Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. Số 677

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sb. 36, 14-23.  Bài đọc trích Sử Biên Niên cuốn thứ 2 nói về sự bất trung của dân Do thái với Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Đền Thờ.  Đó là nội dung của bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2.  Ep. 2, 4-10.  Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội, Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết trên thập giá chuộc tội.  Ai tin thì được cứu sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng.  Ga. 3, 14-21.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông  Môisen đã treo rắn đồng lên cao, để ai bị rắn độc cắn mà nhìn thì khỏi chết. 

Đáp ca.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Kinh Thánh Tuần TớiGr. 31, 31-34;  Dt. 5, 7-9;  Ga. 12, 20-23. 

Suy Niệm.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá của Đức Kitô. Nhìn lên thập giá để thấy được tình yêu bao la của Chúa. Ngài luôn tha thứ chứ không kết án. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. “Cũng như Môsê treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời.”  Tình yêu Thiên Chúa đối với con người sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người, người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt con người phải theo Ngài. Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, kẻ tin theo Chúa, đặt niềm xác tín vào Chúa thì đã được cứu. Còn kẻ không tin thì tự họ, họ đã tìm đến cõi diệt vong. Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa đã yêu thương và muốn cứu chuộc chúng con. Nhưng Chúa không thể cứu được con nếu chúng con không muốn hay từ chối ơn Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tự do để chọn con đường dẫn đến phúc trường sinh. Con đường đó chính là Ðức Giêsu, con đường của Chúa đã đi. Xác tín vào Chúa chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Reflection.
2 Chronicles 36:14-17,19-23This reading paints a shameful picture of God's people repeatedly piling up one sin upon another. No matter how many messengers He sends them, they refuse to hear God's call to repentance. Like a parent who has run out of ways to discipline his or her children, God has "no remedy." So he allows them to be defeated by their enemies and taken into exile for seventy years. Only after they repent sincerely does God free his people through Cyrus, king of Persia. And Cyrus orders them to rebuild their Temple in Jerusalem to "fulfill the word of the Lord."  Who are the messengers and prophets in today's world who call us to turn back to God and live faithfully?
Ephesians 2:4-10The second reading begins with the reassuring truth that "God is rich in mercy." We know God is merciful because, despite our sinfulness, he brought us to life in Christ. We have not earned our salvation. It is Jesus' gift to us. Paul tells us that we are God's handiwork. And our goal in life is, by God's grace, to "lead the life of good deeds" which God has planned for us. Who do you know or know of who is "rich in mercy"? How does he or she show mercy?
John 3:14-21. In teaching Nicodemus, Jesus uses a familiar story from the Old Testament about Moses. When Moses lifted up a bronze snake in the desert for all to see, those who had been bitten by snakes were healed. Jesus says that he too must be lifted up so that all might have eternal life through him. He will be lifted up on the cross. But he will also be lifted up in his resurrection and in his ascension to the Father. Whoever looks at him in faith will receive eternal life.  Followers of Jesus recognize him as the light that came into the world. They live truthfully in the light, unlike those who choose the darkness and do evil deeds.  How do members of your family, school community, and parish show that they are living in the light? What can we do to help others choose to live truthfully in the light?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.      Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.   Lh. Giuse&Maria
Thứ Ba.       Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.     Các Lh. Mồ côi -  Xin bằng an/Gđ. Đạt&Huyền  
Thứ Tư.      Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.     Tạ ơn&Bằng an  
Thứ Năm.   Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.   Lh.Lm.ĐaMinh Vũ Đ. Hậu/Gđ. Vĩnh&Loan Ng.
Thứ Sáu. Kn.2,1-22; Ga.7,1-30. Lh.Mồcôi – Lh.Maria Bùi Thị Thực/Gđ. Vĩnh&Loan Ng.
Thứ Bảy. 5:30  Lh.Gioan Bao&Tôma /Gđ. Đỗ Cẫn - Lh.Maria BTTh/Gđ. Vĩnh&Loan Ng.  
Chúa Nhật.  8&10.   Xin tạ ơn/Gđ. Lê Huy Bình&An
                      Các Lh.Phê-rô;Maria;An-tôn;Gia-cô-bê;Henry;Anna/Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan      Ng. Viết Phương                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng.;Danny Ng.
8. Ng. Văn Cả/Phạm An            Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10. ĐoànQuốc Dũng/Maria Ngân Ng.    Ng. Viết Phương;Phạm V. Tiến          Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Đinh Quang Huy&Lan                                                    Alex Ng; Josh Ngô


Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn           Ng. Ngọc Bảo                   Joseph Hải Nguyễn    
                                                                                             Thomas Hoàng; Dylan Ng.
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang         Ng. Văn Cả/Ng Văn Ái         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Thiện Nguyễn;Tâm Phạm
10. Các lớp giáo lý Đoàn Quốc Dũng;Ng.Thanh Ban                                 Dustin Phạm
Dâng lễ: Các lớp giáo lý                                                            Alan Lưu; Vincent Trần


Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 3, 2018
Quĩ Điều Hành. $3,032
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Lê Huy Bình                             1,000
Tiền bán tro cho công ty Zeigler 700
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển        500
Hồ Văn Song                             100
Tổng cộng:                           $2,300

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Tuần Tĩnh Tâm.
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này. Số tiền thu được tuần trước là $818. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại giúp đỡ tài chánh, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn mừng những mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn tĩnh tâm, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse! Công tác làm lá năm nay đã được 2 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ 8 giờ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Công tác làm lá có lẽ chỉ còn 1 tuần nữa thôi! Xin kêu gọi mọi người tiếp tục hy sinh giúp đỡ để cung cấp đủ số lượng lá cho công ty. Chân thành cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc, cũng như những gia đình cung cấp những bữa ăn trưa hàng ngày. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Tập Hát. 
Để chuẩn bị thánh nhạc cho đại lễ Phục Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát thêm vào mỗi chiều Chúa Nhật lúc 2 giờ, bắt đầu vào Chúa nhật tuần này, ngày 11.  Ca đoàn thiết tha kêu gọi và kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn và những ai có thể, đến tham gia tập hát, hầu giúp cho nghi thức phụng vụ trong Tam Nhật Vượt Qua thêm phần trang trọng và sốt sắng.

Tĩnh Tâm Lớp Thêm Sức.
Thứ Sáu tuần sau 16/3, lúc 5pm, các em trong lớp Thêm Sức sẽ lên đường qua dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công) để tham dự khóa tĩnh tâm do Lm. Trần Lân, dòng Tên hướng dẫn. Xin giáo xứ cầu nguyện cho các em lớp Thêm Sức có được những giây phút hồi tâm thật sốt mến bên Chúa.  Giúp cho tâm hồn các em rộng mở đón mời Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.  

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 3, và sẽ do linh mục Đinh Văn Nghị dòng Đa Minh hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm.
Thứ Năm và Thứ Sáu: 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   Sau Thánh lễ giảng tĩnh tâm
Thứ Bảy: 10 giờ sáng: Tĩnh tâm  /  12 giờ: Ăn trưa miễn phí. / 12:45 - đến 2 giờ trưa.
                 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.   8 giờ tối giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá.   8&10 giờ sáng: Thánh lễ.  -  11:30 đến 12:30: Tĩnh tâm học sinh.
                                 2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

24 Giờ Cho Chúa.
Đức thánh cha Phan-xi-cô kêu gọi mọi người suy niệm lòng thương xót Chúa trong mùa chay này, cùng với chủ đề “Nơi Chúa có ơn tha thứ” của chương trình “24 giờ cho Chúa” (Tv. 130:4). Nhà thờ chính tòa Holy Family sẽ mở cửa chầu Thánh Thể và giải tội liên tục hai mươi bốn tiếng, từ 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 23, đến 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 24.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....