Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm B_2018


Ông bà anh chị em thân mến. Cuộc đời Ki-tô hữu và hành trình đức tin của mỗi người chúng ta được đánh dấu bởi tội lỗi và ân sủng.  Có những lúc sống trong tội lỗi lầm lạc, có khi trong ân sủng tình yêu của Chúa.  Khi sống trong tội lỗi, vì yêu thương, Chúa dùng mọi phương cách như sầu, khổ và ơn lành để thức tỉnh, và dùng nhiều người để khuyên bảo và chỉ dạy chúng ta ăn năn sám hối trở về với Chúa.
Nếu cứng lòng thì sầu khổ sẽ làm cho chúng ta nghi ngờ Chúa, ơn lành sẽ trở thành sự kiêu căng và tự cao, chúng ta sẽ từ chối, khinh chê những lời khuyên bảo và dạy dỗ của người khác.   Nếu thức tỉnh thì chúng ta sẽ nhận ra tội lỗi của mình và can đảm ăn quay trở về với Chúa và cảm nhận được hồng ân của Người như trong dụ ngôn Người con hoang đàng.   

Nhìn vào lịch sử dân Do thái, còn được gọi là Dân Chúa, qua Kinh thánh, chúng ta thấy lịch sử của họ cũng được đánh dấu bởi ân sủng và tội lỗi, trung thành và bất tín, đón nhận và từ chối, ánh sáng và bóng đen. Ðó là lịch sử một tình thương hải hà, nhưng vô cùng mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Khi họ bất trung, phản bội lại với Chúa, vì giàu lòng yêu thương nhân từ, Chúa dùng mọi cách để cảnh tỉnh và đã sai nhiều sứ giả đến với họ, nhưng vì cứng lòng, họ giả điếc làm ngơ, và hơn thế nữa, họ còn nhạo báng, chế diễu, hành hạ và giết chết các tiên tri. Thiên Chúa, dù là Ðấng nhân ái từ bi, đã buộc lòng phải trừng phạt để thức tỉnh họ trở về với Người. Chúa cho dân đi lưu đày, mất quê hương, mất đền thờ, mất tất cả, để từ đó họ khám phá lại những hồng ân lớn lao của Chúa.

Thánh Phao-lô cũng ý thức sâu xa về thực trạng tội lỗi của con người và hồng ân của Chúa.  Người có những kinh nghiệm về ảnh hưởng của tội trong chính bản thân khi còn là một người đi bắt bớ, hành hạ và giam cầm những Ki-tô hữu, những người tin theo Chúa. Thánh Phao-lô cũng cảm nhận được hồng ân tình yêu của Chúa Ki-tô Phục sinh qua sự bị té ngựa, bị mù và sau đó biến đổi ngài thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.  Sau khi trở thành một tông đồ thánh Phao-lô còn nhận thấy tình trạng tội lổi trong chính con người ,trong môi trường người sống và những nơi người đến rao giảng. Về bản thân, thánh Phao-lô đã phải thú nhận rằng: “Tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi sự tội.” (Rm 7,14). Và “Không phải tôi hành động, nhưng chính là tội lỗi cư ngụ trong tôi.” (Rm 7,17)   Thánh Phaolô không những thấy rõ tội lỗi của riêng mình nhưng còn cảm nhận được tình thương yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa. Người  xác định rằng: “Thiên Chúa là Chúa của hồng ân, và tội lỗi phát sinh càng nhiều, ân sủng càng dồi dào gấp bội.” (Rm 5, 30)

Thật vậy, chính Chúa Giê-su Kitô là hồng ân trọn vẹn và cao quí của Thiên Chúa cho chúng ta. Người là dấu hiệu của tình thương và chính là tình thương sâu thẳm bao la của Thiên Chúa.  Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình... để thế gian nhờ Người mà được cứu độ.”  Chúa Giê-su đã dùng cây Thánh giá để mang hồng ân tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho chúng ta. Thế nhưng khí cụ Thánh giá cứu độ này có liên hệ đến một số sự kiện đã xảy ra và được kể trong sách Dân số thời Cựu ước.

Hồi ấy, sau khi ra khỏi Ai cập để về đất hứa, dân Do thái phải qua sa mạc.  Ngày thì nóng như thiêu, đêm thì lạnh như cắt. Hơn nữa đời sống trong sa mạc đâu có phải là đời sống bình thường vì thiếu thốn đủ thứ.  Có lúc bị đói và khát, nhưng Chúa đã làm phép lạ cho họ có thức ăn, thức uống, nhưng vì sống lâu trong sa mạc, sức chịu đựng của họ có giới hạn, họ đã kêu trách Chúa và ông Mô-sê.  Nhiều khi chúng ta cầu xin ơn này ơn nọ mà Chúa chưa kịp ban cho, thì chúng ta cũng kêu trách Chúa như họ!  Họ kêu trách Chúa không tiếc lời. Sự kiện đó đã khiến Chúa phải dùng đến hình phạt để cảnh tỉnh họ. Chúa đã cho những con rắn lửa bò ra gieo chết chóc và tang thương cho họ.   Sau đó họ ăn năn hối hận, và Chúa lại thương truyền cho Mô-sê đúc một con rắn đồng rồi treo lên một cây cột cao để như lời Chúa nói với Mô-sê: “Ai nhìn lên con rắn đồng sẽ được cứu sống.”  Và quả đúng như thế, tất cả những ai bị rắn lửa cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì đều được sống.

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã nhắc lại câu truyện xưa để giúp cho ông Ni-cô-đê-mô  hiểu một việc Chúa sắp làm, và nói với ông: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.”  Hay nói một cách khác, Chúa muốn bảo chúng ta con rắn đồng trong sa mạc xưa là hình bóng cho sự việc Chúa chịu chết trên Thánh giá để ban ơn cứu độ cho con người, có nghĩa là làm cho con người được hưởng sự sống đời đời.

Thế nhưng, ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay muốn được Chúa cứu độ thì chúng ta phải làm gì?

Thưa, trước hết chúng ta phải xác tín vào tình yêu thương vô biên và cao cả của Thiên Chúa.  Qua những biến cố trong lịch sử, Thiên Chúa đã từ từ mạc khải cho dân Do thái thấy rằng Người không phải là một Thiên Chúa hay phạt, nhưng là Thiên Chúa nhân từ hay tha thứ.  Mỗi lần họ phản bội, không trung thành và cứng lòng ngoảnh mặt đi thờ thần khác, như trong bài đọc 1 hôm nay, Chúa dùng mọi phương cách để cảnh tỉnh và nhiều ngôn sứ để dạy bảo họ ăn năn trở về với Chúa.  Khi họ thức tỉnh và biết ăn năn sám hối thì Chúa sẵn lòng tha thứ và lại yêu thương họ. Dần dần họ nhận ra Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. 

Vì yêu thương và nhân hậu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Con Một Người là Chúa Giê-su, để những ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.  Chúng ta phải tin vào tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ chúng ta.  Chúa Giê-su đã nói lên tình yêu cao quí này khi Người chết trên Thánh giá như lời Chúa nói: “Không có tình yêu nào cao quí cho bằng chết cho người mình yêu.”

Nhưng tin vào Chúa thì phải làm gì?  Thưa phải nghe lời Chúa dạy và thức tỉnh nhìn ra và nhận tội lỗi của mình, ăn năn sám hối, quyết tâm quay trở về với Chúa và sửa lại sống đời sống mới.   

Tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em những phương cách ăn năn sám hối của thánh Gioan Kim khẩu sau đây.  Thứ nhất là lên án tội lỗi của mình.  Ngài khuyên chúng ta hãy là người đầu tiên xưng tội lỗi của mình với Chúa để được Chúa tha thứ và trở nên công chính. Vì chúng ta không thể nào che dấu Chúa tội lỗi của mình được, cho nên hãy trước hết xưng tội ra với Chúa.  Cách thứ hai không kém gì cách thứ nhất là nếu người khác sỉ nhục, nói xấu, thù hằn và ghen ghét thì đừng để tâm, hãy chế ngự tính giận hờn của mình và biết tha thứ tội lỗi cho anh chị em mình.  Như thế, khi chúng ta xin Chúa tha thứ điều gì xúc phạm đến Chúa thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta.  Cách thứ ba là phải siêng năng và sốt sắng cầu nguyện, và thành tâm lắng nghe Lời Chúa. Cách thứ tư là có lòng yêu thương, hy sinh và quảng đại, làm những việc bác ái, phúc đức vì những việc này có hiệu lực, ảnh hưởng tốt đến tâm hồn. Ngoài ra thánh Gioan Kim khẩu cũng khuyên chúng ta có cuộc sống khiêm nhường, vì cuộc sống khiêm nhường sẽ tiêu diệt tội lỗi tận căn.

Như ông bà anh chị em nhìn lên tấm băng rô trên đây, mùa Chay kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối, sửa đổi đời sống. Chúng ta nhận biết chúng ta là những người tội lỗi và chúng ta xác tín vào tình yêu thương của Chúa. Chúa đã dùng cây Thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta nhìn lên Cây Thánh Giá và thành khẩn xin Người tha tội, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.
Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....