyết Anh            200
Nguyễn Tiến Mạnh&Lan         200
Gia đình 32                            100 
       Tổng cộng:                $6,000

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ. 
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau Thánh lễ, xin  mau mắn đem các em đến lớp học. Xin các phụ huynh nhắc nhở con cái mang sách vở đến lớp học, và giữ gìn sách vở khỏi bị thất lạc. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Để tránh sự cản trở lưu thông, xin vui lòng không dừng xe lại trong lối đi.   Xin thành thật cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người. 

Tham Quan Chủng Viện.
Linh mục Michael Pratt và Nguyễn Duy sẽ hướng dẫn một cuộc thăm viếng miễn phí chủng viện Chúa Ba Ngôi (Holy Trinity) tại thành phố Dallas, TX.  Các học sinh nam Trung học và đại học muốn tham dự, xin liên lạc với linh mục Pratt điện thoại số: 918- 884-4200, hay email: frpratt3@gmail.com.  Xin đọc tờ thông tin cuối nhà thờ.

Thăm Dò Ý Kiến Của Địa Phận.
Đức giám mục địa phận kêu mời mọi người tham gia cuộc thăm dò ý kiến trên mạng truyền thông xã hội, để định hướng cho công việc mục vụ 2018 của địa phận.  Xin vào trang web của giáo xứ để điền vào mẫu thăm dò. 

Tuần Hành Phò Sự Sống.
Cuộc tuần hành phò sự sống lần thứ 9 của địa phận sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần tới, ngày 14 tháng 1, bắt đầu lúc 1 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Đức giám mục địa phận sẽ cử hành Thánh lễ lúc 12 giờ trưa trước khi bắt đầu cuộc tuần hành. Xin mọi người tham dự. 

Hộp Thư Dâng Cúng 2018 Và Vé Số Xuân. 
Còn một hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2018 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh ghi sổ sách.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu mời mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 18 tháng 2, 2018.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết như những năm trước.
-          Tuần 1, từ Thứ Năm, ngày 1, đến Chúa nhật, ngày 4 tháng 2, 2018. 
-          Tuần 2, từ Thứ Năm, ngày  8, đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 2. 
Vì công việc gói bánh cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc, hy sinh giúp giáo xứ trong công việc này.  Chân thành cám ơn.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đoàn Vũ Phụng Vụ Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, vì vậy như mọi năm, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách tập luyện.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, tạo điều kiện cho các em tham gia và tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....